0 antall prosjekter

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NILU

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NILU

...

Tildelt: kr 73 697

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Dinoflagellater - den viktigste miljøtrusselen mot storsatsingen på skjelloppdrett?

Dinoflagellater er en kjent gruppe toksinproduserende alger. I norske farvann er det særlig slektene Alexandrium, Dinophysis og Gymnodinium som skaper problemer for skjellnæringen og fiskeoppdrett. De to vanligste gruppene av skjelltoksiner i Norge er PSP og DSP. A. tamarense har også blitt rapp...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo