0 antall prosjekter

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Smarte Fabrikker og Sirkulære Produkter

SmartSirk skal støtte norsk produksjonsindustri i overgangen fra lineære verdikjeder til sirkulære, fleksible verdinettverk, gjennom sirkulære verdikjeder, en digital informasjonsplattform, designmetodikk for sirkulære produkter og fleksible produksjonsprosesser for remanufacturing. For å oppnå h...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

Pump-less recirculation Organ-on-Chip platform

Menneskelige 3D-organmodeller, inkludert «Organ-on-Chip» (OoC) teknologi, har potensial til å revolusjonere sykdomsmodellering, medikamentutvikling og persontilpasset medisin. I OoC-teknologi benyttes mikroteknikk, mikrofluidikk og cellebiologi for å gjenskape modeller av menneskelige organer med...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Adaptive control for robotic prefabrication

The European Commission (EU) proposes to increase Europe’s offshore wind capacity from its current level of 25 GW to between 230 and 450 GW by 2050 (approx. 21 250 new turbines of 20 MW capacity and 750 turbines annually) as one of the strategies to meet the EU’s goal of climate neutrality by 205...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SMART LIBRARY FOR ENHANCED USERS EXPERIENCE AND EFFICIENT OPERATIONS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES

I gjennomsnitt låner ca. 1,1 millioner besøkende 1,1 millioner medier på Trondheim folkebibliotek. Biblioteker handler fortsatt mye om fysiske medier (bøker, aviser, AV-media, osv.) og derfor er logistikk og materialhåndtering en stor del av bibliotekenes arbeidstid (opptil 30 %). Dessuten tilbyr...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New Automatic Tool Replacement System with Intelligent Machine Vision Features for the Machining Industry

Prosjektet skal utvikle ny innovativ teknologi for metallskjærende industri i et globalt marked, med et mål om å komme fram til et nytt produkt. Den nye oppfinnelsen vil redusere repetitivt fysisk arbeid, redusere kostnader og påvirke miljøet positivt gjennom en reduksjon av mengde prosessinnsats...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Buskerud

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi Fremtidens håndtering av brøytesnø. Brøyting av snø anses som en nødvendig oppgave for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet. Med målsetning om økt andel gående og syklende i byene vil kravet til f...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Olvondo HTHP ACC PES

The overall vision of the HighLift Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel heat pump technology. Our patented, reverse Stirling process driven high temperature heat pump, HighLift, is based on a process with high theoretical efficiency and use environmentally friend...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HAMET - Hybro Additive Manufacturing of Extrusion Tools

Teknologi for design og produksjon av verktøy er kjerneteknologi innen ekstrudering. Målsetningen for prosjektet er å utvikle og ta i bruk nyskapende design- og produksjonsløsninger, med mål å bidra til Hydros krav om økt lønnsomhet og bærekraft. Prosjektet er i tråd med Hydros klimastrategi om å...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Storskala produksjon av flytende offshore havvind

Målsetningen etter endt hovedprosjekt er å være i stand til å etablere en nasjonal og komplett verdikjede samlet i ett produksjonanlegg der alle leveranser til flytende vindturbiner kan produseres, sammenstilles, lagres og installeres med utgangspunkt i samme lokasjon. Dette prosjektet (forprosj...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Fjerning av sandsedimenter fra biogassreaktorer i drift

Produksjon av biogass gir store miljøgevinster gjennom reduserte utslipp og ved gjenbruk av energi i organisk avfall. Norske kommunale- og interkommunale biogassanlegg behandler i dag en økende mengde organisk avfall, både fra husholdninger og industrien. De vanligste kildene til organisk avfall ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til mer forskningsbasert innovasjon i Nordland

FORREGION Nordland 2021 har bidratt med målrettet mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon i fire utvalgte næringsmiljø/klynger: ACT Cluster, Betongklyngen/Concrete Innovation Cluster, Blågrønt Innovasjonssenter Nord (BGINN) og Algenettverk Nord/Norwegian Seaweed Association. Det vikti...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HTHP ACC PES2020

The overall vision of the HTHP Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel heat pump technology. Our patented, reverse Stirling process driven high temperature heat pump, HighLife, is based on a process with high theoretical efficiency and use environmentally friendly w...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MetaPRO - Agnostic and real-time analysis of multidimensional, dynamic data for efficient process optimisation in the metallurgy industry

Our multivariate meta-model is an innovation that combines for the first time i) theory-driven mathematical modeling, ii) computer-driven machine learning and iii) cognitive sciences, to uniquely merge human scientific knowledge and technical state-of-the-art (SotA) measurement data in a new and ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisert måling og sliping av propellblad

I det nylig avsluttede ASaP-prosjektet har vi dykket inn i verden av avansert produksjonsteknologi, spesielt fokusert på robotisert sliping av støpte propellblad. Sliping er en utfordrende produksjonsprosess der det er vanskelig å forutsi hvor mye materiale som blir fjernet fra produktet på forhå...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Biologisk materialtransport - før kommersiell anskaffelse

I dag er de fleste transporttjenester av biologisk materiale (prøver tatt av pasient på vei til analyse) veibaserte og ofte utført av aktører som ikke tilbyr god nok sikkerhet og sporbarhet på biologisk materiale. Transport kan ta mange timer og med varierende trafikk. Dette medfører økt risiko f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Holocene waste-to-energy vessel

Holocene AS utvikler fartøy som håndter lokalt avfall som blir generert fra øysamfunn og øystater. Siden områdene vi har fokus har lite land tilgjengelig og ligger nære sjøen er det stor fare for lekkasjer av plastavfall. Dermed utvikler Holocene AS et fartøy som kan ta imot lokalt avfall og prod...

Tildelt: kr 33 312

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

“Rocketfarm Robotics” sitt FOU program for 2019 og 2020

1: Studietur og Workshop til Odense og Universal Robots m.fl. Ultimo August 2019 2: Studietur til nettverkssamling for Universal Robots sitt sørøst asia partnernettverk November 2019 3: Delta på messe for å besøke ulike partnere som er relevant for videre robotikkutvikling i prosjektet. USA septe...

Tildelt: kr 52 840

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart og bærekraftig SMB fabrikk

SmartFab prosjektet startet i april 2019. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/smartfab/ I SmartFab utvikler vi løsninger som bygger på 'state-of-the-art' prinsipper og metoder innen digitalisering, masseprodusert skreddersøm og sirk...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 10 713

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low Lead Brass for Sustainable Community Development

ISIFLO AS er kjent for sine smidde/maskinerte kvalitetsprodukter i messing, deriblant komponenter for drikkevannsdistribusjonssystemer. Disse produseres i messinglegeringer som inneholder opptil 1,6% bly, et grunnstoff som i 2018 har blitt listet av REACH som "Substances of Very High Concern". Gr...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automation in pre-vulcanization of tyres and assembly line automation

Ved bruk av et patentert glidelåssystem, er reTyre først til å utvikle en fungerende og skalerbar løsning for modulære dekk. Med dette menes at selve dekk-overflaten (den delen av dekket som er i kontakt med underlaget) blir separert fra resten av dekket, og kan således byttes ved behov, f.eks ve...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - AVATAR - Advanced Virtual Aptitude and Training Application in Real Time

Hogstmaskiner samler inn en hel del data om skogene de avvirker. Det kan være alt fra treslag, treslagsblanding og lokalitet til høyde, diameter og avsmalning. I Europa hogges det over 400 millioner m3 i året som er egnet til helmekanisert hogst (hogstmaskin og lassbærer). Riktig bruk av data om...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TechAir Rigg for sikkert og effektivt arbeid på kraftlinjen

TechAir har utviklet en innovativ rigg som arbeider i høyden på kraftlinjer. Riggen har som mål å utføre arbeidsoppgaver i høyden på kraftlinjer. Riggen vil effektivisere kostnader og tid samt redusere behov for mannskap i høyden og bedre HMS. I prosjektet vil riggen utvikles videre fra prototype...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Milestone project: Empowering a win-win-win servitisation business model through the digitalisation of ship machinery maintenance data.

Politikk vedrørende marineforsikringer og klassereguleringer har ikke blitt forstyrret i løpet av de siste to hundre årene. Kalkuleringer av forsikringspremier tar for eksempel utgangspunkt i grunnleggende risikofaktorer som hovedsakelig er basert på fartøystype, opprinnelsessted, eierskap, tonna...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DIGIMOTOR

The overall vision of the DIGIMOTOR project is to prototype, pilot and commercialise our digital distribution valve system (DDVS), enabling manufacturers of fluid power systems to create High Torque Low Speed motors with efficiencies comparable to those achieved by electrical motors connected to ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 19 418

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

reTyre - Ekspansjon til USA

Formålet med reisen er å møte samarbeidspartnere som skal hjelpe oss å finne veien inn i det Amerikanske markedet for produktene våre under brandet vårt "reTyre". Reisen går til New York, USA. Det er booket møte med Jorgen Flood fra JF Financials INC, som skal hjelpe oss med å ekspandere selskape...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12433 Safe Area Monitoring (SAM) for Open, Fenceless Factory Automation

Safe area monitoring for open, fenceless factory automation - SAM4ROB, har utviklet "SAM", et avansert, lavkost sikkerhetssystem for industri-roboter. SAM gjør det mulig å innstallere robotene uten bruk av sikkerhetsgjerder, og dermed åpne opp for samarbeid ved behov, med menneskene i fabrikkloka...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatic FPI

Prosjektet har nå ved sin slutt bygget en celle for automatisk penetrant inspeksjon av metalliske komponenter. Arbeidet ble rammet hardt av pandemien, og sluttføring av arbeidet ble vanskelig. Læringen av AI er ikke fullført og dermed har ikke teknologien fått vist seg levedyktig ennå. Men prosje...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalt Forsterkede Operatører, DFO.

I Norge har vi en sterk og viktig industritradisjon der konkurranseevnen i stor grad bygger på effektive arbeidsprosesser gjennom medinnflytelse, tillit og ansvarskompetente ansatte, kjent som "Den norske modellen". Vi i GKN Aerospace Norway (GAN) og Sandvik Teeness har i de senere årene invester...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Buskerud