0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Labor Entanglements across the Atlantic: US-Scandinavian Activism, Networks and Visions for Society in the Twentieth Century

Skandinavia og USA fremstilles ofte som kontraster, preget av ulik og adskilt historisk utvikling. Særlig synes Skandinavia å skille seg fra det amerikanske samfunn med etterkrigstidens utvikling mot en regulert kapitalisme og stor velferdsstat. De skandinaviske landenes sterke arbeiderbevegelser...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Documenting scientific expeditions and cultural heritage on Svalbard

This project will document the scientific itinerary of huts, field camps and cultural environments (protected, unprotected and partially protected cultural heritage) on Brøggerhalvoya. Although considerable efforts have been made to protect certain sites dating from the contemporary period, no fo...

Tildelt: kr 75 598

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

En historie om makt og myter: Fortellingen bak fortellingen om «Kielland»-ulykken

Den 27. mars 1980 kantret boligplattformen «Alexander L. Kielland» ved Edda-feltet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom og 89 overlevde katastrofen som regnes som Norges verste industriulykke. Etter ulykken ble det nedsatt en statlig granskingskommisjon som kom fram til den offisielle, statlige fork...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nuclear Nordics: Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Etter hvert som Norge og andre land legger ned sine atomreaktorer blir spørsmålet om hvordan radioaktivt avfall kan lagres kostnadseffektivt og sikkert i hundretusener av år stadig mer presserende. I mai 2021 kunngjorde Institutt for energiteknikk at 3 tonn ubrukt uranbrensel skulle sendes til En...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Histories of Animals, Technological infrastructure, and making more-than-human Homes in the modern age

Hvordan bruker dyr ting som mennesker har lagd og hvordan reagerer folk på dyr som skaper sine hjem nær våre? Prosjektet "Histories of animals, technological infrastructure, and making more-than-human homes in the modern age" (AtHome) undersøker dyr som brukere av menneskeskapte ting, fra fuglehu...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Memory politics of the North, 1993-2023. An interplay perspective.

Prosjektet 'Minnepolitikk i nord, 1993-2023. Et interaksjons-perspektiv' (NORMEMO) undersøker minnepolitikk og minnekultur i Nordvest-Russland og i norsk-russiske relasjoner gjennom de siste 30 år. Det norsk-russiske grenselandet utgjør et spennende og lite studert felt som står i sterk kontrast ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past

Prosjektet "Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past" (RePAST-NOR) Bakgrunn: Målet med RePAST-NOR har vært å forsterke virkningen av Horistont2020-prosjektet RePAST (Revisiting the Past, Anticipating the Future), i Norge. Som en del av forsknings- og form...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Comparing Histories of Antisemitism in Contemporary Europe

Prosjektet har til hensikt å studere antisemittismens historie i Europa siden Den kalde krigens slutt. Dette skal gjøres ved å spore antisemittismens utviklingslinjer over tid og på tvers av ulike land med hensyn til fenomenets utbredelse og intensitet. Det stilles to hovedspørsmål: 1) Hva karakt...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Human Rights and Dignity in the Global Refugee Crisis

Det internasjonale, tverrfaglige nettverket HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN THE GLOBAL REFUGEE CRISIS: POLICIES AND TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE HUMAN RIGHTS DISCOURSE ON REFUGEES (HUMDIG) springer ut av behovet for å forstå hvordan reaksjonene fra vestlige demokratier til den pågående flyktningkris...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SHIFTING BOUNDARIES: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

Forskningsprosjektet SHIFTING BOUNDARIES. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway tok sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag. Prosjektet tok utgangspunk...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

CircumPolar Gender

Because of rapid changes in the circumpolar high Arctic and their dramatic ecological consequences, the polar region is moving from the margin to the centre of global consciousness. From a natural-science perspective the area is viewed as a laboratory for research on climate change, sustainabilit...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året Caught in the middle: Experts on European Integration in the Norwegian Civil Service, 1960-1972

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - The Inter-Allied Reparation Agency and the dismantlement policy in occupied Germany

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Resistance narrative - Trigger of transnational memory conflicts?

The research project is based on the assumption that resistance and heroic narratives within the Danish and Norwegian society have triggered transnational memory conflicts after 1945. Over decades, their national culture of memory (Erinnerungskultur) were determined by the traumatic experience o...

Tildelt: kr 51 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Caught in the middle: Experts on European Integration in the Norwegian Civil Service, 1960-1972

-

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tvangsarbeidets politiske økonomi: Organisation Todt i Norge under andre verdenskrig

Prosjektet har opparbeidet ny kunnskap om beslutningsprosessen bak opprettelsen av OT i Norge (Wiking-Befehl), om OTs institusjonelle struktur og om omfanget og sammensetningen av tvangsarbeiderne under OT.Vi kjenner nå også hovedkategoriene byggeoppdrag samt de private bedrifter og offentlige et...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI - 4 year grant - The ECA's battle against the militraization of American Foreign Aid

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The British-German Struggle over Dismantling 1947-1951

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Globalized Help: American Non-Governmental Organizations and the Emergence of an International Relief Regime 1890 -1950

Exploring through a multi-perspective approach the interplay between U.S. based private non-governmental relief organisations such as the American Red Cross or the American Friends Service Committee (Quakers) and the emergence of an international relief r egime during the core phase of America?s ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Establishing Environmental History as an Academic Discipline in Norway

Norway has historically been the weakest Nordic country in environmental history research (with the exception of Iceland), which is unfortunate considering Norway's emphasis on environmental research in general. Although the Research Council has institute d a large environmental project funding s...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Smitte, språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark 1900-1960

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Hiroshima: Representations of war in contemporary Japan

The main objective of this project is to show how Japan's many narratives of the bombing of Hiroshima in particular, and the experience of World War II in general, have contributed to a repression of other narratives, like those of Japanese wartime aggres sion. Narratives of Japan's war tend to b...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

EUROCORES - Icing the Norwegian Nation: The Import, Transformation and Appropriation of Deep Freezing Technologies 1930-1970 (EUWOL)

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI -The ECA's battle against the militarization of Amercian Foreign Aid: Institutional strategy and the Marshall Plan's impact on European

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUROCORES - From Systems to Complexes. Coping with Security and Efficiency in European Electricity Networks (EUROCRIT)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Law and Democracy between Security and Liberty. Debating Counter-Terrorism Law in the UK 1972-2005

The present project aims to shed new light on the interpretation of law and democracy in 'times of emergencies' by analysing public debates on counter-terrorism legislation. The increasing focus on the threat of global terrorism, particularly after the Se ptember 11 attacks, has led to the introd...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian Peace Tradition

The main goal for this projects is to analyze the assumed peace tradition, whether such a tradition actually exists in any meaningful way, and if so how far back in time it extends. The goal will be pursued by means of eleven separate sub projects. Nine o f them are basically historical in their ...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2014

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Aiding Palestinians. The Changing Role of United Nations Relief and Work Agency (UNRWA) 1949-2000.

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2012

Sted: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Amerika i våre hjerter? USA-innflytelse i norsk samfunnsutvikling etter annen verdenskrig - Et prosjekt under Forum for Samtidshistorie

Akademisk kunnskap om amerikansk betydning for norsk samfunnsutvikling etter den annen verdenskrig er mangelfull. Det overordnete målet er å studere den amerikanske innflytelsen i Norge, via en rekke enkeltprosjekter som i varierende grad overlapper hvera ndre. Spesielt vil fokus rettes mot de si...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

De kollektive bevegelsenes historie. Avsluttet epoke eller tid for nydanning.

De kollektive bevegelsene oppstod med det klassisk moderne samfunnet, en epoke mange anser som over. Mange diagnoser går ut på at tendensen går mot økt individualisering. Prosjektet vil etterprøve to "mot-teser" til dette synet: 1. Kollektive bevegels er har det siste tiåret vært inne i en re...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo