1 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Virtual Reconstruction, Interpretation and Preservation of the Textile Artifacts from the Oseberg Find

...og bevaring av tekstiler fra Oseberg-funnet (TexRec) Over 80 fragmenter av billedvev er bevart...og hus, så vel som geometriske symboler. TexRec søker svar på hvordan de enkelte scenene har...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo