0 antall prosjekter

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til medisinsk fakultet, NTNU: The Norwegian cognitive impairment after stroke (Nor-COAST) study

...Ca 11000 personer får hjerneslag i Norge årlig, med bedre prognose pga av...vil antallet som lever etter gjennomgått hjerneslag øke. En betydelig andel pasienter som får...kognitiv svikt både kort og lang tid etter hjerneslag. Det er uklart hvor store forekomsten er i...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Hyperbar oksygenering i rehabilitering etter hjerneslag

...personar med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag. Det lever rundt 45000 personar i Norge med...kreftbehandling og brannskader. Etter eit hjerneslag startar ein prosess der hjernen regenerere...ei sterk forbetring dei første vekene etter hjerneslaget. For dei som lever med kronisk...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Et slag for syn. Effektiv og bærekraftig behandling og rehabilitering av synsproblemer etter hjerneskade ved bruk av VR-teknologi

...av eldre >70 år, og dermed at flere får av hjerneslag, parkinson eller demens. Den viktigste...sier at synsfunksjonen bør vurderes etter hjerneslag. Likevel er dette sjeldent gjort, og...og underbehandlede tilstandee etter hjerneslag. Dette skyldes hovedsakelig manglende...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Buskerud

AKLIMED-Klinisk medisin

Automatisk påvisning og differensiering av cerebrale mikroembolier hos pasienter med øket risiko for hjerneslag.

...Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til...pasientgrupper som har en øket risiko for hjerneslag. Disse er: 1. Pasienter med en mekanisk...bedre forebyggende tiltak slik at antallet hjerneslag kan...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Stenotiske plakk i halspulsårene. Relasjon til hjerneslag, kognitiv svikt og demens

...i halspulsårene er en viktig årsak til hjerneslag, som er den nest hyppigste årsak til død i...cerebrovaskulære hendelser ("hjernedrypp", hjerneslag). I forbindelse med den femte...ønsker å undersøke relasjonen mellom hjerneslag og ulike typer stenotiske pl akk...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Oppfølging etter hjerneslag: Brukerstyrt rehabilitering med fokus på samhandling, logopedi og samliv

...årsakene til funksjonsnedsettelse, hvorav hjerneslag gir flest dødsfall og uførhet. Av rundt...45% av pasientene som var yrkesaktiv før hjerneslaget, går ut av arbeidsmarkedet. Etter...utfordringer for å tilpasse seg livet etter hjerneslag. Bredden i behov tilsier at det er...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Koordinerte pasientforløp i primærhelsetjenesten: betydning for helserelatert livskvalitet, pårørendebelastning og økonomiske kostnader

...langtidsoppfølging av personer som har hatt hjerneslag (LAST-long prosjektet). Første del av...livskvalitet tre måneder etter hjerneslaget og i hvilken grad oppfølging er gitt i...innlagt ved St. Olavs hospital med akutt hjerneslag i tidsperioden 2019-2020 inkluderes i denne...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SEMES - Smart Emergency Medical Services for Cerebral Stroke

...tjenestene for diagnostisering av akutt hjerneslag ved hjelp av smart teknologi. Dette skal...ledende senter for prehospital diagnose av hjerneslag. I forprosjektet vil en søke å finne gode...tjenestene for diagnostisering av akutt hjerneslag ved hjelp av smart teknologi. Dette skal...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Overlevelse som kvalitetsindikator for sykehus - statistiske utfordringer

...1997-2001 med hoveddiagnose hjerteinfarkt, hjerneslag eller lårhalsbrudd. Formålet er å undersøke...etter sykehusbehandling for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd som kvalitetsmål ved d et...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2012

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

NORVIT - Norsk multisenterstudie - effekt av vitaminer ved akutt hjerteinfarkt

...har vist at risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og blod propp øker med økende nivå av...for å få et nytt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Inklusjon av pasienter startet i desember...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 1996-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

Metode for å forhindre feber ved hjerneslag og traumatisk hjerneskade

...rammes mellom 12.000 og 15.000 mennesker av hjerneslag. Det er den hyppigste årsaken til varig...Denne sammenhengen er uavhengig av type hjerneslag, slagets alvorlighetsgrad, lesjonens...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Logoped for alle - utvikling av en oppskalerbar teknisk løsning for språkbehandling i pasientens hjem

...«Gap mellom praksis og ny retningslinje for hjerneslag 2018» finner Helse Sør-Øst sin Regional...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Buskerud

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til NTNU, demens og kognitiv svikt etter hjerneslag

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-Support in Medical Emergency Calls: The AISMEC-project

...å utvikle og teste ut konseptet på er hjerneslag som «proof of concept». Her vet vi at det...kan sannsynligheten for at pasienten har hjerneslag estimeres, og så gi operatøren melding om...tar utgangspunkt i omlag 1000 pasienter med hjerneslag i Helse Bergen i 2018/2019 og analyse av...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke. A Norwegian long-term follow-up project (LAST-long)

...subakutt fase for pasienter som rammes av hjerneslag. Dessverre kan vi ikke si det samme om...hendelser for personer som rammes av hjerneslag. For å nå dette målet vil vi gjennomføre...er fulgt fra akutt fase til tre år etter hjerneslaget for å identifisere hvilke modifiserbare...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Økonometrisk analyse av rehabiliteringstiltak

...som demens, diabetes, hjertesvikt, hjerneslag og kreft, og flere brukere som har flere...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Registry tool for stroke prevention in atrial fibrillation in Norway – RegTool AFNOR

...er en viktig risikofaktor for hjerneslag. Behandling med antikoagulasjon...anbefaler å balansere risikoen for hjerneslag mot risikoen for blødning ved valg av...for leger å holde oversikt over hvordan hjerneslagrisiko endres over tid. Prosjektet har som...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

STROKE RISK PREDICTION IN ATHEROSCLEROSIS MEASURING CIRCULATING COMPLEMENT SYSTEM PROTEINS

...Hjerneslag er en stor folkehelsebelastning, som...for å redusere den globale effekten av hjerneslag. Cirka 25% av alle hjerneslag er forårsaket...i halskarene, kan løsne og forårsake hjerneslag. Diagnostiske prosedyrer og analyser er av...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

...11-12 000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over 60% opplever synsproblemer som...vil bidra bedre helse og livskvalitet etter hjerneslag. NorVIS arbeider for at kunnskapsbasert...og rehabilitering i forbindelse med hjerneslag. Synsforstyrrelser som blir utløst av...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Buskerud

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lactate-sensing fibroblasts in stroke

...år rammes millioner av mennesker av hjerneslag, og hjerneslag er dermed den viktigste...har en rolle i behandlingen etter hjerneslag. Vi har vist at HCAR1 er lokalisert i...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Development of novel therapeutic and diagnostic strategies in ischemic stroke based on Factor VII activating protease (FSAP).

...den resulterende døden av hjerneceller et hjerneslag. De fleste slag kan behandles ved raskt å...kalt FSAP, som kan brukes til å behandle hjerneslag. FSAP tynner ikke bare ut blodet, men det...nye medisiner for å kurere mennesker med hjerneslag. Dette er målet med prosjektet...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalised rehabilitation of stroke patients evaluated with multimodal quantitative tools

...bestemmer nevroplastiske endringer etter hjerneslag, slik at vi best mulig kan fremme...nevrale nettverkstilkoblinger i hjernen til hjerneslagpasienter. Vi vil korrelere slike endringer...og forutsi hvordan rehabilitering etter hjerneslag kan tilpasses individuelle pasienter. Vi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: A Smart Mobile App to Facilitate Rehabilitation of Stroke Patients

...Hjerneslag er en vanlig årsak til...til innsamling av bevegelsesdata fra hjerneslagpasienter, og klassifisere og kvantifisere...til mobilitet og gange. SmartRehab hjelper hjerneslagpasienter med å monitorere daglig aktivitet,...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Glutamate Oxaloacetate Transaminase Nanoparticles targeted to the Brain for Neuroprotection in Ischemic Stroke - GOTTARG

...hjerneslag fører årlig til om lag 6,5 millioner...i dag, og bedre behandling er nødvendig. Hjerneslag blir i dag behandlet med...tilfellene ender med et godt utfall. Ved et hjerneslag kan mengden glutamat i hjernen øke til et...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Tromsøundersøkelsen 2001. Plakkmorfologi i halspulsårene bedømt ved ultralyd. Betydning for hjerneslag, hjerteinfarkt og død.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Novel treatment for neuronal reoxygenation injuries

...blodstrøm til deler av hjernen årsaken til hjerneslag. I begge tilfeller forårsaker den...fra ROS-indusert skade i f.eks. HIE eller...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Vilje Bionics - Assistive exoskeleton with motorized movement for individuals with arm impairment

...brachial-plexusskade forekommer, men det er hjerneslag (slag) som er den vanligste årsaken....slag, 16% av disse er mellom 15-49 år. Hjerneslag er den vanligste årsaken til uførhet og...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic risk variants in migraine and cardiovascular disease. The Gene HUNT study

...å utvikle hjerte- og karsykdom, deriblant hjerneslag og hjerteinfarkt. Det har vært...påvirker risikoen for både migrene, hjerneslag og hjertesykdom, og identifisert spesifikke...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The DNA glycosylase Neil3 - a metabolic sensor in atherogenesis

...og karsykdommer som hjerneslag og hjerteinfarkt er den viktigste årsak til...fra pasienter med hjerteinfarkt og hjerneslag. Vi har fra dette prosjektet holdepunkter...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The BRIDGE study: Bridging pregnancy and fetal microchimerism with longterm female maternal cardiovascular and neurovascular health

...og karsykdom, inkludert hjerneslag, er ledende årsaker til for tidlig død og...svangerskap samt fra kvinner med og uten hjerneslag. Dette skaper en unik plattform for...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo