15 prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Fungal symbionts induce mortality and reduce swimming activity in calanoid copepods during polar night

Zooplankton are key intermediaries between microbes and higher trophic levels. Elevated temperatures in the Arctic are expected to increase metabolic rates, which in turn will result in increased rates of zooplankton production and foraging. We postulate that this may also be tied to elevated in...

Tildelt: kr 18 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Running the gauntlet of PAthogens and ClimatE (PACE): impacts from infectious diseases on wild fish in the high north

Vill laksefisk har vært en integrert del av Norsk kulturhistorie nesten så lenge man har kunne dokumentert at mennesker har bodd i Norge. Oppdrett av laks har de siste 40 årene gått fra å være en bi-næring for kystnære bønder til å bli en bærebjelke i norsk økonomi. Dette har ført til en enorm øk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Anthropogenic Parasite Evolution

Parasitisme er en viktig del av økosystemer som, i tillegg til å forårsake sykdom, har vidtrekkende konsekvenser for deres funksjon, stabilitet og mangfold. Det siste tiåret har det vært økende fokus i evolusjonær biologi på hvordan menneskelige aktiviteter endrer naturlig utvalg hos ville pla...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Friske varroaresistente honningbier

Honningbier utfører en viktig tjeneste gjennom å pollinere en rekke landbruksvekster i tillegg til ville planter. Sammen med ville pollinerende insekter utsettes honningbier for en rekke stressfaktorer. For honningbiene er en parasittisk midd Varroa destructor (varroamidd) og de virus den sprer e...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Evolution and functional adaptation of parasitic plants (EFAPP)

Parasitism represents the most extreme interaction between plants. Despite our general understanding of how parasitism and the loss of photosynthesis affect autotrophy-related genes, we know nothing about the nuclear-encoded factors that are involved or affected by the transition to an obligate p...

Tildelt: kr 64 084

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging threats

Hovedmålet med TARGET var å utvikle kostnadseffektive, miljøvennlige overvåkningsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av truet, rødlistet edelkreps. I arbeidspakke 1 (AP1) har vi gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid utviklet metoder for samtidig miljø-DNA påvisning av edelkreps o...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Disentangling the role of salmon lice on the marine survival of Atlantic salmon (BaseLice)

Lakselusa, et lite marint krepsdyr som har tilpasset seg et liv som parasitt på laksefisk, truer hele den norske oppdrettsnæringens økonomiske vekst, og er i følge flere fagmiljø en viktig trussel for villaksen. I fjor ble et nytt forvaltningssystem iverksatt der tillatt produksjon av oppdrettsla...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

INDNOR-India-programmet

Intestinal parasites in Northern India: effects of climate patterns on prevalence of different intestinal parasites in children

I løpet av prosjekt perioden 2013-2016 har PhD-student Kjersti Selstad Utaaker (KSU) vært på 6 turer til Chandigarh, India med primært fokus på innsamling av prøver. Totalt har hun samlet inn over 1000 prøver fra forskjellige bestemte grupper (vann, grønnsaker, og avføringsprøver fra dyr), for å ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of parasites in food-web topology and dynamics of subarctic lakes

Næringsnett beskriver hvem som spiser hvem i et økosystem, og benyttes til detaljerte analyser av struktur og interaksjoner i økologiske samfunn av planter og dyr. Parasitter har sjelden vært inkludert i næringsnettstudier selv om de finnes overalt og representerer en svært utbredt livsform. I de...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Bartonella and the bacterial metagenome in rodents

The alpha proteobacterium Bartonella is an important pathogen of mammalian red blood cells transmitted by the bite of ectoparasitic arthropods. Ms Paziewska has shown that isolates of this pathogen from rodents recombine freely, and the objective of this fellowship is for her to visit the Natur...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Avian Vectors of Invertebrate faunas.

-

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Svalbard

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Salmon lice as models for understanding life history evolution of parasites

Salmon lice represent an important problem both in relation to fish farming and to the conservation of wild salmonids. It is now estimated that at least 95 % of all salmon lice eggs in the sea come from farmed fish. The majority of salmon lice have ther efore changed their resource base from wi...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kuchta, Roman, Tsjekkia, STP 0506

...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Testing the cost-of-virulence hypothesis: Does a horizontally transmitted parasite have an optimal virulence?

Parasitism is a constant threat to human health, food production and wildlife conservation. Some species, or strains, produce highly lethal diseases while others are benign. Trying to understand the reasons for this variation in virulence is one of the ma jor challenges in epidemiology. In this p...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

FHF - Sea Lice as a population regulating factor in Norwegian salmon: status, effects of measures taken and future management

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland