1 prosjekter

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments

...MAREC project studies inter-organizational...«MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av...organisering og informasjonsflyt. I MAREC- prosjektet gjøres studier av...Danmark, Russland, Canada, Sverige og Island. MAREC-prosjektet ledes av Handelshøgskolen, Nord...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda