0 antall prosjekter

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til CMR AS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. CMR) (2016-2019)

-

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMR, NORCE

...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FMETEKN-FME - teknologi

Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy

NORSK SAMMENDRAG SUCCESS-senteret for CO2 lagring offshore ble tildelt FME-status i 2009 og ble formelt innviet 1. januar 2010. En sentralt del av arbeid med CO2 lagring er den offentlig aksepten av CCS. FME SUCCESS har derfor hatt som mål og h\jobbe med oppgaver og aktiviteter som kan oppnå eff...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2018

Sted: Vestland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 21,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland