0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Extension of Quantum safe cryptography for the Internet of Things

Prøv å finne heltallsfaktorene til tallet 9991. Du vil kanskje ha problemer med å gjøre dette uten en datamaskin, men du kan enkelt finne ut, kanskje uten kalkulator, at 97*103= 9991. Selvfølgelig kan klassiske datamaskiner spise dette lille problemet til frokost, men ikke hvis produktet har hund...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

EERA Joint Program on Energy Storage 2022-2024

EERA Joint Program on Energy Storage ble etablert vinteren 2011/2012. Atle Harby i SINTEF Energi har fått ansvaret for å lede "sub-programme" på "Mechanical Storage". Dette prosjektet er med på å finansiere SINTEF Energi sin deltakelse og bidrar til: - Forberedelser, reiser og deltakelse på fell...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

EDF-Federated Advanced Cyber physical Test range

...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-physical Threat Monitoring, Localization and Enforcement in Support of Safety Critical Infrastructure and System Operation

Det er svært mange sikkerhets- og sikringskomponenter i kritisk infrastruktur som er avhengig av tilgjengelig og robust posisjonsbestemmelse, navigasjon, tidsbestemmelse og kommunikasjon (Position, Navigation, Timing and Communication – PNTC), inkludert hele transportsektoren, søk- og redningstje...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Operating Agent for IEA Hydro AnnexIX 2022-2024

This project is to support the Operating Agent in IEA Hydro Annex IX in the work planned for 2022-2024. Planned and proposed activities within the Annex is listed below. The Operating Agent will coordinate these activities: • Annex IX online meetings normally four times per year • Participate in...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-søknad til prosjektet "A Quantum-Resistant Society (AQuReS)".

Formålet med PES-søknaden er å utarbeide en konkurransedyktig søknad til Horizon Europe, sammen med de andre partnerne i prosjektet. I perioden før søknadsfristen til EU-prosjektet er det regelmessige møter mellom partnerne, som i tiden mellom hvert møte jobber med utforming av søknaden.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordisk kombinatorikk-konferanse 2022

Prosjektet består i å bringe sammen de nordiske forskningsmiljøene innen kombinatorikk (en matematisk disiplin), teori for feilopprettende koder, og deler av kryptologimiljøene, til en tredagers konferanse i juni 2022. Dette er den 14. i rekken av slike konferanser, som blir avviklet hvert tredje...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Realistic Cryptography for Large-scale Applications

Nye digitale teknikker utsetter samfunnet vårt for stadig større omveltninger. Dette byr på mange muligheter, men også utfordringer. Nye teknikker anvendt i stor skala (slik som Ubiquitous Computing, Big Data og Cloud Computing) gir oss praktiske og personlige tjenester, men åpner også nye angrep...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cryptographic Boolean Functions for Threshold Implementations

Kryptografiske chiffer beskytter kommunikasjonen vår mot uautorisert tilgang. Slike chiffer er i bruk overalt: nettlesere, mobiltelefoner, betalingskort, tv-dekodere, smartkort osv. Det faktum at stadig flere innvevde systemer anvender disse algoritmene, gjør de relativt nylige sidekanalsangrepen...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Cybersecurity Barrier Management

Prosjektet vil utvikle ny kunnskap, metoder og veiledning for å sikre industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer mot cyberangrep. Antall trusselsaktører og cyberangrep rettet mot petroleumssektoren øker og fører til nye fare- og ulykkessituasjoner som må tas hensyn til under design og drift av ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Diri - Digitized Intelligent Risk Identification: Commercialization

Cybersikkerhet er en av de mest alvorlige risikoene som moderne virksomheter står overfor. I januar 2021 mistet Østre-Toten kommune alle produksjonsdataene og sikkerhetskopiene til et løsepengevirus. Ifølge rådmann Stensrud var innbyggernes helse og sikkerhet i fare på grunn av utilgjengelig medi...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

AI4citizens: Responsible AI for Citizen Safety in Future Smart Cities

Utviklingen innen kunstig intelligens (AI) har gjort det mulig å integrere smarte løsninger i teknologi som kan benyttes innen kriminalitetsforebygging og økt effektivitet. Men de nåværende teknologiske løsningene har fremdeles to viktige utfordringer: personvern og innbyggernes bekymring for pot...

Tildelt: kr 25,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

WebECA: Disseminating the results and benefits of advanced road weather data

Vintervei som funnet i Skandinavia utgjør en alvorlig utfordring for kjøretøyets sikkerhet. Likevel er den menneskelige sjåføren ganske i stand til å justere kjørestilen for å forbli i en relativt sikker operasjonell konvolutt. Den nødvendige intelligensen for å justere kjørestilen mangler imidle...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

SecuRoPS adresserer utfordringene knyttet til cybersikkerheten til sosiale roboter. Fokuset er på sosiale roboter som opererer i det offentlige rom, der de er mer sårbare for digital og fysisk sabotasje, angrep, hærverk og tyveri enn i et mer kontrollert rom. SecuRoPS utvikler et brukersentrer...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2021-2022

NORSAR sine strategiske mål inkluderer å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling ved å være involvert i fem områder: ren energi til alle, industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og lokalsamfunn, stoppe klimaendringene, fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Gjenn...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte Simula Met 2021-2022

PES-ordningen fra Norges forskningsråd hjelper Simula med å utvikle prosjekter i EUs nye rammeprogram Horisont Europa. Tilskuddet støtter planlegging og utarbeidelse av prosjektforslag. Det gir våre forskere større frihet til å jobbe med gode forslag i et svært konkurransedyktig internasjonalt mi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Diri - Digitized Intelligent Risk Identification

DIRI - Digitized Intelligent Risk Identification Ifølge European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) er cybersikkerhet den største enkelt risikoen organisasjoner kommer til å stå overfor i årene som kommer. I 2018 ble markedet for sikkerhetsprodukter og tjenester estimert ...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Cyberthreat Hunting and Cyber-relevant Incident Response for Critical Infrastructures

Forsvarere av nettverk og digitale systemer har et grunnleggende behov for nøyaktig og tilstrekkelig komplett etterretning om digitale trusler, som eksisterende verktøy og plattformer ikke kan produsere. Forsvarere må også ha til rådighet et smidig spekter av effektive metoder og verktøy som rask...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reinforcing competence in cybersecurity of critical infrastructures: a Norway-US partnership (RECYCIN)

Digital sikkerhet er av nasjonal betydning, og det er viktig å ha nødvendige utdanningsmiljøer for å utvikle dyktige fagfolk på feltet. I den nasjonale strategien for digital sikkerhet understrekes Norges strategiske mål om å styrke den digitale sikkerheten i samfunnet, inkludert forbedring av ko...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digitalt økosystem for smarte og autonome skip.

Maritim næring gjennomgår en hurtig og omfattende digitalisering, men næringen er – selv internasjonalt sett – svært liten, med rundt 100 000 skip i internasjonale trafikk og rundt 8000 større internasjonale havner. Allikevel er det vanskelig å få etablert reelle internasjonale standarder for dig...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Decision-making in Incident Response

Når en krise virkelig inntreffer, er det helt avgjørende at man gjennomfører tiltak for å begrense skadene. Enten man må forholde seg til en pandemi, eller har fått uvedkommende i nettverket sitt, er man fullstendig avhengig av informasjon. Man må vite hva man forholder seg til, og hva som utgjør...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systems Modelling Applied to Synthesis of Resiliency Design Patterns in Distributed Smart City Water Systems

System-modellering basert på økonomisk oppnåelige og enkelt tilgjengelige verktøy kan hjelpe små selskaper innenfor bygg, anlegg og infrastruktur levere pålitelige og robuste systemer som nå er forventet i komplekse prosjekter. Modell-basert ingeniør-arbeid kan støtte opp om evnen til å fange opp...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning-IFE-2020

IFE planlegger å sende ca. 33 søknader til H2020/Co-fund i år. Temaene vi ser muligheter innenfor er batteriteknologi, cybersikkerhet, energisystemer, geotermi, hydrogen, miljøvennlige industriprosesser, nøytronkarakterisering, solenergi og virtuell virkelighet. Temaer vi ønsker å posisjonere oss...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Risikobasert tilnærming og prioritering i norsk politis forebygging og bekjempelse av kriminalitet

Politiets oppgaver er å sikre landets borgere trygghet, rettssikkerhet og alminnelig velferd, og det skal gjøres gjennom å hjelpe, og forebygge og håndheve kriminalitet. Samtidig er det norske samfunnet i store endringer. Økt befolkningsmengde, mangfold, mobilitet, sosiale spenninger og teknologi...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Use of Flight Data Monitoring to manage factors influencing human performance

Moderne fly har om bord avanserte sensorer som registrerer store mengder av data om hvordan flyet er blitt fløyet. Kan slike flydata brukes på nye måter til å øke sikkerheten, samtidig som kostnader og miljøutslipp reduseres? Spørsmålet er utgangspunktet for et prosjekt som NHO Luftfart og flysel...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Social Science Initiative - a network of social scientists working in Svalbard

The Svalbard Social Science Initiative (SSSI) will fill a gap by connecting social scientists working on issues related to Svalbard. The aim of the network is to coordinate social science research related to Svalbard, and to enhance its quality and its impact on the local communities. In the prop...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

Helsedata har meget stor vitenskapelig, samfunnsmessig og kommersiell verdi, noe som stimulerer til cyberangrep og til at helsedata blir målrettet brukt og solgt på svarte markeder. Deling og bruk av helsedata er i tillegg under lov-, etikk/personvern- og teknologi-områder, noe som kan sette begr...

Tildelt: kr 23,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital vulnerability and national autonomy

Vi blir stadig mer avhengige av Internet og skybaserte-tjenester og det er en økende forståelse av betydningen av robusthet og tilgjengelighet for slike tjenester. Online-tjenester kan ikke lenger sees som enkeltstående enheter som blir driftet og vedlikeholdt på én lokasjon. De må sees som en s...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lightweight Cryptography for Future Smart Networks

Vi er på randen av det neste store skiftet i IKT-revolusjonen med bruk av Tingenes internett (IoT) og femte generasjon (5G) mobilkommunikasjon. Disse vil bringe med seg en stor endring i tilkoblingen av den digitale verden, og med det en stor utfordring for sikkerhet og personvern. Spesielt er de...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjektsøknader til Horizon 2020

Simula UiB AS er et non-profit selskap som eies 51% av Simula Research Laboratory, og 49% av Universitetet i Bergen. Formålet med PES-søknaden er å utarbeide konkurransedyktige søknader til H2020, og dermed bidra til å oppfylle selskapets formål: Å drive forskning på utvalgte områder innen info...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland