197 prosjekter

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi

SMELT – Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi Hva skal vi gjøre med brøytesnøen som må kjøres bort? Brøyting av snø anses som en nødvendig oppgave for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet. Med målsetning om økt andel gående og syklende i byene vi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HAMET - Hybro Additive Manufacturing of Extrusion Tools

Teknologi for design og produksjon av verktøy er kjerneteknologi innen ekstrudering. Målsetningen for prosjektet er å utvikle og ta i bruk nyskapende design- og produksjonsløsninger, med mål å bidra til Hydros krav om økt lønnsomhet og bærekraft. Prosjektet er i tråd med Hydros klimastrategi om å...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Storskala produksjon av flytende offshore havvind

Målsetningen etter endt hovedprosjekt er å være i stand til å etablere en nasjonal og komplett verdikjede samlet i ett produksjonanlegg der alle leveranser til flytende vindturbiner kan produseres, sammenstilles, lagres og installeres med utgangspunkt i samme lokasjon. Dette prosjektet (forprosj...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Industry 4.0 production of offshore wind structures (INPROWE)

Norwegian industry has the potential to generate revenues amounting EUR 7.2- 12.9 billion in 2050 for services and supplies towards the international offshore wind market. In the base case near-term scenario, bottom-fixed offshore wind is expected to be the key source of turnover for Norwegian pl...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Fjerning av sandsedimenter fra biogassreaktorer i drift

Produksjon av biogass gir store miljøgevinster i form av reduserte utslipp og gjenbruk av energi i organisk avfall. Norske kommunale- og interkommunale biogassanlegg behandler i dag en økende mengde organisk avfall, både fra husholdninger og industrien. De vanligste kildene til organisk avfall er...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til mer forskningsbasert innovasjon i Nordland

Prosjektet skal forsterke regionale næringsmiljø gjennom målrettet mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon. De fire næringsmiljø/klynger som er prioritert i prosjektet har selv formidlet hvordan kompetansemegling kan bidra til nytte og merverdi for deres bedrifter og for videre utvikling...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MetaPRO - Agnostic and real-time analysis of multidimensional, dynamic data for efficient process optimisation in the metallurgy industry

Our multivariate meta-model is an innovation that combines for the first time i) theory-driven mathematical modeling, ii) computer-driven machine learning and iii) cognitive sciences, to uniquely merge human scientific knowledge and technical state-of-the-art (SotA) measurement data in a new and ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HTHP ACC PES2020

The overall vision of the HTHP Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel heat pump technology. Our patented, reverse Stirling process driven high temperature heat pump, HighLife, is based on a process with high theoretical efficiency and use environmentally friendly w...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisert måling og sliping av propellblad

Propellenes geometri er vesentlig ved design av moderne skip. Propeller optimaliseres for best mulig ytelse på skipet de skal monteres på og er skreddersydde produkt som kun lages i få eksemplarer. Siden geometrien er komplisert og materialene kostbare, er støping korteste vei fra design til ferd...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Biologisk materialtransport - før kommersiell anskaffelse

I dag er de fleste transporttjenester av biologisk materiale (prøver tatt av pasient på vei til analyse) veibaserte og ofte utført av aktører som ikke tilbyr god nok sikkerhet og sporbarhet på biologisk materiale. Transport kan ta mange timer og med varierende trafikk. Dette medfører økt risiko f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Holocene waste-to-energy vessel

Holocene AS utvikler fartøy som håndter lokalt avfall som blir generert fra øysamfunn og øystater. Siden områdene vi har fokus har lite land tilgjengelig og ligger nære sjøen er det stor fare for lekkasjer av plastavfall. Dermed utvikler Holocene AS et fartøy som kan ta imot lokalt avfall og prod...

Tildelt: kr 33 312

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

“Rocketfarm Robotics” sitt FOU program for 2019 og 2020

1: Studietur og Workshop til Odense og Universal Robots m.fl. Ultimo August 2019 2: Studietur til nettverkssamling for Universal Robots sitt sørøst asia partnernettverk November 2019 3: Delta på messe for å besøke ulike partnere som er relevant for videre robotikkutvikling i prosjektet. USA septe...

Tildelt: kr 52 840

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart og bærekraftig SMB fabrikk

SmartFab prosjektet startet i april 2019. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside (https://www.sintef.no/prosjekter/smartfab/ ). I SmartFab har vi forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på 'state-of-the-art' prinsipper og metoder innen digitalisering, masseprod...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 10 714

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low Lead Brass for Sustainable Community Development

Prosjektets hovedmål er å optimalisere tilvirkningen av komponenter for distribusjonssystemer av drikkevann i lavbly-holdig messing, samt industrialisere tilvirkningen av de samme komponentene i bly-fri messing. Prosjekteier produserer komponenter for drikkevannsledninger i en lavbly-holdig mes...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automation in pre-vulcanization of tyres and assembly line automation

Ved bruk av et patentert glidelåssystem, er reTyre først til å utvikle en fungerende og skalerbar løsning for modulære dekk. Med dette menes at selve dekk-overflaten (den delen av dekket som er i kontakt med underlaget) blir separert fra resten av dekket, og kan således byttes ved behov, f.eks ve...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - AVATAR - Advanced Virtual Aptitude and Training Application in Real Time

Hogstmaskiner samler inn en hel del data om skogene de avvirker. Det kan være alt fra treslag, treslagsblanding og lokalitet til høyde, diameter og avsmalning. I Europa hogges det over 400 millioner m3 i året som er egnet til helmekanisert hogst (hogstmaskin og lassbærer). Riktig bruk av data om...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TechAir Rigg for sikkert og effektivt arbeid på kraftlinjen

TechAir har utviklet en innovativ rigg som arbeider i høyden på kraftlinjer. Riggen har som mål å utføre arbeidsoppgaver i høyden på kraftlinjer. Riggen vil effektivisere kostnader og tid samt redusere behov for mannskap i høyden og bedre HMS. I prosjektet vil riggen utvikles videre fra prototype...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Milestone project: Empowering a win-win-win servitisation business model through the digitalisation of ship machinery maintenance data.

Politikk vedrørende marineforsikringer og klassereguleringer har ikke blitt forstyrret i løpet av de siste to hundre årene. Kalkuleringer av forsikringspremier tar for eksempel utgangspunkt i grunnleggende risikofaktorer som hovedsakelig er basert på fartøystype, opprinnelsessted, eierskap, tonna...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DIGIMOTOR

The overall vision of the DIGIMOTOR project is to prototype, pilot and commercialise our digital distribution valve system (DDVS), enabling manufacturers of fluid power systems to create High Torque Low Speed motors with efficiencies comparable to those achieved by electrical motors connected to ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 19 419

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

reTyre - Ekspansjon til USA

Formålet med reisen er å møte samarbeidspartnere som skal hjelpe oss å finne veien inn i det Amerikanske markedet for produktene våre under brandet vårt "reTyre". Reisen går til New York, USA. Det er booket møte med Jorgen Flood fra JF Financials INC, som skal hjelpe oss med å ekspandere selskape...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12433 Safe Area Monitoring (SAM) for Open, Fenceless Factory Automation

Safe area monitoring for open, fenceless factory automation - SAM4ROB, har utviklet "SAM", et avansert, lavkost sikkerhetssystem for industri-roboter. SAM gjør det mulig å innstallere robotene uten bruk av sikkerhetsgjerder, og dermed åpne opp for samarbeid ved behov, med menneskene i fabrikkloka...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatic FPI

Prosjektet har nå ved sin slutt bygget en celle for automatisk penetrant inspeksjon av metalliske komponenter. Arbeidet ble rammet hardt av pandemien, og sluttføring av arbeidet ble vanskelig. Læringen av AI er ikke fullført og dermed har ikke teknologien fått vist seg levedyktig ennå. Men prosje...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalt Forsterkede Operatører, DFO.

I Norge har vi en sterk og viktig industritradisjon der konkurranseevnen i stor grad bygger på effektive arbeidsprosesser gjennom medinnflytelse, tillit og ansvarskompetente ansatte, kjent som "Den norske modellen". Vi i GKN Aerospace Norway (GAN) og Sandvik Teeness har i de senere årene invester...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Økt verdiskaping gjennom etablering av verdikjede for fremtaking av formverktøy med additiv teknologi

Sprøytestøping er en produksjonsmetode som benyttes til å fremstille høykvalitets plastkomponenter, slik som bremserørskoblinger til lastebil (Kongsberg Automotive), beskyttelsesdeksel til glassfiber gasstanker (Hexagon Ragasco) og el-produkter (HV Plast). Sprøytestøpeprodukter er produkter som v...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert produksjon av store, grove stålkonstruksjoner

Den overordnede ideen i AutoKons er at økt omstillingsevne, konkurransekraft og kvalitet ved produksjon av grove konstruksjoner kan oppnås gjennom høyere automatiseringsgrad, forbedret prosesskontroll og nye teknologier for kvalitetskontroll. Potensialet i prosjektet inkluderer vesentlig reduksj...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Future Air Couplings for Environmental- friendly passenger cars

Kongsberg Automotive (KA) Raufoss, en av de norske fabrikkene i selskapet, er markedsleder i Europa på bremserørskoblinger til nyttekjøretøyer. KA har en målsetning om å etablere et nytt program av koblingsprodukter, produsert i et nytt produksjonssystem, rettet mot personbilmarkedet og luftfj...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mustad Digital Autolining

Mustad Autoline AS (MA) er et familieeid norsk selskap med historie tilbake til 1832. I dag leverer MA automasjonsutstyr for fiske med line over hele verden. Prosjektet vil elektrifisere og digitalisere den allerede verdensledende produktlinjen til Mustad Autoline (MA) og dermed legge til rette f...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

Automatisering og digitalisering av produksjon regnes generelt som en effektiv måte å oppnå kostnadseffektivitet på og økning av omsetninger, gjennom blant annet reduserte kostnader, redusert kapitalbinding, kortere syklustid, økt kvalitet, og nye forretningsmodeller. For å sikre systematiske, st...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken