0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

DjembeDance - Multimodal rhythm in music and dance from West Africa

Musikalsk rytme anses vanligvis som et lydfenomen som oppleves gjennom auditiv persepsjon og kognisjon. Både hverdagserfaring og forskning tyder imidlertid på at folk ikke bare hører musikken og dens rytme, men også ser og føler den. På tross av dette har vi lite kunnskap om hvordan disse multimo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring UiO

Universitetet i Oslo er et internasjonalt konkurransedyktig forskningsintensivt breddeuniversitet som tar et særskilt ansvar for å frembringe ny kunnskap og løsninger i møte med komplekse samfunnsutfordringer, herunder behovet for å stimulere til etablering av nytt arbeids- og næringsliv. Ved sid...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Prisons of Note: Mapping music and nuances in penal exceptionalism from the periphery

Musikk er en helhetlig og viktig del av menneskelivet, både i gode tider og i tider med krise og isolasjon. Prosjektet PRISONS OF NOTE prosjektet undersøker opplevelsene av, omstendighetene rundt og tilnærminger til musikk og fengsling i livet til personer som sitter i varetekt, fengselspersonale...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dovdna: An Inquiry into Lullabies and Sámi Children’s Yoiks

Dette prosjektet utforsker den affektive dimensjonen av vuggesanger. Prosjektet fokuserer på "dovdna", en samisk sangetradisjon for spedbarn. Studien er basert på et etnografisk feltarbeid med samiske sangere i Nord-Norge og vil utforske hvordan vuggesanger etablerer affektive forhold til fortide...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Platformization of music production: Developer and user perspectives on transformations of production technology in the online environment

PLATFORM-prosjektet vil utvikle en dypere forståelse av hvordan musikkproduksjon endrer seg i digitale, nettbaserte omgivelser med tanke på hvordan teknologien utvikles, brukes og påvirker kreative roller og arbeidsformer. Prosjektet kombinerer fugleperspektiv på utviklingen av medieteknologi med...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Komponisten Fridthjov Anderssen – en stilstudie av hans musikk

Av klassiske musikere som har levd og virket i Bodø, står Fridthjov Anderssen (1876-1937) i en særstilling. I en periode der det i Nord-Norge fantes svært få musikere med det vi i dag vil kalle høyere musikkutdanning, reiste Anderssen til Oslo og Leipzig for å studere orgelspill og komposisjon. E...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MusicLab Copenhagen 2021

Music Lab Copenhagen is a radical and ground-breaking event that combines classical music of the best calibre with extensive experiments on artists and audience. It communicates the importance for society of music and science to hundreds of audience members and hopefully, via TV, radio and stream...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Artistic Research and Creative Industries in Europe

ARCIE: Kunstnerisk utviklingsarbeid og kreative næringer i Europa Gjennom de siste 20 år har kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research) blitt en forskningsdisiplin i Europa. Disiplinen inkluderer fagområder som teater, dans, musikk, visuell kunst, design, arkitektur og film. Det dreier seg ...

Tildelt: kr 35 614

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation

Digitaliseringen har bidratt til en øking av sample-baserte uttrykksformer som florerer på internett, inkludert musikk. Samtidig har stadig flere internettplattformer tatt i bruk algoritmiske verktøy for blant annet å regulere opphavsrettskrenkende innhold. Det har lenge vært diskutert om sample-...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer ved University of California, Berkeley (USA), McGill University (Canada) og Toyohashi University of Technology (Japan). Part...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia Musicologica Norvegica årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 81 618

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Timing and sound in musical microrhythm

TIME-prosjektet skal bidra til ny kunnskap om hvordan lydlige aspekter påvirker hvordan vi oppfatter timing på musikkens mikronivå. Vi ønsker også å finne ut hvordan dette varierer med kulturell bakgrunn og læring og undersøker timing i forskjellige musikalske sjangre som alle har rytme som er et...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Music in International Development:The Experience of Concerts Norway (2000–2018)

Kunstens rolle generelt og musikkens rolle spesielt fremheves ofte positivt i et samfunnsperspektiv. Utsagn som at «musikk kan endre verden» eller at «musikk kan gjøre deg smartere» ytres og aksepteres allment innenfor media så vel som i kultur- utdannings- og bistandspolitikk. Min avhandling har...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig musikkvitenskapelig spørsmål de siste årene. Tidligere forskning har fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. MICRO-prosjektet har undersøkt hvordan musikk påvirker menneskelige mikrobevegelser, de ørsmå ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Musicological Society Conference in Stavanger 1-6 July 2016.

The International Musicological Society (IMS) was founded in 1927 in Basel, where it has its headquarters. IMS has a congress every fifth year and at the last congress in Rome 2012 it was decided that the intercongressual conference in 2016 to be held in Stavanger Norway. We expect 150-300 partic...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Politics of Popular Music in a Changing Latin America: Brazil, Haiti Cuba

Ambisjonen med dette tverrfaglige forskningsprosjektet var å studere populærmusikkens rolle i sosiale og politiske bevegelser i dagens Brasil samt å undersøke hvordan musikk bidrar til nasjonsbygging og politisk kritikk på Cuba. Via et kvalitativt fortolkende forskningsdesign har prosjektet utfor...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Novels on the Music Stand: The Creation of a Multimedia Object

Prosjektet har bestått av en filmproduksjon som gjennom dokumentarfilmformatet formidler de mest sentrale forskningsfunnene fra et forskningsprosjekt ved NTNU som var en del av forskningsprogrammet SAMKUL i regi av Norges Forskningsråd. Filmen viser hvordan operagenren opéra-comique og musikkroma...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Research network in music, arts and technology

The objective of the application is to establish a platform for collaboration between the institutions doing research in arts and technology, and relevant partners within the fields of technology and arts - nationally and internationally. The primary objective is to develop a joint application f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Musikk, teknologi og matematikk på Parkteatret.

Ikke bare kan lydbølgene som musikk er bygd opp av beskrives matematisk men også mange musikalske grunnelementene som rytme, melodi, harmoni og klangfarge har en underliggende matematisk struktur. Matematikken kan derfor hjelpe med å svare på grunnleggend e spørsmål som: Hva er egentlig god musik...

Tildelt: kr 9 217

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ARP 2014: Art of Record Production Conference

ARP 2014 is an interdisciplinary conference gathering 100-150 academics and practitioners within the field of record production from all over the world. The ARP conference is affiliated with the Association for the Study of the Art of Record Production (A SARP) and is the only academic conference...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Integrating Live Electronics into Improvised Music Performance - Paul Hession - UK

I intend to visit Stavanger in order to immerse myself in the vibrant musical and rigorous research environment to be found there. I have encountered musicians from Norway in Leeds, such as Didrik Ingvaldssen, Ståle Birkeland and Petter Frost Fadnes, when they were studying, and later teaching, ...

Tildelt: kr 84 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Style and Modernity. Unity, Multiplicity, and Expressive States in the Music of György Ligeti

På tross av det estetiske mangfoldet i musikken til György Ligeti (1923-2006) finnes det kvaliteter som bare kan beskrives som 'Ligetiesque' i karakter. Mens tidligere studier utforsket komponistens musikk analytisk, kulturelt eller historisk, har spørsmålet om hva som gir Ligetis mangfoldige kun...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Musical Gentrification and Socio-Cultural Diversities

Musikalsk gentrifisering og sosio-kulturell diversitet. I våre dager har det blitt vanlig at folk fra høyere sosiale lag og klasser ikke bare konsumerer høy kultur, men like mye det som tidligere ble ansett for å være lav kultur. I dette prosjektet har forskerne undersøkt hvorfor og hvordan de...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgi Musikk og Tradisjon med ett nr. i året 2013-15.

Utgi Musikk og Tradisjon med ett nr. i året 2013-15.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere 1770-1850.

Prosjektmedlemmene har inkludert 3 professorer fra musikk- og teater- og dansevitenskap, 1 ph.d.-kandidat fra hver disiplin og 1 forsker i teatervitenskap, alle fra Det humanistiske fakultet, NTNU. Prosjektets fremste mål har vært å produsere ny kunnskap om grunnleggende endringer i forståelsen ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Mobilitetsstipend for Klaverundervisning med prof. Erika Lux , Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover

Formålet med prosjektet er å videreutvikle mine kunstneriske evner som pianist gjennom muligheten til fordypning og vegledning under den tyske klaverprofessoren Erika Lux. Prosjektets innhold er forberedelse og profesjonalitetstrening knyttet til perioden 2012-2013. Mobilitetstipendet vil også g...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Orgel- Hochschule für Musik Mainz

Ole Andreas Fevang søker om støtte til å studere master i orgelspill i Mainz i Tyskland.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Fiolin - Universität der Kunste, Berlin

Søker om midler til videre studier i Berlin

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia musicologica norvegica

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Musikk og Tradisjon 2012-2014

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo