0 antall prosjekter

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Folkeforskning og folkelig forskning i kultursektoren – kunnskaps-, erfarings- og kompetanseutveksling

Prosjektet vil gjennomføre et seminar/workshop hvor vi ønsker å invitere andre aktører innen feltet, både fra samme sektor og andre. Der vil vi er å legge fram egne erfaringer med folkeforskning og drøfte dem i dialog med andre folkeforskningsentreprenørers erfaringer. I etterkant vil vi utgi en ...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Samarbeid mellom museene om etablering av nyskapende folkeforskning (SAMMEN FF)

Museene utmerker seg som kunnskaps- og forskningsinstitusjoner fordi de per definisjon har samhandling med et bredere publikum som en kjernevirksomhet. Selv om folkeforskning er et begrep som har blitt vanligere de senere årene, har museene på mange måter bedrevet denne typen virksomhet og samarb...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 2. halvdel av 4. år - European Strategies for Printing and Popularising Renaissance Medicine

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 1. halvdel av 4. år - European Strategies for Printing and Popularising Renaissance Medicine

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Gardening the Globe: Historicizing the Anthropocene through the production of socio-nature in Scandinavia, 1750-2020

Prosjektet GARDENING THE GLOBE har som målsetting å undersøke historiske prosesser der naturen er blitt erobret, kontrollert og gjort til en ressurs, med fokus på Skandinavia fra midten av 1700-tallet og frem til i dag. Dagens miljøproblemer blir ofte fremstilt ved hjelp av naturvitenskapelige be...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FoodLessons: Culinary Heritage as a Resource in Developing "Food Nation Norway 2030"

I 2010 ble mat for første gang registrert på UNESCOs ikke-materielle verdensarvliste med oppføringen av Middelhavsdietten, fransk gastronomisk matskikk, Michoacán-kjøkkenet, samt kroatisk ingefærbrød. Interessen for det nordiske kjøkken og dets teknikker, råvarer og retter har hatt et kraftig opp...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - European Strategies for Printing and Popularising Renaissance Medicine

Hvordan ble 1400-tallets nye kommunikasjonsteknologi, boktrykkerkunsten, brukt til å formidle medisinsk kunnskap på tvers av språk- og landegrenser? Når en ny form for kommunikasjonsteknologi senker tersklene for å dele kunnskap, kan nye stemmer slippe til, og nye grupper kan begynne å ta til seg...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

BERGEN, HANSE AND CHURCH ART Art and Cultural History around the North Sea during the Late Middle Ages and the Early Modern Period

Since 2013 the Germany-based Netzwerk Kunst + Kultur der Hansestädte (Network Art and Culture of the Hanseatic Cities) has been a valuable exchange platform for scholars who work on the art and cultural history of the Hanseatic cities of northern Europe. The network currently consists of 116 scho...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

OPPLEV TELEMARK Følgjeforsking 2019

Til Telemark AS har i dag god etterspørsel, men vi ønskjer å auke omsetnaden ved å bli større i dagens marknad og identifisere nye marknader. Reiselivsnæringa framstår som ein slik marknad. Skal vi lykkast med dette må vi bli meir synlege på tvers av plattformer og kommunikasjonskanalar. Tiltak i...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Telemark

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Lifetimes: A Natural History Of the Present

I debatten om klimaendringene blir menneskene omtalt som en "geologisk kraft", som er i ferd med å påføre kloden uopprettelig skade. Påvirkningen har innledet det mange forskere anser som en ny epoke i Jordas historie, kalt «antropocen». Den forrige, «holocen», begynte for omtrent 11 700 år side...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Locus of Truth: Birgitta of Sweden and the Journey to Jerusalem

Birgitta Birgersdotter (1302/3-1373), bedre kjent som Hellige Birgitta av Sverige, ble i 1391 kanonisert på grunn av hva hun påstod å være visjoner hun mottok direkte fra Gud. Ut i fra disse visjonene, nedskrevet i verket "Revelaciones", kunne Birgitta hevde seg på den politiske og religiøse scen...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Future is Now: Temporality and Exemplarity in Climate Change Discourses

Det er mange tider i spill når vi snakker og skriver om klimaendringene. Vi ser dagens hendelser i lys av geologiske prosesser. Den historiske utvikling etter 1850 er sentral, det samme er akselererende utslipp etter 1950. I klimakrisen er det dårlig tid hvis vi skal ivareta barn og barnebarns fr...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Nevrasteni: forhandling mellom natur og kultur (arbeidstittel)

Målet med dette prosjektet er å lage ein dokumentarfilm av 25 minutts varigheit, på grunnlag av nokre av dei funna eg har gjort i mine studiar av nevrastenidiagnosen si historie i Noreg. Filmen har førebels arbeidstittelen "Nevrasteni: forhandling mellom natur og kultur". Nevrasteni var ein diagn...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Disseminating the World. Communication and publication projects connected to the SAMKUL-project "Synchronizing the World" (SYNCHRO)

Etter som arbeidet med prosjektet "Synchronizing the World: the Making of Modern Progress" skrider fram, ble det stadig klarere at prosjektet hadde et potensiale for å sette spor etter seg både nasjonalt og internasjonlt som vi ikke hadde forutsett da vi søkte. Vi valgte derfor å dra nytte av SAM...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av bokprosjekt: "Vi lager barn: Reproduksjon gjennom 500 år"

«Vi lager barn : Reproduksjon gjennom 500 år» gir en samlet oversikt over reproduksjonens historie i Norge de siste 4-500 år, og setter de viktigste endringsprosesser inn i en større kulturell og historisk sammenheng. Det finnes ingen lignende fremstilling som dekker hele den tidlig-moderne og mo...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Economical support for translation and publication of The History and Significance of the Soul

The History and Significance of the Soul er et idé- og kulturhistorisk bokprosjekt som har som hovedmål å undersøke hvilken betydning sjelen fortsatt kan ha i europeisk kultur på grunnlag av hvordan sjelen er blitt oppfattet av sentrale tenkere og diktere fra antikken til moderne tid. Siden vi le...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

TRAUM: Transforming Author Museums

Vi tenkjer ofte på forfattarmuseum som stader for gamaldags hylling av nasjonale heltar, eller berre for fans. Ein finn ofte musea i det som ein gong var ein heim og freistar å formidle ein spesiell aura kring staden og forfattarens tidlegare eigedelar. Fortel dei oss eigentleg noko om verket til...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Museum: A Culture of Copies

Hva om kopiering er en grunnforutsetning for det museer gjør? Hva om nye koperingsteknologier og -praksiser har vært en drivkraft for endring og utvikling av museer fra deres tidlige historie? Med dette perspektivet har vi studert digitaliseringsprosjekter i museer, og en lang rekke andre praksis...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Between Worlds and Knowledges: The Liminal Life of Adrian Jacobsen

Hva karakteriserte tidlig etnografisk samling og hva innebar overgangen fra amatør-etnografi til antropologi som profesjonalisert vitenskap? Hvilke praksiser besto tidlig etnografisk samling av og hva kan en undersøkelse av disse praksisene fortelle oss om betydninga de fikk for urfolk selv? Med ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Synchronizing the World: the Making of Global Progress

Framskrittet er en av den vestlige og i noen grad den globale verdens mest seiglivede myter. Selv etter flere finanskriser og i møte med en overhengende klimatrussel holder vi fast ved forestillingen om at verden går framover - at hele verden, alle mennesker, alle kulturer, alle deler av samfunne...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating 'Indigeneity': museums, indigenous cultural heritage, and indigenous activism

1. Research Activities Field research was conducted among First Nations in British Columbia, Canada (based at the Museum of Anthropology, University of British Columbia, Vancouver, June-July). The data collected since the beginning of the postdoc, notably through interviews with Indigenous com...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Den 32. Nordiske Etnolog- og Folkloristkonferansen, Bergen 2012.

Temaet for konferansen er ulikheters kulturelle dynamikk. Forskjeller mellom individer og grupper erfares og formidles kulturelt i forhold til blant annet kjønn, alder, etnisitet og sosial bakgrunn, men også mellomrom, hybriditet og vanskelig klassifiserb are kategorier er vesentlig innenfor et s...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Jan Erik Ebbestad Hansen: Da Norge mistet dyden

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen: Sykdomshistorier 13 berømte diagnoser i litteraturen

...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

'Vor Tids Fordringer': Norske arkitekturdebatter 1818-1919

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Materiell kultur & kulturens materialitet

Materiell kultur & kulturens materialitet

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Naturkatastrofenes kulturhistorie: natursyn, mediering og subjektforståelse

Prosjektet studerer hvordan forestillinger om natur, mennesker og samfunn kommer til uttrykk i tekster og medietekster om naturkatastrofer. Materialet er norsk og dansk-norsk, og spenner over en periode fra 1755 til 2014. Sentrale temaer er forestillinger om fremtiden, forestillinger om jordklode...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av Storm in Paradise: Main Currents in Norwegian Cultural History

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

"Chanting away eye blisters...": Treatment as ritualized knowledge in black magic books

My current PhD project with the working title Chanting away eye blisters: Treatment as ritualized knowledge in black books aims to increase knowledge on sickness and treatment of ailments in Norway in the 17th, 18th and 19th century. The main sources are Norwegian texts from the so-called black ...

Tildelt: kr 56 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Examination of unpublished cylinder-seals, seals and gems of the Antiquity collection in the Museum of Cultural History (University of Oslo)

With the research in the Museum of Cultural History (Oslo), my objective is to classify the cylinder-seals, seals and gems held there. These objects were collected by Baron Plato von Ustinow in the 19th century. This collection counts more than fourty cyl inder-seals, seals and gems coming from t...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke