0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Transloyalties in Citizenship Education

På skolen lærer man om det å være en medborger. Hvordan foregikk undervisning i medborgerskap i historietimene i Norge etter andre verdenskrig? I Sør-Afrika etter apartheid? På Madagaskar og Mauritius etter kolonitiden? Og hvordan kan man undervise i medborgerskap i dag, når mange av elevene i kl...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Good Fire: An Environmental History of Prescribed Burning in Norway and the North

Good Fire er miljøhistorisk prosjekt om håndtering av skogbrann. Etter hvert som skogbrannene blir større og mer intense i den boreale sonen, har Norge og andre land begynt å eksperimentere med «Prescribed Fire» (for eks., bråtebrenning, flatebrenning, eller lyngbrenning) for å kontrollere skogbr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Rogaland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for 2020-regnskapsåret, Universitetet i Agder

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC – Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering i OpenAccess-tidsskrifter. Hovedkriterier for støtte til åpen publisering: 1) Søker / korresponderende forfatter ma° være tilk...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

POSEIDON II (Project Development)

Dette prosjektet videreutvikler POSEIDON-forskningsprosjektet for innlevering til ERC AdG runde 2021. Prosjektet vil utvikle en metodisk og empirisk ramme for å forstå den historiske utviklingen av politiske forpliktelser. Ved å gjøre dette er hensikten å muliggjøre et forskningsprogram med kapas...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for 2019-regnskapsåret, Universitetet i Agder

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC – Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering i OpenAccess-tidsskrifter. Hovedkriterier for støtte til åpen publisering: 1) Søker / korresponderende forfatter ma° være ti...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emerging Leaders 2021

Emerging Leaders (EL) er en del av ungdomsprogrammet til Arctic Frontiers og ble første gang organisert i 2012. Hvert år har rundt 30 norske og internasjonale ungdommer deltatt på en "dannelsesreise" gjennom det nordnorske kystlandskap, fra Bodø via Lofoten-Vesterålen til Tromsø for å lære om - o...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian network for the promotion of SSH-perspectives in Horizon Europe - NOSSH

Horisont Europa har som ambisjon og ta tak i de store samfunnsutfordringene. For å lykkes med det må samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver få en tydelig plass i rammeprogrammet. Hovedmålet for 'Norsk nettverk for styrking av samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver i Horisont Europa' er ...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Norwegian Research School in History

Den nasjonale forskerskolen i historie (NRSH) har ni partnerinstitusjoner, som alle er universiteter eller høyskoler med doktorgradsstudenter i historie og / eller relaterte felt. I tillegg er Nasjonalbiblioteket en strategisk partnerskapsinstitusjon. Forskerskolen skal styrke studentenes intelle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Locative Technologies and the Human Sense of Place: A History of Spatial Literacy, 1800-2020

Prosjektet "Stedssansen i en teknologisk tid" undersøker den menneskelige evnen til å finne veien og skape mening i et landskap i historisk perspektiv. Vi tar utgangspunkt i nåtidens mange diskusjoner om hvordan nye teknologier som smarttelefoner og GPS har svekket stedssansen. Vi vurderer slike ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Humanitarian Diplomacy: Assessing Policies, Practices and Impact of New Forms of Humanitarian Action and Foreign Policy

Det kan være vanskelig for beslutningstakere og humanitære hjelpeorganisasjoner å få tilgang til konflikt- og katastrofeområder. Ofte må slik tilgang forhandles fram. Dette prosjektet har sett nærmere på hvordan Qatar, Tyrkia og De forente arabiske emirater, og internasjonale hjelpeorganisasjoner...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 14th Biennial Nordic Association for China Studies (NACS) Conference. When China Faces the World: Engagement or Disengagement?

13-14 June 2019, University of Bergen and the Norwegian China Law Centre will host the 14th Biennial conference of the Nordic Association for China Studies (NACS). The conference will bring together junior and senior scholars from the Nordic countries and beyond who have a shared interest in stud...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernisation and economic integration in 19th and early 20th century

«Den siste istid» tar utgangspunkt i den internasjonale handelen med naturis på 1800- og tidlig på 1900-tallet. Norge var en stor aktør i dette markedet. Produksjonen og utskipingen sysselsatte i toppårene tusenvis av mennesker langs norskekysten, mest østafjells, og flere hundre skip. Formålet ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året - Contentious politics and crowd behaviour Kristiania and Lisbon 1870-1920

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Maritime safety, hybrid regulatory regimes and the EU A study of regulatory change, classification societies, authority and legitimacy

Internasjonal skipsfart kan sees som den første globaliserte næring. Fra midten av 1700-tallet utviklet transport av varer over verdenshavene seg til en internasjonal industri som også nødvendiggjorde et internasjonalt regulatorisk regime. Et slikt regime vokste gradvis frem med Lloyd's Register ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard and the Humanities: A Two-Day Workshop in Tromsø

Out of 24 workshops supported by the Svalbard Science Forum in 2008-14 and publicized on the SSF website to promote their recommendations, none is devoted specifically to a humanistic approach to Svalbard. To fill an obvious gap, a two-day workshop, dedicated to Svalbard and the humanities, is p...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie årgang 2017

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Arbeiderhistorie 2017

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse av 3 artikler for bokmanuskriptet Values, Objectivity, and Explanation in Historiography

Values, Objectivity, and Explanation in Historiography brings up to date and renews the debate on two major themes in the philosophy of history which in the last decades have been overshadowed by the linguistic turn and the interest in narrativity. Part I of this book is concerned with the tens...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Historiebruk på museum

Formålet med avhandlinga har vore å undersøkje ulike måtar musea skapar samanheng mellom fortid, nåtid og framtid. Omgrepskonstruksjonen «fortidshandtering» er i avhandlinga gjennomgåande brukt til å både skildre og karakterisere det musea gjer med fortida. Omgrepet er meint å fange opp ulike sid...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays 2017

Utgi Norwegian-American Essays 2017

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

4. året - Economic origins of totalitarianism

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Natural Wealth of Nations: A comparison of natural resource policy in Sweden, Norway and Canada 1900- 1930

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publication: Crossing Borders. Combining historical learning and Human Rights Education

Crossing Borders: Combining human rights education and historical learning - synopsis The book explores some of the multiple ways in which history education and Human Rights education can be combined and intertwined. The interest in the links between Human Rights education and history teaching h...

Tildelt: kr 62 000

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI -Scandinavian left-wing intellectuals in the post-war era: ideas, influences, and continental communications 1945-1962

Doktorgradsprosjektet mitt undersøkte ideane og kommunikasjonen mellom skandinaviske venstreintellektuelle i den første delen av den kalde krigen, frå 1945 og til om lag 1960. Eg tok utgangspunkt i tidsskriftmiljøa Orientering i Noreg, Dialog: Dansk tidsskrift for kultur og Internationale Perspek...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI The political economy of Einsatz Finnland: Organsation Todt in Finland 1941-1944

Prosjektet tar for seg den tyske bygge- og ingeniørorganisasjonen Organisation Todt (OT) og dens aktiviteter i det allierte Finland i årene 1941-1944. Studien fokuserer på hvordan en tysk organisasjon opererte i et ikke-okkupert land, det vil si på hvordan fraværet av okkupasjon påvirket OTs tils...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Naturkatastrofer - en kulturhistorie

Helt nord i Europa har de færreste blitt direkte berørt av store katastrofer. Men likevel omgir vi oss nærmest daglig med dem - gjennom nyheter, sosiale medier og i populærkultur. Naturkatastrofenes meningsaspekt dreier seg ikke bare om natur og mennesker, når fokuset legges på fortolkninger, for...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norske historiedager 2015

Tittel på konferansen er Ressurser: energi, makt og mennesker. Vi vil sette fokus på endring i- og bruk av naturressurser fra middelalder til nåtid, og hvordan vi har brukt menneskelige ressurser i samfunnet til ulike tider. Det vil også handle om hvordan migrasjon har bidratt til strukturendring...

Tildelt: kr 58 596

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

FRANCO-NORDIC SYMPOSIUM PARIS 3.-5.NOVEMBER 2014

Arrangementet har som formål å samle nordiske og franske historikere omkring sentrale spørsmål i nordisk historie. Tematisk og kronologisk spenner disse fra middelalderens kongedømme til dagens "nordiske modell", men det vesentligste temaet for konferanse n er overgangen fra enevelde til konstitu...

Tildelt: kr 90 938

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Contentious politics and crowd behaviour Kristiania and Lisbon 1870-1920

Avhandlingen gjør et dypdykk i opptøyer i Kristiania (Oslo) på slutten av 1800-tallet. Forholdet mellom ulike byrom og deltakende gruppers selvforståelse er fremhevet som viktig, i tillegg til handlingene som kommer umiddelbart forut, under, og etter opptøyer. Formålet med studien av opptøyer ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Ukjent Fylke