0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Sounding Relation: Use of music microanalysis to explore parental contributions to premature infant regulation in the neonatal context

I kraft av stemmene sine har foreldre til premature barn iboende ressurser som kan støtte barnets trivsel under og etter sykehusinnleggelse. Prematurfødsel medfører ulike utfordringer for både barn og foreldre. Premature barn trenger tid til å modnes og har mer subtile kommunikasjonssignaler enn ...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Voices: A World forum for Music Therapy. Utvikling av fagfellevurdert Open Access-tidsskrift.

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland