0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Blood-based test for early detection of lung cancer

Lungekreft forårsaker flest dødsfall i forbindelse med kreftsykdom. Symptomer forekommer sent i forløpet av sykdommen, og dette er grunnen til at lungekreft har så dårlig prognose. Ved å ta serumbiopsier kan man kvantifisere sirkulerende molekyler, inkludert de som deriveres fra tumor eller inngå...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Multiple breast malignancies in dogs; improved understanding of disease progression by human-canine comparison

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos hund og kvinner. Kreft i melkekjertlene er påfallende like i de to artene på mange nivåer: klinisk, morfologisk og molekylært og det ligger et stort potensial i komparative studier som kan komme både hunder og kvinner med brystkreft til nytte. Menneske ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Biomarkører som predikerer spredning av tarmkreft

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring the transformation potential of haematopoietic stem cells under niche pressure, and its therapeutic targeting.

Akutt myeloid leukemi (AML) er en dødelig sykdom karakterisert ved avvikende myeloid proliferering og differensiering. Tidligere arbeid i gruppen vår har vist at IL-1-reseptorantagonist (IL-1RN) bidrar til myeloid proliferasjon både i fra og nærvær av kjente maligne mutasjoner i musemodeller, og ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

TeraEpi: Teratogenicity of anti-seizure medication: the roles of epigenetics and folic acid supplements

Epilepsi er en sykdom som rammer nesten 1% av befolkningen, og de fleste trenger anfallsforebyggende legemidler. Én av 250 gravide kvinner har epilepsi og de fleste av dem er avhengig av legemidler mot epilepsianfall daglig i svangerskapet. Epilepsianfall under graviditet kan være livsfarlig for ...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The molecular basis of sex-differences in Sjögrens syndrome

De fleste revmatiske sykdommer er vanligere hos kvinner enn hos menn. Sjögrens syndrom er en revmatisk sykdom der eksokrine organer, primært spytt- og tårekjertlene, blir rammet av kronisk betennelse. Foruten tørr munn og tørre øyne, er også tretthet og leddsmerter vanlige symptomer. Manifestasjo...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Post ERC: CRISPR-Cas9 for correcting primary immunodeficiencies

Prosjektet vil gjøre meg i stand til å søke ERC Starting Grant igjen i 2021.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Characterisation of cis-regulatory variations that dysregulate driver microRNAs in cancer

Dette prosjektet har som formål å forbedre vår forståelse av den ikke-kodende delen av genomet ved å avkode hvordan spesifikke proteiner (transkripsjonsfaktorer, TF-er) interagerer med DNA for å kontrollere genets ekspresjon. Den oppnådde kunnskapen gagner vår kapasitet til å studere mekanismene ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Coeliac disease in the Nord-Trøndelag Health Study

Cøliaki er en hyppig forekommende sykdom med ukjente konsekvenser og årsaker. I dette prosjektet vil vi avklare forekomsten av cøliaki i den generelle befolkningen og konsekvensene og mulige årsaker til sykdommen. Vi forventer at omkring 1-2 % av befolkningen har cøliaki, men mange er ikke klar ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Development of a more specific HPV test to improve and personalize follow-up of patients in the cervical cancer screening program

Utvikling av en mer spesifikk HPV-test for persontilpasset livmorhalskreftscreening Over hele verden blir 500 000 kvinner diagnostisert med livmorhalskreft hvert år og en anbefaling fra WHO er å utvikle mer effektiv screening med tester for tidlig og treffsikker påvisning av kreft. Dagens HP...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sensory and motor networks in psychotic disorders: from brain structure and function to phenomenology

Psykotiske lidelser påvirker vår grunnleggende virkelighetsopplevelse, og innebærer blant annet hallusinasjoner og vrangforestillinger, uvirkelighetsfornemmelser og følelsen av å bli overveldet av sanseinntrykk. Slike symptomer kan forstås som forstyrret sensorisk prosessering. Til tross for de ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring the genetics of neuropathic pain

Nevropatisk smerte er definert som smerte forårsaket av skade eller sykdom i nervesystemet. Denne type smerte er et stort helseproblem som affiserer opp mot 7-8% av befolkningen. I dette prosjektet vil vi lete etter nye genetiske varianter som er relevant for utvikling av denne type smerte. For...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mapping and interrogating top-down control of the memory engram of the posttraumatic stress disorder.

Utbruddet av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) utløses av en livstruende opplevelse, som etterlater et varig spor av trauma minne. Personer med PTSD klarer ikke å skille likhetstrekk mellom forskjellige kontekster; minner blir stort sett generalisert, slik at en lignende kontekst genererer en r...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biological Methylation: Post-translational Regulation of Intestinal Regeneration

Kroniske sykdommer som diabetes, astma eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD) påvirker pasienter over hele verden. I mange av disse kroniske sykdommene gror ikke sår ordentlig, hvis de i det hele tatt gjør det. Mange faktorer påvirker disse sykdommene, som diet, miljø og genetikk, men begrenset så...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Novel mechanisms in activation of ATR kinase

Når en kreftpasient behandles med stråleterapi eller ulike typer kjemoterapi, drepes kreftcellene ved å påføre dem DNA-skade. Derimot klarer noen kreftceller å forhindre dette ved å aktivere signalveier inne i cellene som fører til at DNA blir reparert. Aktivering av ATR-kinasen er en viktig komp...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Preconception exposures and related epigenetic mechanisms in asthma and allergies

Kan overvekt i tenårene, snusing eller sveisearbeid gi fremtidige barn eller barnebarn astma og allergi? Da vi startet dette prosjektet var det forskningsresultater, hovedsakelig fra dyrestudier, som kunne tyde på at slike og andre faktorer kunne gjøre noe med arvematerialet til fremtidige fore...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Understanding psychosis, cognitive impairment and motor symptoms induced by NMDA receptor dysfunction: mechanisms to prevention and therapy

Alvorlige psykiske lidelser begynner i ung voksen alder, fulgt i mange tilfeller av langvarige symptomer som gir behov for medisinsk behandling og sosiale problemer. Sykdomsmekanismene ved alvorlige psykiske lidelser slik som schizofreni er uklare, og de fleste medikamenter er utviklet uten empir...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Linking synaptic dysfunction to disease mechanisms in schizophrenia - a multi-level investigation

Prosjektet har gjort fremskritt innen genfunn, både som en del av det store internasjonale psykiatriske genetikkonsortiet (PGC), og mer fokuserte studier. Vi har utført en dedikert studie innen SYNSCHIZ der vi har vist pleiotropi mellom fenotypisk uavhengige profiler av mental helse, hvorav noen ...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Acetylation cofactors in closed chromatin - a novel mechanism of pioneer factor action and dynamics

Alle cellene i kroppen inneholder det samme DNAet og de samme genene. De ulike cellene er forskjellige og har distinkte funksjoner fordi spesifikke gener er skrudd av eller på i ulike celler. Regulering av genuttrykk er en meget komplisert prosess som kontrolleres av en gruppe proteiner kalt tran...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Understanding development of mental health problems in the population utilizing large-scale health data and novel molecular genetic methods

På tross av at psykiske lidelser er en av de viktigste årsakene til sykefravær og uførhet i Norge, er vår forståelse av hvordan psykiske helseproblemer oppstår og utvikler seg fremdeles svært mangelfull. Hovedformålet med dette prosjektet er derfor å benytte store datakilder og avanserte analysem...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Epitranscriptomic regulation of meiosis and the preimplantation embryo

Dynamiske modifikasjoner på DNA og protein er helt nødvendige for å regulere genuttrykk i cellene våre og det er slike modifikasjoner som gjørt at en hudcelle er så forskjellig fra f.eks en hjernecelle. Slike modifikasjoner har vært kjent i flere tiår. Dynamiske modifikasjoner på RNA er en mye ny...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study

Psykiske lidelser påvirker 10-20 % av barn og unge over hele verden, og er en av de viktigste årsakene til uførhet hos voksne. Vanlige psykiske lidelser (CMD) hos både barn (f.eks angstlidelser, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD) og voksne (f.eks angstlidelser, depresjon, rusmiddelmisbruk, ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Defective energy metabolism in ME/CFS

ME/CFS er en invalidiserende sykdom med ukjent mekanisme og uten standardisert behandling. I et forskningssamarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen er målet å finne ut mer om de molekylære mekanismene bak ME/CFS. I dette prosjektet undersøkte vi hypotesen om at cell...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Genetic studies in CFS/ME to investigate the potential involvement of the immune system and reveal biomarkers

Prosjektet går ut på å benytte en genetisk tilnærming for å studere om immunsystemet spiller en rolle i CFS/ME, slik en del celle- og molekylære studier indikerer. Vi bruker kunnskapen vi har om genetikk ved autoimmune sykdommer som leddgikt, type 1 diabetes og multippel sklerose til å besvare sp...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT) deficiency - from pheonotype to genotype and beyond.

Det er i år 50 år siden den første pasienten med familiær lecitin-kolesterol-acyltransferasemangel (familiær LCAT-mangel) ble oppdaget på Rikshospitalet, og neste år 50 år siden Kaare R. Norum og Egil Gjone publiserte den første familien med denne sykdommen. Symposiet er en markering av dette jub...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Identifying rare variants in schizophrenia with long range phasing of Norwegian population

Schizofreni er en alvorlig psykiatrisk lidelse med økt sykelighet og dødelighet. Selv om det har vært få forbedringer i behandlingen av schizofreni de siste to tiårene, har forskning på de genetiske årsakene gjort viktige fremskritt og gitt ny innsikt i etiologien til schizofreni. Det er nå be...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

MOLECULAR MECHANISMS OF CANNABIS EXPOSURE RISK IN PATIENTS WITH PSYCHOSIS.

Der er et større antall kannabisrøykere blant pasienter som lider av psykoser enn det vi ser i den generelle befolkningen. Pasienter som bruker kannabis opplever psykoser i lavere alder, psykosene er gjerne alvorligere og varer lengre. Vi vet på nåværende tidspunkt veldig lite om hva som forårsak...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parkinsons disease - from genetic risk factors to molecular mechanisms and clinical phenotypes

Parkinsons sykdom er en alvorlig hjernesykdom og minst 5000 voksne personer i Norge er rammet av sykdommen. I det siste tiåret har forskning identifisert genetiske risikofaktorer for en rekke hjernesykdommer. Et viktig forskningsområde er å identifisere de molekylære sykdomsmekanismene og hvordan...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Explore mechanisms by which intracellular complement activation regulates CC-induced inflammasome NLRP3 in monocytes during atherogenesis

Hjerte og karsykdommer er den ledende dødsårsaken i den moderne verden. Den underliggende årsaken er aterosklerose, en lidelse som utvikler seg tregt og resulterer i dannelsen av en kronisk betennelse i åreveggen. Aterosklerose er en kronisk inflammatorisk sykdom og kolesterol som akkumuleres i a...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage