0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

KeyMAT: Advanced Synthesis Designs to Unlock Redox/Acidity Cooperativity in Nanoporous Materials for Selective Oxidation Reactions

Katalytiske oksidasjoner er en viktig ryggrad i den kjemiske industrien og kan også spille en betydelig rolle i å ta opp noen av samfunnets mest presserende problemer som klimaendringer, dårlig luftkvalitet og plastavfall. Sistnevnte er av økende vitenskapelig interesse lover å gi brukt plast et ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

COMposite electrolytes for solid-state BATteries by design

I framtiden er effektive energilagringsløsninger av stor samfunnsmessige betydningen ved overgang til det grønne skiftet. Oppladbare batterier har blitt en meget viktig brikke i den grønne omstillingen vi står midt i, noe som gjenspeiles i den raskt voksende batteriindustrien i Norge. Blant oppla...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Enhancing the mechanical stability of interfaces in solid state Li batteries for energy-intensive applications

The climate conference in Glasgow 2021 emphasized the importance of reducing CO2 emissions. This endeavor requires a more significant step towards sustainable energy sources and storage. The rationale for this project is to improve the next generation of emerging solid-state Li batteries (SSLBs),...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Synchrotron-Assisted Design of Cancer Phototherapeutics

Synkrotroner er store sirkelformede maskiner som akselerer ladde partikler i en lukket sløyfe. De ladde partiklene avgir stråling som kan brukes til å bestemme strukturen til et molekyl som igjen gir muligheten til å finjustere egenskapene til molekylet. Vi vil bruke denne metoden til å optimalis...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2028

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bond Activation and Catalysis through Solid Frustrated Lewis Pairs

Lewis baser og syrer er et grunnleggende konsept i kjemien. Lewis syrer er kjemiske forbindelser som mottar elektronpar, mens Lewis baser donerer elektronpar. Vanligvis vil en Lewis syre reagere med en Lewis base for å danne en binding og dermed en ny forbindelse. De reaktive sentrene i enzymer e...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Battery Signal Selection and Enhancement Toolbox

Batterier har en viktig rolle for det grønne skiftet fra olje og gass til fornybare energikilder. Det er et stort potensial for betydelige forbedringer av dagens batteriteknologi; høyere energikapasitet, lengre levetid/flere ladningsykluser, redusert miljømessig fotavtrykk og økt sikkerhet. BASET...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Reduced energy consumption by increased reduction volume

Metallproduserende industri i Norge bidrar til eksportinntekter, verdiøkning av energi og høyteknologisk kunnskap. En viktig del av metallene som produseres i Norge er ferrolegeringer og silisium. Denne industrien foredler en stor del av Norges kraftproduksjon. Det er derfor en kontinuerlig måls...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

How transparency and particle size in Silicon Carbide influence the possibilities for 3D-printing with Digital Light Processing

I dagens samfunn stilles det høye krav til materialer, fremstillingsmetoder og bærekraft. Et ledd i denne utviklingen er å kunne begrense materialsvinn under fremstilling og samtidig øke effektiviteten. For eksempel at materiale som blir til overs enkelt kan resirkuleres. Både for plast, metaller...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Chromium (II) and copper (II) fluoroperovskites - Jahn-Teller active materials

Optiske, magnetiske og elektriske egenskaper til funksjonelle faste stoffer, slik som oksider eller fluorider, er styrt av et delikat samspill mellom atomarrangementet (krystallstruktur), kjemiske bindingsforhold, og elektroniske egenskaper for de involverte innskuddsmetall-kationene. I FLI-AVAI ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dypingite - A superior NATural SORBent for management of heavy metal water pollution?

Klimaendringene, økningen i verdens befolkningen kombinert med bruken av kjemikaler både i industrien og i vår hverdag forventer å redusere både mengden og kvaliteten av vann som er tilgjengelig på verdensplan. Prosjektet NATSORB vill forsøke å motvirke dette ved å utvikle nye materialer basert p...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Revealing the chemistry of Au(III) n3 allyl complexes

Gull er et metall som de aller fleste har kjennskap til. I barndommen hørte vi om gull i eventyr og tegneserier, slik som for eksempel Onkel Skrue som bader i sine gullmynter eller Kaptein Sabeltann på jakt etter den store gullskatten. Men det mange ikke vet, er at gull kan være så mye mer enn ba...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clean offshore energy by hydrogen storage in petroleum reservoirs

Utslipp fra petroleumsproduksjon utgjør over 25% av Norges totale CO2-utslipp, og disse må reduseres betydelig for å nå Norges ambisjoner i Parisavtalen. En måte å redusere disse utslippene på er å gå over til fornybar energi for å drive alle operasjonene og offshore-plattformene. På grunn av den...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis

Aluminium blir produsert gjennom elektrolyse i en Hall-Héroult reduksjonscelle der aluminiumoksid er råmaterialet som kontinuerlig blir tilført elektrolytten som holder en temperatur på ca 960 °C. Det oppløste aluminiumoksidet blir redusert til aluminium metal på den negative elektroden (katoden)...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RecirkIrRu: Recycling of Iridium and Ruthenium

Platinagruppe-metaller (PGM) er seks elementer som har veldig like kjemiske egenskaper og består av: platina (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), iridium (Ir), Ruthenium (Rh) og osmium (Os). Uttakbare gruveforekomster er veldig sjeldne og finnes få plasser på verdensbasis. Sør-Afrika dominerer pri...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SSELA CVD - Scaling diamond CVD for market applications

iden 1950-tallet har vitenskapelige fremskritt gjort det mulig å reprodusere diamanter med like egenskaper som naturlige diamanter. De unike egenskapene har blitt brukt i mange ulike applikasjoner, fra borehoder til juvel-diamanter. Den mest bruke metoden for å lage diamanter er «Microwave Plasma...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mixed-anion compounds – a novel material design concept

Hvert krystallinske materiale som finnes på jorden er ofte sammensatt av flere forskjellige positivt ladede ioner (kationer), men bare en negativ ladet iontype (anion). Sistnevnte utgjør vanligvis basen for navnene deres: oksygen for oksider, svovel for sulfider og klor for klorider. Årsaken til ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: RoxEl – Realization of Oxide Electronics

I en tid hvor silisiumbasert elektronikk er i ferd med å nå iboende fysiske begrensninger i videre effektivisering, er elektronikkbransjen på stadig utkikk etter materialer som kan ta stafettpinnen videre. Én av de mest sannsynlige løsningene finner vi blant teknologi basert på komplekse oksidmat...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

11th Petite Workshop on the Defect-chemical Nature of Solids

The 11th Petite Workshop on the Defect-chemical Nature of Solid (Petit-11) will be organized by the Group of Electrochemistry, Department of Chemistry, UiO at Sommarøy Artic Hotel, Tromsø, Norway, October, 19 - 22, 2019. Defects are essential to functional properties of solids and understanding...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SisAl Pilot: High purity Silicon and Alumina production with low environmental impact using secondary aluminium and silicon product streams

SisAl Pilot aims to demonstrate a patented novel industrial process to produce the Critical Raw Material (CRM) Silicon (Si) in different qualities; Metallurgical Grade Silicon (MG-Si), pure silicon (99.99 %) and Al-Si alloys, by shifting from today’s carbothermic Submerged Arc Furnace (SAF) proce...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

High-capacity 2D layered materials for Mg-ion batteries

Prosjektets opprinnelige hovedmål var å utvikle et nytt katodemateriale til anvendelse i oppladbare Mg-batterier. Oppladbare batterier basert på utveksling av Mg-ioner har potensiale for høy energitetthet basert på billige, lett tilgjengelige og bærekraftige materialer. Av denne grunn kan de bli ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tracking Angstrom Resolution of Nano Crystals and Thin Solid Films via Transmission Electron Microscopy

Atomic Layer Deposition (ALD) setter målet til nedskalering og bruk av mindre verdifulle materialer og representerer den endelige grensen for miniatyrisering i produksjon. Veksten av ALD-filmer starter med at individuelle partikler av nm-størrelser begynner å utvikle seg for senere å smelte samme...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry

iCSI er et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen vitenskap og innovasjon knyttet til katalytiske prosesser i norsk, landbasert industri. Disse kjemiske prosessene forsyner viktig deler av det globale markedet (kjemikalier, gjødsel, plast, drivstoff, etc.); dvs. de produktene som påvi...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interface engineered functional oxides for future device technology

I dag er det mulig å skreddersy egenskaper ved atomær kontroll ved grensesjikt, avgjørende for å skape morgendagens miljøvennlige elektronikk. I snart 70 år har forskning på slike egenskaper vært i fokus, og slik forskning er i dag meget sentral innen komponentteknologi. Stor oppmerksomhet rettes...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

In-depth ESI-MS Investigations into the formation for Metal Organic Framework Materials (MOFs)

Dette prosjektet fokuserer på å forstå mekanismen som kontrollerer syntesen av krystallinske metall-organiske nettverksforbindelser (MOFer). MOFer anses å være bygget opp gjennom sammenkobling av metallkation og organiske byggeklosser, med et «metall-organisk» gitter som resultat. De resulterende...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

A new method for the manufacture of precipitated calcium carbonate (PCC)

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Toward Hydrocarbon Functionalization Using Gold

...

Tildelt: kr 52 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The kinetics of surface exchange reactions in oxide based mixed conductors at reducing conditions and high temperatures.

The development of cost-effective solid oxide fuel cells and dense ceramic membrane-based reactor and separation technologies is of considerable interest for application in advanced natural gas-based power production and hydrogen production. Common for al l these technologies is the need for oxid...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yang, Juan norsk spes til Kina 2007

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogen production by Sorbent Enhanced Reforming

The aim of the present project is to demonstrate hydrogen production by sorbent enhanced reforming by building a continuous automated lab scale process. Key elements in the process will be to find the best reactor setup for the process, to find the most o ptimal sorbent material/catalyst combinat...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Polynuclear spin crossover compounds of Fe(II), Fe(III) and Co(II) with aromatic N-donor ligands

The design of molecule-based storage systems and switches is an important area in modern materials chemistry. Transition metal complexes exhibiting spin crossover behaviour is one group of molecules which has potential in the development of molecular elec tronic switches and displays. Spin crosso...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland