0 antall prosjekter

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Timed strategies for rewrite-based symbolic analysis of real-time systems

The development of time-critical systems (e.g., aircraft control systems or autonomous vehicles) require rigorous methods for guaranteeing the correct behavior of the system. Quite often, some characteristics of the system are unknown at design phase, and hence the need for introducing parameters...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine Sensible Infrastructure under Nordic Conditions

Bilindustrien, sammen med software- og hardware-utviklere tar stadig flere steg i å utvikle sensorer og kunstig intelligens (AI) for å se og føle vegen. Det argumenteres med at automatiserte og oppkoblede kjøretøy (CAV) vil føre til økt trafikksikkerhet og effektivitet innen transportsektoren. Me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Petri Nets 2020 Conference Support

The aim of the conference is to bring together practitioners and researchers from academia, industry and government to present research results, and exchange experience, ideas, and solutions for their problems in the areas of: * General topics of interest related to concurrency - Model checking ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Enabling Highly Automated Cross-Organisational Workflow Planning

Automatisering av arbeidsflytplanlegging er en av de viktigste digitale transformasjonsaktivitetene. Å planlegge arbeidsflyt på tvers av organisasjoner krever kunnskap fra flere domener. I tillegg kreves det oversikt over hvordan disse arbeidsflytene samhandler med hverandre. Eksisterende datamas...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ClinCode - Computer-Assisted Clinical ICD-10 Coding for improving efficiency and quality in healthcare

ICD-10 diagnosekoder spiller en viktig rolle på norske og svenske sykehus så vel som i verden. Etter hver pasientkontakt skal behandler registrere en eller flere diagnoser eller prosedyrekoder som beskriver hva slags utredning eller behandling pasienten har fått. ICD-10 kodesystemet omfatter over...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 4 SINTEF (2021-2023)

Store mengder data genereres, spesielt med fremveksten av tingenes internett (Internet of Things) teknologier som skaper nye verdiskapingsmuligheter gjennom analyse av stordata (Big Data). Følgelig har stordata-analyse vært en drivende faktor i å revolusjonere store sektorer, som mobiltjenester, ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICTAC 2020 Conference Support

The aim of the colloquium is to bring together practitioners and researchers from academia, industry and government to present research results, and exchange experience, ideas, and solutions for their problems in theoretical aspects of computing. ICTAC also aims to promote research cooperation b...

Tildelt: kr 37 208

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordic AI young researcher symposium

Konvergensen av mange digitale teknologier fører til at samfunnet er i rask endring. Kunstig intelligens (KI) er sentral i denne endringen og teknologien gir store muligheter til å forbedre livene våre. Selv om KI har fått mye oppmerksomhet i samfunnet, må utdanningen og forskningen innen KI og K...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Pan-Arctic observing System of Systems (pan-AOSS): Implementing Observations for societal Needs - ArcticPASSION

Despite intense efforts by nations and international organisations and programs, the observing system elements in place are still segmented, often based on short-term research funding, and focused on research goals rather than the requirements of end-users. To make a transitional leap in tackling...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Synchronous Languages meet Asynchronous Semantics

In the world of concurrent programs, futures are often used to synchronise asynchronous operations. In general, futures can be categorised as either implicit or explicit. With implicit futures, it is in general not possible to decide if a variable holds a future value or a concrete value in progr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

iFM'19 Conference Support

Applying formal methods may involve the usage of different formalisms and different analysis techniques to validate a system, either because individual components are most amenable to one formalism or technique, because one is interested in different properties of the system, or simply to cope wi...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferansestøtte, 17th International Conference on Software Engineering and Formal Methods (SEFM 2019), Oslo, 16-20. september 2019.

Se http://sefm2019.inria.fr/ for mer informasjon om SEFM 2019 og dens satelitt-workshops. SEFM er en anerkjent internasjonal konferanse innen software engineering og bruk av matematiske metoder for software-utvkling. Den er ranket som en CORE B konferanse. SEFM har regelmessig over 100 innsendte...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Balancing Compute and Memory Performance in Reconfigurable Accelerators with Analytical Modeling

Den eksponentielle økningen av datamaskinytelse over de siste fire tiårene har vært et resultat av kontinuerlig forbedring av produksjonsteknologi. Dennardskalering, som beskriver hvordan spenningene og dimensjonene på transistorene kan endres slik at man får mindre transistorer som bruker mindre...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Synthesis and analysis for concurrent programs (Syncopia)

A strong persisting trend in computer and software systems is the omni-presence of distributed and concurrent systems, as witnessed by multi-core architectures, networks and multiprocessor systems on chip, cloud computing, IoT, smartdust, blockchain, etc. The speed at which these innovations tak...

Tildelt: kr 36 017

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exploiting Abstract Data-Access Patterns for Better Data Locality in Parallel Processing

Den digitaliserte verden øker distribuerte tjenester, og programvaren går mot fleksible distribuerte og parallelle behandlingsmiljøer. Dårlig utformede parallelle applikasjoner kan redusere ytelsen på grunn av forsinkelser i tilgang til eksterne tjenester, treg kommunikasjon og hotspots med mange...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

APDS 2017 - Arctic Personal Data Systems Conference

Den første ACM SIGOPS sommerskolekonferansen om avanserte emner i datamaskinsystemer ble arrangert 14. til 17. august 2018 på den pittoreske og bortgjemte øya Sommarøy, som ligger 36 km vest for Tromsø, og 300 km nord for Polarsirkelen. Konferansen ble organisert i fellesskap av Universitetet i T...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multivariate Algorithms: New domains and paradigms

Formålet med prosjektet er å drive grunnforskning i informatikk og informasjonsteknologi, spesifikt innen algoritmer og kompleksitet. Teoretisk informatikk står ovenfor en grunnleggende utfordring: effektivitets-estimater utledet ved hjelp av teoretiske modeller sammenfaller dårlig med faktiske e...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum Machine Learning

Den vanlige innstillingen for kvanteberegning generelt er at kvantedatamaskinen opererer nær null grader Kelvin, noe som er en stor ulempe i praksis. Topologisk kvanteberegning (TQC) er en etablert metode som tar sikte på å bruke topologien til datamaskinstrukturen til å foreslå kvanteberegningss...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

CESAR - Using Complex Event Processing for Low-threshold and Non-intrusive Sleep Apnea Monitoring at Home

Cesar-prosjektet (2017-2021) startet med hypotesen om at lavpris-løsninger basert på smarttelefoner, wearables og maskinlæring (ML) kan bidra til å redusere antallet udiagnostiserte pasienter med søvnapné (SA) som for tiden er rundt 80%. Prosjektgruppen ved Ifi og OUS (Oslo universitetssykehus) k...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Co-Evolution of Software Languages and Language Processors

Programvarespråk er fundamentale for utviklingen av programvare. De brukes til å uttrykke programmer, algoritmer og data på en presis og konsis måte, og brukes for kommunikasjon mellom programmør/datamaskin, datamaskin/datamaskin og programmør/programmør. I tillegg baserer all moderne programutv...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anbefalingsteknologi

Mediebransjen gjennomgår en stor endring fra å være papirorientert til å bli digital. Tekniske nyvinninger har gitt folk tilgang til store mengder informasjon uavhengig av tid, sted eller hjelpemiddel. Dette skaper behov for filtrering, slik at brukeren opplever strømmen som nyttig og relevant. I...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Organizing the 20th International Symposium on Formal Methods (FM 2015)

The FM scientific symposium is organized approximately every 18 months and gathers 200-300 participants from all over the world to share their knowledge and latest research on software engineering and software verification using formal methods. Formal met hods provide tools and techniques to desi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PRoductivity and Energy-efficiency through Abstraction-based Parallel Programming (PREAPP)

I dagens situasjon med eksponentielt voksende digitale datamengder, utgjør utgiftene til elektrisk strøm størstedelen av de totale kostnadene for store datatjenester. For eksempel konsumerer Googles datasentre nesten 260 MW. Omtrent en fjerdedel av produk sjonen av et kjernekraftverk - nok til å ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SCOPE - Exploiting Structure to Cope with Hard Problems

En algoritme er en liste med presise instruksjoner for å løse en oppgave ved hjelp av en datamaskin. Mange av de mest interessante oppgavene vi vil løse med datamaskiner er så vanskelige at ingen har så langt klart å finne en rask og god algoritme for å løse dem. En god del av disse oppgavene kan...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DMPL -- Design of a mouldable programming language

Formålet med DMPL-prosjektet var å vise at et lite og kompetent team kunne implementere et nytt, generelt programmeringsspråk med støtteverktøy innen rammen av noen få årsverk. Det har vi klart! - språket Magnolia med kompilator, språkfølsom editor (IDE - i Eclipse) og støttebibliotek med introdu...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Studies on Codes for Error Detection

The basic idea of error coding is to introduce redundancy that can be utilized to detect and, for some applications, correct errors that have occurred during a transmission over a channel. Here "transmission" is used in a wide sense, including any process which may corrupt the data, e.g. transmi...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hybrid Quantum Computers

Quantum computers can process exponentially more information than classical computers. So, whereas, classically, a 32-bit register can operate on one 32-bit number, a quantum counterpart could simultaneously process 2^32 different numbers by using quantum entanglement and superposition. But you ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Network Searching: New Foundational Directions

Networks, especially modern day communication networks, are often targets of malicious agents. An important challenge of research in ICT is to provide a foundational framework within which on one hand the capabilities of the malicious agents will be asse ssed in various contexts and cases, and o...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Parameterized Algorithms

The question if P=NP is today maybe the most famous mathematical problem. It has strong ties to practical computing and the central question facing the proposed research project in 'Parameterized Algorithms' is: how to cope with the NP-complete problems? Giving a better answer to this question wi...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Automating Coherent Logic

We propose to build an automated reasoning system for first-order logic (FOL) by translating reasoning problems to a fragment of FOL called coherent logic (CL) and then solving them by a fast problem solver for CL. Both the translation and the fast CL so lver are to be developed in the project. ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestland