0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Øke engasjementet og kunnskapen om pensjon og egen tjenestepensjon

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Warm Arctic Paleoclimate Laboratory – Providing High Arctic Palaeoclimate time series through research collaboration

The Paleocene – Eocene (66-33.9 mio years BP) geological record of Svalbard is a globally unique deep time paleoclimate archive. This time interval was a period of high atmospheric CO2 levels and a warm greenhouse climate and the best existing analogue for projected near future warming. This reco...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Svalbard

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

JSPS stipend, Ryoko Higa

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Oppdrag: Utgivelse av et fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Åpen publisering ved Simula Research Laboratory for regnskapsåret 2020

Simula Research Laboratory støtter sterkt opp om åpen publisering og demokratisering av forskningsresultater. Gjennom publiseringsstøtte fra NFR er kostnadene for åpen publisering av NFR-finansierte prosjekter redusert, noe som øker motivasjonen til individuelle forskere til å gjøre arbeidet sitt...

Tildelt: kr 14 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 14 SINTEF (2021-2023)

Prosjektet innebærer utvikling av en metode for akselerert utvikling av nye metaller for bruk i pulverbasert additiv tilvirkningsmetoder. Metoden består av en kombinasjon mellom modellering og eksperimentelt arbeid. Delen med modellering består av å simulere størkning ved høye temperaturgradiente...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 15 SINTEF (2021-2023)

Til tross for bruk av avanserte design-, konstruksjons- og fasilitetsstyringsverktøy, bidrar byggesektoren til omtrent 7% av det globale BNP. Det gjennomsnittlige kostnadsforholdet mellom OPEX og CAPEX er fordelt på 1:6,6. Faktoren varierer avhengig av plassering, energiytelse, kvalitet, energiko...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

JSPS stipend, YAMADA/ITAGUCHI Chiharu

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

EU3D-FORSTERK - EU3D formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Gjennom EU3D-FORSTERK gjennomfører ARENA planlagte formidlingsaktiviteter i EU3D som ikke er finansiert av EU3D-bidraget. Det gir også ARENA anledning til å styrke aktiviteter rettet mot norske aktører. ARENA ønsker spesielt å utvide dialogen med norsk forvaltning, politikk og interesseorganisasj...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

SIGMA2-Sigma2

Basisfinansiering for UNINETT SIGMA2 AS – e-infrastrukturtjenester

Tilgang til høyytelse beregningstjenester og tjenester for lagring av vitenskapelige data blir stadig viktigere innenfor mange forskningsområder og må betraktes som kritisk infrastruktur for disse. Det er derfor av stor betydning å forvalte og videreutvikle en bærekraftig nasjonal e-infrastruktur...

Tildelt: kr 300,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS stipend, Noriko Hasegwa

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku