0 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Developing solvents for unclogging the calculational bottleneck in high-energy physics

Når partikkelfysikere i dag leter etter universets byggestener, for eksempel den gåtefulle mørke materien som holder galaksene sammen, står de overfor alvorlige flaskehalser i form av tunge numeriske beregninger. For å teste realistiske nye fysikkmodeller mot den mengden av data som eksisterer i ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nuclear shapes and resonances

Atomkjernen er et kvantesystem av mange protoner og nøytroner som er bundet sammen av den sterke kjernekraften. Mange egenskaper til atomkjerner kan forstås ved å beskrive dem som elektrisk ladede væskedråper av nukleært materiale. Andre egenskaper tyder på at kjerner har en mikroskopisk struktur...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Reducing toxicity in proton therapy through biological optimization

Stråleterapi er ein sentral del av kreftbehandling i Norge og internasjonalt, og om lag halvparten av kreftpasientar får stråleterapi som ein del av behandlinga si. Protonterapi er internasjonalt etablert som eit nytt og lovande alternativ til tradisjonell stråleterapi med Røntgenstråling, og to ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel tracks towards Multi-TeV colliders for particle physics

Med oppdagelsen av Higgs-bosonen ved LHC er den siste partikkelen i standardmodellen for partikkelfysikk funnet. Imidlertid er mange viktige spørsmål ubesvarte; hva er mørk materie, hva er forskjellen mellom materie og anti-materie, ligger det andre ukjente symmetrier til grunn for standardmodell...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Use Artificial Intelligence to pinpoint Dark Matter at the LHC

Hva er mørk materie? Det er et av de største spørsmålene i moderne fysikk. En rekke observasjoner har bekreftet eksistensen av denne ikke-lysende komponenten av materie, som har fått navnet mørk materie. Beregninger viser at den mørke materien utgjør hele 84% av den totale massen i universet. Lik...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dust from the Stars: Radiative Neutron Capture Rates Relevant to the Intermediate and Rapid Neutron-Capture Process

Vi bor i et univers som består av mange forskjellige grunnstoff. Fordelingen av grunnstoffene som vi observerer, forteller en fascinerende historie om nukleosyntese-hendelser gjennom den 13.7-milliarder-år lange historien siden det Store Smellet. Selv om vi nå vet at de tunge grunnstoffene må ha ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Gravitational Wave Signals From Early Universe Phase Transitions

Gravitasjonsbølger er rystelser i romtid, skapt av store masser i bevegelse. Ved hjelp av disse observerte LIGO-eksperimentet i 2015 to enorme sorte hull, som smeltet sammen til ett. Flere slike fusjoner er siden blitt observert. I det ganske tidlige universet, et brøkdel av et sekund etter Bi...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neutron and gamma-ray imaging for real-time range verification and image guidance in particle therapy

Den mest vanlege strålemetoden brukt til å behandle kreftsvulstar, er energetiske fotonstrålar. Men denne metoden har ei stor ulempe: fordi energien som blir overført til vevet avtar, vil også friskt vev rundt svulsten bli råka av ein uønskt stråledose. Dette fører til seinskadar og bidrar til re...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Searching for Dark Matter with Light

Vi har kommet langt med utforskning av universet vårt, og i dag vet vi at det finnes milliarder av stjerner i galaksen vår, og vi har mange millioner av andre galakser i tillegg. Likevel predikerer moderne kosmologiske modeller at vanlig materie bare utgjør 16% av det totale materieinnholdet i un...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

INTPART-prosjektet skal styrke Universitetet i Oslos forsknings- og utdanningssamarbeid med partnerinstitusjonene: University of California Berkeley og Michigan State University, USA, TU Darmstadt, Tyskland, IPN Orsay og University Paris-Saclay, Frankrike, iThemba Labs og universitetet i Stellenb...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Antiferromagnetic Spinmechatronics

De fleste kjenner til at elektroner har egenskaper som ladning og masse, men elektroner har også en tredje egenskap, nemlig spinn. Spinnegenskapen til elektronet ble først demonstrert i det berømte Stern-Gerlach-eksperimentet fra 1922, hvor en partikkelstråle ble sendt gjennom et inhomogent magne...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep learning the real-time properties of strongly correlated quantum fields

Fysikken i det forrige århundret revolusjonerte forståelsen av materiens mikroskopiske oppbygning. Protoner og nøytroner inneholder tre kvarker holdt sammen av elementærpartikler kalt gluoner, dvs. "limpartikler". Men universet har ikke alltid vært så fredelig som nå. Umiddelbart etter Big Bang v...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Novel real-time lattice techniques for strongly correlated quantum systems

The central scientific goal of this proposal is to generalize the Euclidean simulation method described in the previous proposal into a genuine real-time simulation method. The strategy for reaching this goal relies on incorporating the findings of the original reference (Phys.Lett. B778 (2018) 2...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NeIC-Norway: Norwegian Participation in the Nordic e-Infrastructure Collaboration

Prosjektet svarer på CERN-eksperimentenes behov for langsiktig drift og på anmodningen fra Nordisk Ministerråd om nordisk samarbeid rundt utvikling av tjenester for eInfrastruktur. Kontinuerlig investering i kompetanse, programvare og system-infrastruktur er viktig for å opprettholde spekteret av...

Tildelt: kr 27,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates

Med Large Hadron Collider (LHC) på CERN har vi begynt en ny æra med forskning innen høyenergifysikk. I løpet de første årene har med operasjon har LHC hatt stor suksess, spesielt med oppdagelsen av Higgs bosonet. En serie med oppgraderinger er under planlegging for å utnytte fullt ut potensialet ...

Tildelt: kr 85,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Studies of nuclear properties for explosive astrophysical processes (SNAPS)

Hvordan blir tunge grunnstoffer dannet i stjerner? Man har ganske god forståelse for hvordan de lettere grunnstoffene, som for eksempel oksygen og karbon, blir skapt i stjerner, men hva med elementer tyngre enn jern? Over halvparten av isotopene av de tyngre grunnstoffene antas å være skapt i eks...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nuclear shapes and resonances

Atomkjerner består av protoner og nøytroner som er bundet sammen av den sterke kjernekraften. Mange egenskaper kan forstås ved å beskrive atomkjernen som en elektrisk ladet væskedråpe av nukleært materiale. Andre egenskaper tyder på at kjerner har en mikroskopisk struktur hvor protoner og nøytron...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy (AEGIS) - Norway

AEGIS eksperimentet, som ligger ved Antimatter Deceleratoren (AD) på CERN, har som mål å være det første eksperiementet som direkte måler gravitasjonskraftens virkning på anti-materie. For å få til dette må AEGIS kollaborasjonen for aller første gang lage en pulserende anti-Hydrogen stråle og for...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Clinical prototype of a proton CT based on a tracking calorimeter

De siste tiårene har det vært en global økning i antall kreftpasienter som behandles med proton- og karbonstrålebehandling. Norge bygger to regionale partikkelterapifasiliteter, med sikte på klinisk oppstart i løpet av de neste tre årene. Partikkelterapi utføres i dag med forhåndsberegnede dosep...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dark Side of the Universe 2016

The renowned Dark Side of the Universe (DSU) series of workshops aims to bring together a wide range of theorists and experimentalists. It covers topics from astroparticle physics and cosmology, including dark matter, dark energy, cosmic rays, the cosmic microwave background, physics beyond the s...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modelling of Higher Order Flow Harmonics in Ultra Relativistic Heavy Ion Collisions

Dagens moderne høy-energi eksperimenter antas å reprodusere de ekstreme forholdene i det tidlige universet, og dermed forholdene for prosesser koblet til hadronisering. Tung ion kollisjoner i dagens "state-of-the-art" akseleratorer sørger for muligheten for att å undersøke hadronisering og fenome...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Ukjent Fylke

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

The CERN Technology Project 2016-19

Det overordnede målet for "CERN-teknologi prosjektet" i perioden 2016-19 har vært å utnytte CERN's medlemsfordeler og utvikle kompetanse for Norge, særlig gjennom opplæring av norske studenter ved CERN. CERN's viktigste oppgave er å bygge akseleratorer og detektorsystemer for forskning innen par...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Study of exotic nuclei at ISOLDE

Dette prosjektet dekker medlemskapet i ISOLDE kollaborasjonen på CERN. ISOLDE har en rik historie med å produsere radioistoper, og er i dag det laboratoriet med størst utvalg av eksotiske partikkelstråler i verden. Et fokus i dette prosjektet er å undersøke skallstrukturen til eksotiske atomkjern...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

CERN Heavy Ion Theory

Heavy ion Physics har spin-offs for ren, massiv energiproduksjonsteknologi, med sikte på Inertial Confinement Fusion. Videre har bærekraftig utvikling en streng, kvantitativ definisjon i fysikk, som nå er velkjent, og dette ble offentliggjort ved flere anledninger og i publikasjoner. - 2019 - ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Norwegian High Energy Particle Physics research with the ATLAS detector at the Large Hadron Collider - Run2 at 13 TeV

Large Hadron Collider (LHC) og ATLAS eksperimentet har så langt vært en stor suksess. Foreløpig står oppdagelsen av Higgs-partikkelen og den nitidige søken etter nye fysiske fenomener fram som de største høydepunktene, og det er allerede lagt ambisiøse planer for fortsettelsen: Hva består den mør...

Tildelt: kr 44,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

High Energy Nuclear Physics

ALICE-eksperimentet ved LHC: Urstoffet gjenskapes i laboratoriet ALICE (A Large Ion Collider Experiment) er et av de fire store eksperimentene ved LHC-akseleratoren på CERN. ALICE eksperimentet er designet for å måle egenskapene til den ekstremt tette og hete kjernematerien generert i tungione...

Tildelt: kr 34,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NEW GENERATION SCINTILLATOR DETECTORS FOR NUCLEAR RESEARCH IN NORWAY

Den nasjonale infrastrukturen OSCAR, bestående av 28 store LaBr3(Ce) scintillatorkrystaller, er et unikt instrument for deteksjon av høyenergetisk fotoner, også kalt gammaer, som er stasjonert på Syklotronlaboratoriet (OCL) ved Universitetet i Oslo. Den nye infrastrukturen har ført til et unikt...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The study of positronium production and antimatter interactions in membranes

All materie har en mindre kjent tvilling, nemlig antimaterie. Vi har visst at antimaterie eksisterer siden 1932, og har vært i stand til å produsere og kontrollere det letteste antiatomet - antihydrogen - siden 2011. Men å studere antimaterie er svært vanskelig: det øyeblikket materie og antimate...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

5th International workshop on level densities and gamma-strength functions

The purpose of organizing this expert workshop is to bring together the world-leading scientists in the field of level densities and gamma strength functions. We will invite both theoretichians and experimentalists studying level densities and gamma stre ngth functions using a wide range of expe...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

HIMDALEN-KLDRA Himdalen - Avfallslager

KLDRA Himdalen - Avfallslager (Videreføring av prosjekt 110966)

...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Viken