1 prosjekter

ERA-NET-ERA-NET

Social sciences (above program level) ERAS-CT-2003-510205

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Ukjent Fylke