0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Materialkombinasjoner og nedbrytning - en utfordring innen konservering av musikkinstrumenter

Materialkombinasjoner og nedbrytning – en utfordring innen konservering av musikkinstrumenter Det overordnede målet med dette prosjektet er å frembringe kunnskap om nedbrytning og konservering av musikkinstrumenter i museumssamlinger. Materialsammensetningen og nedbrytingsmekanismer i mikromiljø...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts JPICH/JPICH0163

Arkeologiske gjenstander av organisk materiale som tre, lær og tekstiler kan undergå betydelig nedbrytning i sin nedgravde tilstand. På vanntrukne steder skyldes nedbrytning hovedsakelig av mikroorganismer som bruker disse materialene som næringskilde. Under begravelse kan gjenstandene også absor...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Kalkmalerier i norske steinkirker Seminar om norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850

Seminaret vil gå over to dager (11.9. – 12.9.2019), og skal finne sted i Nes kirke i Telemark, samt en ekskursjon til Sauherad kirke. Begge kirkene er fra middelalderen og har bevart noen av Norges mest omfattende kalkmaleriprogrammer. Seminaret vil inneholde 15 foredrag med foredragsholdere fra...

Tildelt: kr 38 203

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture in Norway, 1350-1550

Prosjektet 'After the Black Death' (ABD) ble lansert i 2010 og finansiert fra midten av 2014 til slutten av 2018. Finansieringen bidro til at et internasjonalt nettverk kunne fokusere på sen-middelalder alterskap og skulpturer fra norske kirker. Spesielt på ca. 25 gjenstander som har blitt katego...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Technology for Participation and Accessible eGovernment Services - konferanse

T4P'07 - Technology for Participation and Accessible eGovernment Services - This international conference was hosted by the University of Agder in Kristiansand Norway, 25-27 June 2007. The main topics of the conference were eInclusion, eGovernment and th e challenges in making eGovernment servic...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Skinn- og pelsberedning i reinsdyrkulturer - en sammenlignende studie av samiske og evenkiske metoder.

Skinn- og pelsberedning er et sentralt, kvinnedominert håndverksområde i nordeurasiske reinsdyrkulturer. Dette håndverk endres gradvis og viktig tradisjonell kunnskap er uferd med å forsvinne. Publiserte beskrivelser er fa og generelle og mangelfulle med hensyn til beredningsmetoder og det mangfo...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo