0 antall prosjekter

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Chronic pelvic pain - replacing ignorance with competence. A population-based joint venture study on scope, diagnostics and burden

Langvarige underlivssmerter kan ramme både kvinner og menn, så vel unge som eldre. Personer med kroniske underlivssmerter kan ha ulike somatiske og psykososiale helseplager. Selv om kunnskapshullene er store, tyder data på at 5-10% rammes av slike plager. Vi vet også at mange går rundt med kronis...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering Heterogeneity to provide treatment for metastatic Endometrial cancers

Livmorkreft (Endometriekreft) er det mest vanlige gynekologiske kreftformen i høy-inntekts land. Selv om de fleste kvinner som får denne kreftformen blir helt friske, er det fremdeles ca 20% som enten har spredning av sykdom når denne oppdages, eller som opplever at sykdommen kommer tilbake på et...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitale seminar basert på forskning og doktoravhandlinger relevant for kvinner som føder i 2021, samt ansatte ved 600 helsestasjoner

I 2021 fyller Sanitetskvinnene 125 år. Blant de mange initiativene vi har hatt for utvikling av folkehelsen er oppbyggingen av helsestasjonene, til støtte under svangerskap og barnets første leveår. Sanitetskvinnene etablerte helsestasjonene i 1914 og drev disse fram til det offentlige tok over ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Climate Heat And Maternal and Neonatal Health in Africa

WP1 (epidemiologiske studier) bruker datasett med helseutfall blant nyfødte, gravide kvinner og kvinner etter fødsel (MNH) samt lokal meteorologisk informasjon for å finne MNH helseutfordringer relatert til klimaendringer. Den primære kilden til informasjon om nyfødte har vært fødselsregistre, me...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Functional imaging for individualized cancer treatment

Kreft i livmor og i livmorhals er vanlige kreftformer hos kvinner. Viktige utfordringer i behandlingen av disse kreftformene er: (1) overbehandling av pasienter med lav risiko for tilbakefall, (2) underbehandling av pasienter med høy risiko for tilbakefall og (3) dårlig overlevelse hos pasienter ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improving treatment for women with endometrial cancer

Kreft i livmorslimhinnen, livmorkreft, er en av de vanligste kreftformene som rammer kvinner. Forekomsten av denne kreftformen er økende, dels på grunn av forlenget levealder, men denne kreftformen er også sterkt forbundet med overvekt og øker dermed i takt med at overvekt blir et stadig større p...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The use of manual-vacuum aspiration in the treatment of incomplete abortions and post-abortion care in Malawi

Abort kan være selvbestemt eller skje spontant. Uansett så kan komplikasjoner oppstå. Selvbestemt abort er en selvfølge i mange deler av verden, men i mange land er det kun lov om det står om kvinnens liv. Ironisk nok er det i slike land det oppstår mest komplikasjoner. Når selvbestemt abort er u...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Metformin treatment of pregnant PCOS women and prevention of preterm birth.

Kvinner med polycystisk ovarie syndrom (PCOS) har vanskeligere for å bli gravide og har økt forekomst av svangerskaps-komplikasjoner som pre-eklampsi, svangerskapsdiabetes, fortidige fødsler og vekstretardasjon. Tidligere studier av gravide kvinner med PCOS har imidlertid hatt svakheter som gjør ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Fear of childbirth: causes and consequences

The Western world has an epidemic of self-perceived fear of childbirth. Between 5 and 10% of all pregnant women in the Oslo area are being treated for fear of childbirth. Steadily increasing numbers of pregnant women are requesting caesarean sections due to fear of giving birth. However, caesare...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Viken

KLINISK-Klinisk forskning

Randomized controlled trial of postpartum pelvic floor muscle training in women with injured and non-injured pelvic floor muscles.

175 førstegangsfødende kvinner med fødeplass Ahus har blitt tilfeldig inndelt i to gruppe: en som har trent bekkenbunnsmusklene 1 gang i uken i gruppe hos fysioterapeut + hjemmetrening hver dag og en gruppe som ikke har fått noe ekstra tilbud ut over å læ re riktig sammentrekning av bekkenbunnsmu...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Salvesen, Helga B daadppp

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Callegari, Enrico Italia stp 07/08

...

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Spontaneous preterm birth and genetics

Preterm birth (PTB) is the main cause of perinatal mortality and short- and long-term morbidity. The pathophysiology of spontaneous PTB remains poorly understood. Infection and inflammation, fetal growth, uterine distention and decidual haemorrhage are be lieved to be part of the mechanisms resul...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Aarseth, Marit G Norsk spes til India (årsskiftet) Forlenget til 05 pga manglende utbet i 05

...

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Acar, Nuray tyrkisk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Infections, prepregnant diet and other environmental factors as possible causes of hyperemesis gravidarum (HG).

Hyperemesis gravidarum (HG) is defined as severe, intractable nausea and vomiting in early pregnancy. The HG-patient suffers from dehydration, weight loss, ketonuri and a nutritional deficiency. HG affects 0,5-2,0% of pregnant women, and the etiology is u nknown. Until recently HG was believed to...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Immune mechanisms and genetics associated with development of pre-eclampsia/eclampsia(PE/E)

PE is regarded as a two-step disease, with poor placentation and placental hypoperfusion as the first step in pathogenesis. The recognition of fetal trophoblasts by maternal uterine (uNK) cells is fundamental in placental development. Observations suggest that the superficial trophoblast invasio...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Venous thromboembolism in pregnancy

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kroniske underlivssmerter hos kvinner

Ved bruk av trykkalgometer som objektiv tese, måles stress/smerte på kvinner med kroniske underlivssmerter rundt muskulære triggerpunkter etter behandling med mensendieck og akupunktur, sammenlignet med behandling med mensendieck fysioterapi alene.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Samspillet mellom infeksjoner og hypoxi/ischemi ved perinatal hjerneskade og -død: Eksperimentelle, epidemiologiske og kliniske studier

Utvikling av perinatal hjerneskade knyttes både til intrauterine infeksjoner/inflammasjon og hypoxi/ischemi. Kombinasjonen av disse har potenserende effekt. Imidlertid er mekanismene for øket risiko for hjerneskade ved infeksjoner/inflammasjon dårlig kjen t, og det finnes heller ingen virksomme b...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo