0 antall prosjekter

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Fellesutlysning gjennom Global Alliance for Chronic Diseases - GACD

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bidrag til NordForsk utlysningen nordic health data reserch project on COVID-19

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Catching-up with metastatic colorectal cancer heterogeneity

Prosjektet har som mål å generere ny molekylærbiologisk kunnskap om tarmkreft med spredning, og bruke dette til å forutsi effekten av behandling, samt finne nye effektive behandlinger. Tarmkreft er den nest mest vanlige kreftsykdommen i Norge. Spredning til leveren er den viktigste årsaken til dø...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering

Refusjon av støtte til OA

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: Nordisk collaboration for personalized medicine

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si helse og utvikling. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvik...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prevention of sudden cardiac death in young individuals - early detection of cardiomyopathies and personalized recommendations

Mer enn halvparten av alle hjertedødsfall skjer plutselig. Hos unge er plutselig hjertedød ofte den første manifestasjon av en arvelig hjertemuskelsykdom som gir livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Fysisk aktivitet kan trigge disse hjerterytmeforstyrrelsene og hjertetans skjer ofte på offentlig...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

HEALTHx2: patient-centered approaches for studying the effectiveness and reproductive safety of antidepressant medication in perinatal women

Psykiske lidelser er ikke uvanlige blant gravide og nybakte mødre. Et betydelig antall kvinner kan ha behov for antidepressiv behandling i tiden rund graviditet. For å beskytte både mor og barn, er det nødvendig å veie fordelen av antidepressiv behandling for moren opp mot risiko av sykdommen, sa...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanistic understanding of epigenetic inheritance to improve the outcome of in vitro fertilization in the clinic

For at et nytt individ skal utvikle seg fra et befruktet egg til et embryo er det avgjørende at de rette områdene av genomet (DNA-molekylet), og genene som ligger i disse områdene, blir aktivert. Kontrollen over det befruktede egget skal overføres fra egget til det nydannede embryoet. En nøkkel...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The intrauterine redox state and telomere length in the newborn

Det har ikke vært noen endringer i forhold til det som var beskrevet før.

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

GERONET - network for gerodontology research - oral health in elderly people

Det er et stort fokus på forskning og tiltak som skal gi befolkningen flere sunne år og tilrettelegge for en god alderdom. Dessverre har oral helse i altfor liten grad vært inkludert i denne satsingen, og vi vet lite om utviklingen i oral helse, om behandlingsbehov og om behandling som utføres i ...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Disease Control Priorities - Ethiopia (DCP-E)

Prosjektet "Disease Control Priorities - Ethiopia" er en langsiktig satsing som direkte følger av deltagelse i Disease Control Priorities Network som ledes av Prof. Dean Jamison ved University of Washington og det UD/NORAD/NFR støttede 5-årige prosjektet Global Health Priorities 2020. Denne finan...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

There is strong evidence that patients with severe mental illness can be successfully employed. Is the effect sustainable long-term?

Psykisk lidelse er den vanligste årsak til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med bakgrunn i psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Bare fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose i Norge er i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvalit...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Longitudinal Study of music Therapys Effectiveness for Premature infants and their caregivers: international randomized trial (LongSTEP)

I forskningsprosjektet LongSTEP er hovedfokus relasjonen mellom premature barn og deres foreldre, og hvordan denne viktige tidlige tilknytningen påvirkes av musikkterapi under innleggelse på nyfødtintensivavdelingen og etter utskriving fra sykehuset. Økt overlevelse blant prematurfødte barn har m...

Tildelt: kr 18,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dealing with depths: systems biology of health preservation in professional saturation diving

Dykkere i petroleumsindustrien arbeider i krevende omgivelser der de utsettes for vesentlige endringer i fysiske, kjemiske og biologiske miljøfaktorer. Moderne utstyr og prosedyrer begrenser risikoen for ulykker under dykking, men det er fortsatt mye vi ikke vet om de fysiologiske mekanismene som...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of job-exposure-models for risk assessment of benzene exposure.

Målsettingen for prosjektet var å utvikle statistiske modeller for å estimere eksponering for benzen blant stillingsgrupper med antatt eksponering på olje- og gassinstallasjoner under gitte prosessbetingelser. Modellene skulle bygges opp på grunnlag av resultater fra eksponeringsmålinger av benze...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan And Norway United in Brain, Education and Therapeutics

Målet med prosjektet var å utdanne unge nevrovitere i Norge og Japan mens de aktivt utførte forskningsprosjekter i en av de deltakende instituttene. Vårt banebrytende, internasjonale forskningssamarbeid mellom de tre internasjonalt høyt rangerte forskningsgruppene sikret forsknings- og praksisste...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Cognitive and Cerebral Changes in Patients with Anorexia, Joseph Wonderlich

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia diagnostics and treatment: from research to clinic and from clinic to research - Sept 25 and 26, 2017 -Oslo: Oslo Congress Center

The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD) is a network of eight Memory Clinics in five Nordic countries and Lithuania was established in 2009 with financial help from NordForsk, which is a Nordic research board with responsibility for cooperation on research and training of researchers in...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice 2017-2018

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Integration of Developmental Pathways by Methylation to Control Immunity to Intestinal Infection

Brief Summary of ERC proposal: The gastrointestinal tract is a common site for infection by a variety of pathogens. For example, gut-dwelling parasitic worms currently infect over a billion people, mostly in developing nations. In addition, food-borne bacterial infections such as enterohemorrhagi...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Cultural, psychosocial and sociodemographic determinants of self-harm and suicidal behavior in Sami and Greenlandic adolescents;

Selvmordsatferd og selvskading er to viktige områder i ungdommers helse. Forekomsten av selvskading i tenårene er høy og selvmord er etter ulykker den hyppigste dødsårsak blant ungdommer globalt sett. Urfolksungdom og spesielt i de arktiske områdene har en høy forekomst av selvmord. Samtidig vise...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Kvalifiseringsstøtte for ERC Advanced Grant

Avansert lysmikroskopi er en hjørnestensteknologi innen de fleste livsvitenskaper, og hurtige fremskritt innen denne teknologien - aktualisert ved Nobelprisen i kjemi til tre pionerer innen lysmikroskopi - byr på nye muligheter. NALMINs mål er å tilby den mest avanserte lysmikroskopi til norske f...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives

Omsorg ved livets slutt er en av kjerneoppgavene for helse- og omsorgstjenestene. I dette internasjonale prosjektet ble pårørendes erfaringer brukt til å forbedre omsorg og pleie til døende kreftpasienter. Kreft er en av de viktigste dødsårsakene verden over, og antallet krefttilfeller er øken...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BACK AND NECK PAIN RESEARCH FORUM, OSLO 2017: the 15th International Forum on Back and Neck Pain Research in Primary Care.

Rygg- og nakkesmerter er den sykdommen/plagen som rammer flest og koster mest både i Norge og i et globalt perspektiv. Mesteparten av behandlingen foregår i primærhelsetjenesten av ulike faggrupper, slik som allmenpraktiserende leger, fysioterapeuter, kiropraktorer mm. I Norge er det mange forske...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Mid-domain beta-Amyloid; A new blood based diagnostic test for early stage Alzheimers disease

Alzheimers sykdom (AD) medfører en drastisk innvirkning på pasientenes liv gjennom progressiv tap av kognitive evner og av generell livskvalitet. I Europa alene medfører det over 280 mrd Euro i årlig utgifter relatert til AD og ca 10% av befolkningen over 65 år er i dag rammet av sykdommen, et ta...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

BIG data MEDical solution - BIGMED

Prosjektet Helse-EU bygger på visjonen fra BIGMED, en norsk IKT fyrtårnprosjekt. Med BIGMED som utgangspunkt har Helse-EU definert søknader til H2020 på områder hvor det er behov for internasjonalt samarbeid og for å løse komplekse kliniske og IKT relaterte problemer for å skalere løsninger som e...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 25,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i medisin, UiT

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken