0 antall prosjekter

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Sustainability Wine Labelling: A French – Norwegian Scientific Cooperation

The backdrop for our collaboration is rooted in the historical and current landscape of the natural wine industry. The resurgence in popularity of natural wines, tracing back to its modern beginnings in France in the 1950s (Vigneron, 2022) and the subsequent boom after Isabelle Legeron's Raw Wine...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Lillehammer Business Analytics Workshop 2024

Lillehammer Business Analytics Workshop 2024: Utforsker maskinlæring og kunstig intelligens i bank og finans! Lillehammer Business Analytics Workshop har som mål å være en årlig begivenhet der forskere, doktorgradsstudenter og masterstudenter samles for å utforske sentrale og aktuelle temaer inn...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Innlandet

FINANSMARK-Finansmarkedet

Connecting the dots: Automated inference for large scale Bayesian econometric models

Moderne finansielle markeder er tett sammenvevd og har en rekke ikke-lineære egenskaper slik som tidsvarierende volatilitet. Modeller innen finansiell økonometri som brukes for å få innsikt i slike markeder må kunne gjenskape slik ikke-lineær oppførsel, noe som gjør konvensjonelle lineære økonome...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The World Finance Conference (WFC)

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder var vertskap for The World Finance Conference (WFC) 2-4 august 2023. Konferansen samlet over 400 forskere fra hele verden som til sammen presenterte over 340 konferansepapers. Det ble gjennomført 120 ulike sesjoner, inkludert keynote speakers, fellesseks...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

The IAAE 2023 Annual Conference at BI Norwegian Business School, 27-30 June 2023

Fra 27. til 30. juni 2023 var Handelshøyskolen vertskap for den årlige forskningskonferansen til International Association of Applied Econometrics (IAAE). Den årlige IAAE konferansen er en ledende internasjonal møteplass for nyvinninger innen anvendelsen av økonometri for å belyse økonomiske, fin...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan kan kunstig intelligens og lærende kontroller forbedre helserefusjonsordningen?

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. Helfo forvalter årlig om lag 36 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører o...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatiserte prosesser innen regnskap, revisjon og finans. Håndtering av Big data

En viktig oppgave vil være å bryte problemet kvalitetsanalyse ned i delproblemer og relaterte disse delproblemene til forskningslitteraturen. Relevante fagområder for dette arbeidet er kunstig intelligens, spesielt maskinlæring, samt spesifikasjon og analyse, samt domenespesifikke språk. Vider...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

Helfo utbetaler helserefusjoner og forvalter årlig ca. 35 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet tannhelse, legemidler og helsetjenenester i utlandet. Helfo yter også veiledning og serv...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMB-modell: Kredittmodell for små- og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) er en av grunnpilarene i dagens økonomi, men sliter med begrenset tilgang på kapital for å finansiere sin drift og vekst. FundingPartner fokuserer på å fylle dette gapet og bidra til bedriftenes vekst og utvikling ved å forbedre deres tilgang på kapital i for...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Statistical modelling and inference for (high-dimensional) financial data

I løpet av de siste 10 årene etter finanskrisen i 2008, har en rekke nye statistiske modeller blitt introdusert for å bedre beskrive finansdata, spesielt med tanke på å kunne predikere f.eks. konkurser og fremtidige avkastninger, samt å kvantifisere finansiell risiko. Typisk har modeller som er b...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Embracing Heterogeneity in International Surveys: Optimal Test Design and Parameter Estimation

Historisk har Norge vært en aktiv deltaker i internasjonale vurderinger som Program for International Student Assessment (PISA). Og resultatene for Norge har variert avhengig av type vurdering og deltakelsesår; Imidlertid har mye oppmerksomhet i media, publikum og beslutningstakere fokusert på PI...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Baseline Torsk - Prismodell

I dette prosjektet skal det utføres forskning innenfor pris- og markedsanalyse på det globale torskemarkedet. Tilbud og etterspørsel er det som fastsetter pris i markedet. Målet med dette prosjektet er å utvikle og generalisere en stokastisk versjon av en partiell likevektsmodell, eller EDM (Equ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Improving international cooperation on emission abatement

A deeper, broader and methodologically varied analysis of international climate cooperation: * International climate treaty design. Extending game theoretic models to analyse the effects of novel mechanisms on incentives for participation, compliance and enforcement in future international clim...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Gasoline Prices in Market Equilibrium

Gasoline retail markets in some areas in Norway exhibit weekly price cycles: Prices tend to rise at the start of the week and gradually fall towards the weekend. Some claim the pattern is due to unlawful price collusion. If they are right, the detrimental welfare implications are important for s...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Credit for the Poor: Empirical Studies from South Africa

Credit is central to modern theories of economic development. Credit, along with savings, allows households to cope better with income that fluctuates over time. This is particularly important in rual areas, because of the insecurity and irregularity of a gricultural income. On a bigger scale, ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Ukjent Fylke