0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FORESEE - FOREcasting Sea statE Extremes

Ekstreme sjøtilstander, representert av signifikant bølgehøyde, har stor effekt på marint design og offshore operasjoner der store verdier og menneskeliv står på spill. Derfor er det i høyeste grad viktig å kartlegge og forstå fysiske prosesser som fører til ekstrem sjøtilstand og presist beregne...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NR-Stim-OA

Dekke kostnader med gull open access artikler betalt av NR.

Tildelt: kr 3 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Developing solvents for unclogging the calculational bottleneck in high-energy physics

Når partikkelfysikere i dag leter etter universets byggestener, for eksempel den gåtefulle mørke materien som holder galaksene sammen, står de overfor alvorlige flaskehalser i form av tunge numeriske beregninger. For å teste realistiske nye fysikkmodeller mot den mengden av data som eksisterer i ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

A SETAC Pellston workshop on incorporating climate change predictions into ecological risk assessments

The project is the organization of a workshop in Oslo in June 2022, with support from the Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). The workshop has the format of a so-called SETAC Pellston workshop (https://www.setac.org/page/PTWorkshops). These workshops bring together environm...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Analysis of Public Transport Data: Building an Open-Source Library in R

I forskningsprosjektet APT-R skal vi utvikle nye metoder og verktøy som gjør det enklere for kollektivselskap å hente innsikt fra sensordata. Kollektivkjøretøy samler daglig inn store mengder automatiske data. Det er disse automatiske kollektivdataene som gjør det mulig å gi passasjerene sanntids...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastic differential equations for robust evaluation of cancer treatments with registry data

I de første månedene av prosjektet har vi arbeidet med å forstå de statistiske modellene som opprinnelige ble foreslått i prosjektplanen i lys av såkalt semi-parametrisk teori. Dette handler primært om å tenke på de statistiske modellene som en type geometriske objekter der man kan snakke differe...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

Formålet med prosjektet er å utvikle arbeidsformer og en digital plattform som støtter tverrsektorielt samarbeid for å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. I Norge er sikkerhetsfremmende oppgaver fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. Dette innbefatter de som skal 1) håndte...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PReVENT: PRediction + eVENT

Stadig flere tjenester blir digitale, og kompleksiteten i IT systemer som støtter disse vokser voldsomt. Det er viktigere enn noen gang å overvåke disse systemene slik at ikke problemer oppstår, da stadig flere av tjenestene også støtter sammfunnskritiske funksjoner. For å i det hele tatt kunne o...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Use of Automation Processes for Detection of Emergent Behavior during Systems Integration Testing

Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) er en ledende aktør innen forsvarsindustrien med spesielle utfordringer knyttet til dette segmentet. Lange livsløp, små volum og få tester av det komplette systemet kjennetegner produktene. KDA er i denne PhD-studien et forskningslaboratorium for å se på hvor...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project

Sunt og bærekraftig kosthold i Norge ? NOR-Eden prosjektet Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og milj...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The big data and climate FRONTIER: making sense of the explosive increase in climate data through smart designs and big data methods

Den neste forskningsfront knyttet til regionale klimaendringer er ikke knytet til produksjon av mer data, men til å produsere mer informasjon Informasjon om klima blir stadig viktigere for effektiv planlegging, tilpasning og begrensing av fremtidige kostnader og forandringer som følge av klimava...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The International Project Office of the World Climate Research Program’s Climate and Cryosphere Project (IPO-CliC)

-

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Tuning the Model Factory

DNB har i flere år brukt et rammeverk for modellutvikling til å generere prediksjonsmodeller for blant annet salg av ulike produkter. Slike modeller gjør det mulig å personalisere digital kommunikasjon til kundene, samt å oppnå flere salg ved færre ringerunder hos kundesenteret. Kundene er vant t...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVIDOSE: Determining infectious dose for SARS-CoV-2 and assessing contact/proximity risk

Hovedmålet med COVIDOSE-prosjektet er å estimere smittsom dose av coronavirus SARS-COV2 som forårsaker COVID-19, og bruke dette til å utvikle risikomodeller for å bli syke fra å komme i kontakt med viruset på forskjellige måter. Smittsom dose for et patogen (virus, bakterie, sopp, etc.) er antall...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VIM- VipiCash Intelligent Monitor A monitoring tool for global remittance and Aid Markets using Artificial Intelligence technology

Objektiv: Visjonen til dette prosjektet er å utvikle et intelligent overvåkingsverktøy for å tolke store mengder data fra flere kilder og kundetransaksjonsmønstre for å gi personlig informasjon og råd til kunder og velferdsorganisasjoner som muliggjør informerte beslutninger om pengeoverføring...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM)

Ett stort antal studier har lett till ökad optimism kring mikrobiomet och dess roll för att skapa en detaljerad förståelse för såväl mekanismerna bakom komplexa inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, som upptäckt av effektiva mediciner samt preventiva åtgärder. Det finns fortfarande mycket ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-American Alliance for Research and Education in Data Driven Mathematical Models of Cancer

Presisjonsonkologi betyr for en kreftpasient at han eller hun blir behandlet med best mulig behandling, som er slik akkurat for ham eller henne. Det er ikke en standardbehandling, men et terapi for akkurat den pasienten som trenger å bli behandlet. Et viktig instrument for å bestemme denne person...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Arrangementstøtte til gjennomføring av NORDSTAT 2020.

Arrangementstøtte til gjennomføring av NORDSTAT 2020.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Maritime Autonomous Sampling and Control

MASCOT prosjektet kombinerer nye metoder fra statistikk og robotikk for å bidra til økt forståelse av havet, og spesielt på hva som skjer der elver med ferskvann renner ut i salt havvann. I et lengre tidsperspektiv vil metoder og algoritmer som utvikles i prosjektet kunne gi beslutningsstøtte for...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fiskevelferd ved avlusing - optimalisering

De siste årene har havbruksnæringens vekst vært begrenset av tilveksten av lakselus og krav om å holde et lavt nivå av denne på den enkelte lokalitet. Dette har ført til at bransjen har utviklet en rekke tiltak for å forebygge eller redusere nivået av lakselus, der en gruppe tiltak er IMM (Ik...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bridging the gap between the terrestrial and marine paleoclimate reconstructions

Målet med dette prosjektet er å rekonstruere overflatetemperaturen i den nordlige Nordatlanteren for de siste 2000 år tilbake i tid. To avanserte metoder brukes for rekonstruksjon: (1) "BARCAST" (Bayesisk algoritme for rekonstruksjon av klimaanomalier i rom og tid, oversatt fra engelsk) og (2) an...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Advanced statistical methods for complex biomedical data structures

Project 1: The idea of this project is to develop a statistical methodology to exploit the information about the molecular structure of the data. In particular, the novel methodology aims at accounting for groups of biomarkers in high-dimensional survival models, namely when biological knowledge ...

Tildelt: kr 13 800

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Statistical and machine learning methods for recommender systems in a complex, high dimensional, online marketplace.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og FINN.no. Prosjektet utvikler nye statistikk- og maskinlæringsmodeller innenfor anbefalingssystemer: koble relevant innhold til brukere på en internettmarkedsplass der det er et stort antall produkter og informasjonen om både produkte...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GPU Ocean workshop 2018

Åpen workshop i prosjektet GPU Ocean, med prosjektdeltagere, inviterte gjester og deltagere påmeldt via prosjektets nettsider. Temaene er fra dataassimilering og modellensembler, med applikasjoner innen operasjonell oseanografi. Workshopen holdes 29.-30. august 2018 på Hotell Refsnes Gods, ca. en...

Tildelt: kr 17 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Heart Failure in Norway - a registry approach

Hjertesvikt er et klinisk syndrom med symptomer og tegn på at hjertets pumpefunksjon av ulike årsaker er svekket. Hjertesvikt er definert som en global pandemi som affiserer omlag 1-2% av den voksne populasjonen. Medisinske innovasjoner har bedret prognosen i løpet av de siste tiårene, men dødeli...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til Norsk Regnesentral (2017-2020)

Automatisk kartlegging av land med fjernmålingsdata spiller en stadig viktigere rolle i flere anvendelser av jordobservasjon, som bærekraftig utvikling, autonomt landbruk og byplanlegging. På grunn av kompleksiteten til overflaten og miljøet, står nøyaktig klassifisering overfor mange utfordringe...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Norsk Regnesentral (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reduced subspace in big data treatment: A new paradigm for efficient geophysical Data Assimilation

Uttrykket Big Data refererer til syntesen og analysen av store mengder data. Evnen til å forutsi framtidig utviklinger basert på enorme mengder data er blitt viktig innen mange felt, inkludert miljø, medisin og sikkerhet. Klimavitenskap er et annet stort Big Data nedslagsfelt: hver dag samles det...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Knowledge Based Non-Stationary Modeling

Utfordring 1: Bruke statistiske modeller til å estimere årlig avrenning. Årlig avrenning er et mål på mengden vann som renner i en elv i løpet av et år. Det er viktig å ha kunnskap om årsavrenning hvis man skal planlegge en ny drikkevannskilde eller bygge et kraftverk. For de fleste elver i ve...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Spatial variation, spatial dependencies and neighborhood spillover effects in risk factors and assets related to insurance.

Forsikringspremier skal ideelt sett reflektere risiko. Både risikoen og verdien på forsikringsobjekter forventes å variere geografisk. Den geografiske dimensjonen vektlegges ofte lite i forsikringsrelaterte problemstillinger, og metoder for å korrigere for geografiske variasjoner er relativt lite...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland