0 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 127 Assessment of validity of the dairy health recording systems in the Nordic countries (DAHREVA)

The disease control schemes of Denmark, Finland, Norway and Sweden were elaborated in a 1-year NKJ pilot project in 2001 (project number NKJ: 1276). The pilot project suggested three possible main reasons for differences in the numbers of treatment record s: 1) differences in the recording system...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Viken

PROFORSK-Skole og samfunn

UngeAbel

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2022

Sted: Viken

PROFORSK-Skole og samfunn

First Lego League

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 128 - Phenotypic and molecular characterisation of genetic resources of Nordic timothy (Phleum pratanese L.)

Timothy is the most important forage grass species in the northern part of the Nordic countries. However, serious winter damages, which significantly lower persistency and yields, occur regularly. The Nordic plant breeders have so far been quite successfu l in developing new, high-yielding variet...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Viken

PROSDIV-Diverse

Towards self-sustainable European regional cattle breeds (EURECA)

Prosjektet omhandler bevaring og bruk av lokale/regionale kuraser: " status og organisering av eksisterende bevaringsprogrammer for disse i Europa " kartlegging av metodikk og software for forvaltning av genressurser " utvikling av perspektiver og retning slinjer for å utvikle raser og vellykkede...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Metastatic tumours facilitated by hypoxic tumour micro-environments

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

The Salmon at Sea, SALSEA, Programme

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

EVA-Evaluering

Følgeevaluering av verdiskapingsprogrammet for kulturminner

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Spesialnr. av Tidskrift for kjønnsforskning

...

Tildelt: kr 36 108

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Arctic Frontiers Tromsø 2007 - Science Conference

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettpresentasjon av programmet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Viken

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

ARENA - RECON Prof Erik Oddvar Eriksen 188524/V10

...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Ukjent Fylke

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Permafrost Observatory Project: A Contribution to the Thermal State of Permafrost in Norway and Svalbard

The key goal of TSP NORWAY will be to develop a spatially distributed set of observations on present status of permafrost temperatures, active layer thicknesses and periglacial activity in Svalbard and Norway. Two new boreholes will be drilled and equippe d giving new information on permafrost te...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Svalbard

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Bærekraftig utvikling av havområdene i nord. Muligheter og trusler.

Hovedaktiviteten bestått av to PhD prosjekt. Det første, "Third State Involvement in the Context of Establishing the Outer Limits of the Continental Shelf" behandler prosessen med å fastsette yttergrensen for kontinentalsokkelen hvor denne strekker seg utover 200 nautiske mil fra kysten. Klarlegg...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Rettsstatlege utfordringar ved internasjonalisering av strafferettspleia, med særleg fokus på europeisk integrasjon

Både den materielle strafferetten og dei straffeprosessuelle reglane om etterforsking og domstolsbehandling har tradisjonelt hatt eit sterkt nasjonalt særpreg. Men dei siste åra har det skjedd hyppige endringar av regelverket, som i stor grad har vore ini tiert av eller påverka av det internasjon...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestland

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

The Ice Age development and human settlement in Northern Eurasia (ICEHUS II)

The project studies the Late Quaternary environmental changes in the Barents-Kara sea region and the ice age human occupation in northern Russia. We propose to carry out a lake coring programme in the Russian Arctic. The European Science Foundations progr amme QUEEN (Quaternary Environment of the...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Norwegian component of the Ecosystem Studies of Subarctic and Arctic Regions

The main goal of NESSAR is to quantify the impact of climate variability on the structure and function of marine ecosystems in the Nordic and Barents seas. This interdisciplinary program will mount intensive field studies of the physical and biological p rocesses at the Arctic Front in the Baren...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Long-term Sea Level Variability in the Nordic Seas

Many forces in the atmosphere and ocean influence the sea level. Thus the sea level integrates a great number of physical processes in the environment and therefore can be a representative parameter for monitoring of climatic changes. There are more than 30 tide-gauge stations in the Barents, Nor...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

The Dynamic Continental Margin Between the Mid-Atlantic-Ridge System (Mohns Ridge, Knipovich Ridge) and the Bear Island Region

A concentrated active and passive seismological experiment along the continental margin of the Barents Sea near Bear Island and the mid-Atlantic along the Knipovich Ridge is proposed. We will study the Earth´s structure and dynamics at this margin from it s top sedimentary cover to its imprint in...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Viken

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Outreach and communication: Reindeer Herders Vulnerability Network study: Reindeer Pastoralism in a Changing Climate

EALÁT OUTREACH focuses on understanding adaptive capacity of reindeer pastorlism to climate variability and change in the Arctic. Nomadic reindeer herding practices, ancient in origin, represents models of sustainable exploitation and management of northe rn terrestrial ecosystems that is based o...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

iAOOS-Norway: Closing the loop

iAOOS-Norway: Closing the loop is a contribution to an integrated Arctic Ocean Observing System, iAOOS. It builds on, and supplements, other ongoing components of iAOOS such as NABOS and DAMOCLES. iAOOS-Norway will contribute a share to iAOOS through buil ding on pieces of an ocean-atmosphere-cry...

Tildelt: kr 33,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Mellom demokratisk styring, effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstaten

Prosjektet vil belyse spenningen mellom forvaltningsretten, konkurranseretten og kontraktsretten med utgangspunkt i velferdsforvaltningen. Velferdsforvaltningen er valgt da det offentlige her både utøver myndighet, tildeler rettighetsbaserte ytelser og tj enester, samarbeider med private med ordn...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Depostional models for Cenozoic sandy systems

A recent gas discovery in the North Sea is located at just 160 m sub-bottom depth. The reservoir consists of Pliocene glacial sandstone capped by glacial diamicton; it represents a milestone in exploration of the North Sea and highlights the potential for commercially recoverable hydrocarbons in...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DualPET-MR

The main objective for this project is to develop dual-modality PET-MR for molecular biology and medicine which will allow for the combined and simultaneous use of positron emission tomography (PET) and magnetic resonance (MR). In such a combined machine the PET provides information from molecula...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Development of gene therapeutic approaches for rheumathoid arthritis using in vivo gene delivery by photochemical internalisation (PCI)

Gene therapy has a large potential for treatment of many different diseases. The potential of gene therapy has, however, yet to be realised, mainly due to the lack of safe and efficient methods for delivery of therapeutic genes to diseased tissues in the body. It has recently been shown that PCI ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Næringsliv- og universitetssamarbeid HUMSAM

Prosjektet vil ha tre nivåer, et universitetssentralt nivå, et fakultetsnivå og et lokalt nivå. Sentralt: Målet er å bringe videre og bygge på erfaringene fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets samarbeid med industrien fra seks industrifagdager i 2004-2005 "Piloten". Gjennom å invitere ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

EVITA-eVitenskap

Database Support for Computational Science Applications

The proposal is for a research project within the eVita program for the Norwegian ICT sector, investigating issues in data management in Grid systems. So far, Grid computing as gained some maturity with respect to the actual computation. However, the mana gement of data in Grid systems is still a...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Registrering av skogskader med hyperspektral skanner

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics of phenotypic plasticity of cod: a national consortium.

The proposed project is submitted by the University of Oslo as such (through its rector) on behalf of the other members in the consortium consisting of strong basic research groups with a strong and long experience within the fields of genomics, ecology a nd evolutionary biology. Although we repr...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

KONT-Kontingenter

Norwegian membership fee to ORFEUS

ORFEUS (Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology) is a non-profit foundation that aims at co-ordianation of digital broadband seismology in the Euro-Mediterranean area. It gathers and provides seismological waveform data to the scient ific community through its data center. I...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo