0 antall prosjekter

POLARPROG-Polarforskningsprogram

21st International EISCAT Symposium 2024 and 48th Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods

The conference is dedicated to research into the upper polar atmosphere carried out with EISCAT and similar radars in combination with other observations. EISCAT is an international organization with research infrastructure based in the northern polar and auroral regions in Fennoscandia and on Sv...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Aurora-like fragments: From fascinating discovery to understanding

En merkelig ny type nordlys har blitt oppdaget over Svalbard. De viser seg som små flekker (deler/biter/stykker?) av grønt lys og ble observert da de dannet kjeder nært nordlys-buer. Disse ble oppkalt "fragmenterte nordlys-lignende utslipp"- eller bare "fragmenter". Vi ønsker å finne ut hva som f...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Svalbard

ROMFORSK-Program for romforskning

EISCAT_3D-Based Reconstruction of Ionosphere-Thermosphere Electrodynamics

Prosjektet E3D-BRITE tar for seg en av de mest spennende utfordringer innen ionosfærefysikk: Å forstå ionosfæren og atmosfæren på ~80–200 km høyde som et tredimensjonalt system. Vår nåværende forståelse består i hovedsak av konseptuelle modeller som beskriver ionosfæren som et uendelig tynt, todi...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Gamma-ray-glow Effects on Atmospheric Electricity and Chemistry

En gammastråleglød er en røntgen- og gammastråling som genereres i tordenskyer, som varer fra sekunder til flere minutter. Denne energiske strålingen produserer (1) kjemiske effekter som modifiserer ozonlaget og endrer aerosolinnholdet i stratosfæren; og (2) elektriske effekter, dvs. modifiserer ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

SPACEPROBE: Small-satellite Positioned ACcurate non-Equilibrium Plasma Resolving methodOlogy for particle-Bombarding Environments

Hvordan skal vi sette opp et satellittnettverk av romværstasjoner rundt jorden? Hvilken type instrument er optimal for den oppgaven? Dagens samfunn er avhengig av elektronisk utstyr. I rommet kan utstyret forstyrres eller skades av intensive nedfall av partikler og stråling som sendes ut fra sol...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding the link between lightning, terrestrial gamma-ray flashes and gamma-ray glows

Vi vil undersøke hvordan lyn er relatert til produksjon av høyenergi gammastråler i tordenvær. Dette vil vi gjøre ved å fly i stor høyde over stormer for å måle lys, gammastråler og elektrisk felt. Fra jorden vil vi observere lynets struktur. Ved å sette sammen disse målingene vil vi forstå når, ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

LIPS: The Lifetimes of Ionospheric Plasma Structures

LIPS-prosjektet har som formål å finne ut hvordan plasma-turbulens i ionosfæren forsvinner. Siden plasma-turbulens kan forårsake forstyrrelser for radiokommunikasjon i rommet er det svært viktig å forstå hvordan slik turbulens forsvinner. Ionosfæren er jordas nærmest nabo i verdensrommet, der de...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan-Norway Partnership for Computing in Space Science

Norge og Japan er aktive aktører innen romvitenskap og utforskning av verdensrommet. For eksempel så sender begge land, i vitenskapens interesse, både raketter og satellitter inn i ionosfæren, som er den øverste delen av atmosfæren. I polarområdene er ionosfæren direkte koblet til det interplanet...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Workshop Proposal: Space and Atmospheric Physics on Svalbard - A science case for an atmospheric radar on Svalbard in the 21st Century

A small, 2 day workshop will be held after the Svalbard Science Conference in November 2021 in Oslo. It has the aim of planning and drafting a White Paper which outlines the scientific case for continued measurements of the atmosphere using an incoherent scatter radar (ISR) on Svalbard after the...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Svalbard

ROMFORSK-Program for romforskning

Characterization and Assessment of Structuring Connected to Auroral Dynamics using EISCAT_3D

Turbulent bevegelse utrykker seg ofte som svært "irregulære" strukturer, og eksisterer i alle typer væsker rundt oss. Det kan for eksempel observeres i elver, i den nøytrale atmosfæren, og også i ionosfæren, den ioniserte delen av atmosfæren. Særlig i ionosfæren kan irregulæriteter i plasmatetth...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Ionospheric Impact Response Analysis by Regional Information Integration

Rommet rundt jorden er sterkt påvirket av solvinden, en strøm av ladede partikler som kommer fra solen. Selv om jordas magnetfelt beskytter planeten vår mot solvinden, blir noe av energien dens overført til magnetosfæren, hvor den forårsaker blant annet nordlyset. Nordlyset produseres når ladede ...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Unravelling the Drivers of Energetic Electron Precipitation - Revealing the Imprint of Space on Earth (DEEP - RISE)

Sola slyngjer stadig ut ein vind av lada partiklar. Nokre gongar kjem desse med ekstra høg fart mot jorda, medan andre gongar under eksplosjonsliknande tilhøve, kjem ekstra mange partiklar i vår retning. Magnetfeltet i solvinden vekselverkar med magnetfeltet til jorda. Dette driv ei rekkje proses...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

What Makes Magnetic Reconnection Stop?

Magnetfelt eksisterer i alle størrelser og former i hele universet - fra galaksehoper og interplanetarisk rom, og til mindre skalaer som på solen, i vår egen magnetosfære og jordens dipolfelt. Magnetfeltene spiller en stor rolle i utviklingen og bevegelsen av plasma i hele universet. Magnetiske e...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Magnetic pulsations and transients: the Sun-Earth connection and impact on the high latitude ionosphere

Solen har stor innvirkning på det nære verdensrom. Mekanismene som overfører energi fra sola til jorda er svært komplekse. Jordens magnetfelt danner en magnetosfære som skjermer jorda fra høyenergetiske partikler fra solvinden. I polområdene kan jordas magnetfelt kobles til det interplanetare mag...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Svalbard

ROMFORSK-Program for romforskning

Bidrag til norsk medlemskap i Nordic Optical Telescope (NOT)

Nordisk Optisk Teleskop har i 2019 og 2020 blitt brukt flittig av norske forskere, som alle har deltatt i større internasjonale samarbeid. En gruppe, som inkluderer Håkon Dahle (ITA, UiO), har brukt gravitasjonslinseeffekten til å studere galakser ved høy rødforskyvning. Av et større sett av ster...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Which types of particle precipitation matter in the middle atmosphere?

Målet med prosjektet har vært å fastslå hvilke typer partikkelnedbør som er viktige for kjemien i atmosfæren. For å avgjøre dette har vi brukt lange tidsserier med bakkeobservasjoner samt atmosfære- og klimamodeller. Energetisk proton- og elektronnedbør kan påvirke kjemien og dynamiske prosesse...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Svalbard

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mesospheric Dust in the Small Size Limit: Radar Studies, Model Calculations and Supporting Observations

I den øvre atmosfæren, i ca. 75-110 km høyde, er det små støvpartikler. De kalles nanopartikler og har en størrelse på en milliontedel millimeter. Disse partiklene har andre egenskaper en større støvpartikler. De små støvpartiklene har en viktig funksjon fordi de påvirker de fysikk og kjemiske pr...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Ionospheric exploration with NorSat-1

I juli 2017 ble den første norske vitenskapelige satellitten, NorSat-1, skutt opp i en bane på 600 km høyde; NorSat-1 krysser det nordlige polarområdet hvert 90 minutt. Ombord NorSat-1 finnes et instrument (multi-needle Langmuir probe) utviklet ved Universitetet i Oslo som er i stand til å måle e...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

4DSpace investigation of plasma turbulence in the cusp ionosphere

Solvinden genererer turbulens i øvre lag av den polare atmosfæren. Dette gir forstyrrelser på radiosignal. Kraftige solstormer kan blokkere satellittbaserte navigasjons- og kommunikasjonssystemer. Med hensyn til sikkerhet i Arktis ville det vært gunstig om vi kunne varsle bortfall av GPS. Romværv...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Full Range Energetic Particle Precipitation Impacting the Middle Atmosphere (FREPPIMA)

Energirike elektron og proton, fanga i jordas magnetfelt, kan kollidera med gassane i den øvre delen av atmosfæren (>50 km). Kollisjonane innleiar ei rekkje kjemiske reaksjonar som aukar produksjonen av NOx og HOx gassar som i sin tur kan bryta ned ozon. Ozon er viktig for energibudsjettet ved ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Cosmic dust in the solar-terrestrial physics: exploring the inner heliosphere

Kosmiske støvpartikler er blant de elementære bestanddelene av det interplanetære mediet i vår heliosfære: regionen rundt sola som påvirkes av solvinden og som er beskyttet fra de fleste av partiklene fra det interstellare rommet. ESA prosjektet Solar Orbiter utforsker den indre heliosfæren fra j...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

The mesospheric sodium layer as a remotely, optically pumped magnetometer for investigation of Birkeland currents

I dette prosjektet ønsker vi for første gang å studere nordlyset ved å gjøre kontinuerlige in situ målinger av det geomagnetiske feltet 90 km over bakken. Geomagnetiske observasjoner utføres for å studere jordens kjerne og jordskorpen, men også for å utforske prosesser knyttet til nordlyset og hv...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and related Research

EASP-avtalen er et samarbeid om retten til bruk av rakettskytefeltene i ESRANGE Kiruna og på Andøya Space Center (ASC). Norge tiltrådte avtalen i sin nåværende form i 1990, men hadde fra 1973 en assosieringsavtale gjennom Sverige. Avtalen sikrer muligheten til å opprettholde grunnleggende infrast...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EISCAT_3D Norway 2014

EISCAT_3D er et fasestyrt radarsystem for observasjoner av nordlyssonen for å studere den øvre atmosfæren og dens kobling med verdensrommet. Dette Forskningsrådsprosjektet er Norges investeringsbidrag til EISCAT_3D fase 1 og medlemskap i den internasjonale organisasjonen EISCAT Scientific Associa...

Tildelt: kr 288,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Turbulence and transport at the boundary of fusion plasmas

Det har i de siste 60 år pågått et storstilt internasjonalt forskningsprosjekt med det mål å utnytte kjerneenergi ved fusjon av hydrogenisotoper - stjernenes energikilde - til miljøvennlig produksjon av elektrisk energi. Den mest lovende metoden for kontrollert termonukleær fusjon baserer seg på ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

In Situ,Remote,and Laboratory Investigations of Mesospheric Aerosols/Dust and Their Role in Atmospheric Chemical and Physical Processes.

Hovedmålet med prosjektet er å øke forståelsen av fysikken og kjemien i mesosfæren for å inkludere dette i klimamodeller for jordens atmosfære. En bedre forståelse for de kjemiske egenskapene til nanopartikler i den midlere atmosfære er et viktig aspekt i denne sammenhengen. Selv i stratosfæren k...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Cometary plasma environment studied by the Rosetta spacecraft

Etter 10 år i verdensrommet hadde den europeiske romorganisajonen (ESA) sitt romfartøy oppdrag Rosetta endelig kommet fram til og fløyet sammen med kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko på dens vei mot solen. Målet vår var å utforske den gamle og mysteriske fryste verdenen dannet i begynnelsen av sol...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

The influence of meso-scale flow channels on polar cap patch formation

Hver dag produceres plasmaskyer i den øvre atmosfæren som beveger seg med en hastighet mellom 500 og 1000 m/s over den polare regionen. Disse skyer kan forstyre elektromagnetiske signaler mellom bakkestasjoner og satellitter, signaler som til eksempel brukes for kommunikasjons- og navigasjonstjen...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

The Norwegian Cluster studies 2014-2016

Cluster er et satelittprosjekt i regi av European Space Agnecy (ESA). Cluster består av 4 identiske satelitter skutt opp i 2000. Hovedmålet med Cluster er å undersøke jordens magnetosfære og dens grenselag. Norske romfysikkmiljøer ved Universitetet i Bergen (UiO), Universitetet i Oslo (UiO) og F...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

In Situ,Remote,and Laboratory Investigations of Mesospheric Aerosols/Dust and Their Role in Atmospheric Chemical and Physical Processes.

MAXIDUSTY-II (MXD-II) prosjektet er sentrert omkring en rakett-nyttelast som vil undersøke is og støvpartikler i jordens midlere atmosfære ove ca 80 km. MXD-II vil inneholde opp til 6 forskjellige is -og støvprober, noen av fullstendig ny konstruksjon, som vil g i oss verdifull ny informasjon om...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa