210 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

SUCCEED - Sustainable and cost-efficient manufacturing of new solar technology in Norway

Formålet med utviklingsprosjekt SUCCEED er å utvikle metoder som kan gjøre volumproduksjon av høyteknologiske solfangere i såkalte high performance polymers (HPP) mer bærekraftig og kostnadseffektiv. For å få til dette utvikler vi en "real-time" Digital Tvilling til hele produksjonsprosessen og i...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

PakkeTaxi - Grønn og effektiv mobilitet for varer og tjenester

Mens gatearealer omprioriteres for å tilrettelegge for at flere reiser klimavennlig og byrom oppgraderes for opphold og mer byliv, opplever noen grupper at tilgjengeligheten i byene både blir mer utfordrende og tidkrevende: de som skal holde byene i gang med varer, tjenester og service. Hvordan k...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

WaveUP bølgekraftverk - Søknadsarbeid for å vinne kontrakt til Fase 1 i EuropeWave programmet

EuropeWave er et FoU-program for bølgeenergiteknologi som går over tre faser fra 2021 til 2025. I Fase 1, som det søkes på her, kan utviklere søke om støtte via en åpen utlystning. I de påfølgende fasene blir de mest lovende prosjektene valgt ut for å fortsette inn i neste fase, Fase 2. Den siste...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Flex4Fact - FLEXibility for Factories through mini-Aggregators to reduce CO2 emissions and to enable the energy Transition

In the PES project we will have weekly TEAMS meetings with the whole consortium for common matter for the whole consortium and updating each other. We will additionally have dedicated TEAMS-workpackage meetings to define to content of the work. With questionnaires, shared TEAMS folders and docume...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Smarter Roads and Safer Rails

Deteksjon og rask varsling om farlige situasjoner i trafikken kan forhindre sammenstøt slik at store forsinkelser eller driftsstans kan unngås. Vi ønsker med prosjektet også å få bedre innsikt i trafikanters atferd og risikoforståelse og se på effekter av ulike tekniske tiltak. Før vi kan gå i g...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

EsCCI 2021 - Evidence for Success by CCI in the digital single market.

Develop a framework to gain an early, real-world assessment of the innovation as a small-scale test and validate the potential in the EU market. We will study CCI within and across transnational minority communities. Stimulate local collaboration, measure the cross-sector outcome, and acknowled...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Microalgae contributions to future protein and fatty acid rich feed for production of Norwegian chicken at industrial scale

Hovedmålet med prosjektet er å skape en kunnskaps- og teknologiplattform for produksjon og bruk av kyllingfôr med proteiner og flerumettede fettsyrer (PUFA) fra norskprodusert mikroalgebiomasse. Prosjektkonsortiet inkluderer hele produksjons-/verdikjeden. NIBIO har høy kompetanse på forsknin...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet er drivkraft i stedsutvikling, reiseliv og effektivisering av vareflyt. Viktigste brikke for å nå bærekraftsmålene.

Smarte Byer Norge er et non-profit selskap som i 5 år har laget arena for samskaping. Vi har satt scenen for innovasjon og networking på tvers av privat og offentlig sektor. Mellom aktører fra forskjellige bransjer og land. Vi har i flere år koblet aktører og driver det som har blitt nordens st...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Distribuert sol og blå batterier – Utvikling av forretningsmodeller for kommersiell integrering av distribuert solvarme i fjernvarmesystemer

Forskningsrådet lanserte sin nye forsterkningsordning, som skal styrke virkningene av Horizon 2020-prosjekter og sørge for at de gir en samfunnsmessig effekt i Norge. Målet med DiSolBatt er å utvikle og etablere forretningsmodeller som stimulerer til samarbeid mellom solvarmeleverandører og fjern...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

An AI driven Algorithm for Mitigation & Resolution of technologic and scientific executional Crises & Risks , AITEM

Application for ERVC Starting Grant 2021 The objective of the AITEM project is to develop an effective AI supported Algorithm for Mitigation or Resolution of technologic and scientific executional Crises & Risks. The AITEM algorithm shall be used for addressing current, developing and forecasted ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Datasikkerhet og dataflyt i applikasjoner som støtter og distribuerer data med differensiert gradert klassifisering

For at flyindustrien skal nå sine industrimål om effektivitet, må teknologi undergå en digitalisering, eller en fornying og utvikling. Dette er høyest relevant for Indra Navia. Flyindustrien er en konservativ bransje, og teknologien ligger noe bak. Mens teknologien utvikler seg, har også informas...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

From solar cooking to energy access

Latest figures from IEA show that the number of people without clean cooking facilities in sub-Saharan Africa remains acute, only 17% of the population have clean cooking access. The vast majority relies on collecting biomass for cooking, in particular in rural areas, which damages health and imp...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

The agronomic and environmental potential of nitrogen enriched organic substrate

N2 Applied har utviklet en ny behandlingsmetode for organiske substrater som er egnet til gjødselbruk. Metoden bruker luft og elektrisitet til å generere en plasma. Når luftens nitrogen passerer gjennom plasmaen vil en andel bli reaktivt. Det reaktive nitrogenet kan absorberes av det organiske su...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Recovering Food Chain System Sustainable Circular Values

Develop and submit application

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

En bedre pårørende i en hverdag som allerede er glemt

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Læringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.

Over halvparten av landets kommuner har fattet vedtak om at alle elever skal ha hver sin digitale enhet til læringsarbeid i skolen, det være seg en iPad, Chromebook eller pc, det som i forskningslitteraturen kalles 1:1 satsing. Omfanget av slike satsinger vil også øke i årene som kommer. Denne di...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COVIdig - beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene

COVIdigs visjon er å utnytte innovasjonsmomentet fra koronakrisen for å utvikle og innføre beste praksis for kamerabasert teknologi i helsetjenesten. COVIdig skal bruke erfaringer fra pandemien til å muliggjøre en raskere og mer effektiv utvikling, innføring og implementering av løsningene. Løsni...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ChemFlow - Enabling subsea tiebacks with complex fluid chemistry

IPN ChemFlow - Muliggjøring av subsea tie-backs med komplekse fluider. For å minimere miljøavtrykket og redusere kostnadene knyttet til petroleumsproduksjon, vil mange nye feltutbygginger sannsynligvis realiseres som såkalte "tiebacks"; undersjøiske rør som transporterer brønnstrømmen til perm...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114129 MEWS - A distributed, scalable and cost-effective Mass movement Early Warning System

Vi ønsker i prosjektet å utvikle et skalerbart system (Mass movement Early Warning System - MEWS) for tidlig deteksjon og tidlig varsling av massebevegelser som jordras, steinsprang og snøskred. Systemet vil samle store mengder data fra en rekke feltutplasserte, trådløse, rimelige og selvdrevne I...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

STUD: Rubato Booking

Rubato Booking er en digital bookingplattform for artister og arrangører i musikkbransjen. Tjenesten gjør det enkelt for arrangører og artister å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Arrangører får en oversikt over hvilke artister som finnes på markedet, kan ta kontakt med a...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent Water Processes (Invapro)

Vannbehandling er avgjørende for et bærekraftig samfunn, med tilførsel av drikkevann til befolkningen og riktig behandling av avløpsvann før utslipp tilbake til naturen. Til tross for sin betydning står sektoren overfor flere og betydelige utfordringer knyttet til økte krav til kvalitet, sikkerhe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digitalization of table top serious games

We shall together With SINTEF digital plan and test existing table top serious games in a digital context using whiteboard browser whiteboard program suppported with HoK knowledge hooks. Further test including external experts from among others Airbus and Sony. Evaluate architecture for existin...

Tildelt: kr 87 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Social robot-based solution for elders’ Care management and coaching after discharge from Hospital to Home

Det overordnede målet med H2Hcare er å støtte eldre med hjertesvikt i deres overgang fra akutt (sykehus) til rehabilitering i hjemmet ved å tilby digital assistert coaching for å hjelpe dem til å følge anbefalt behandlingsplan og endring av livsstil etter utskrivning. Dette inkluderer å: få på pl...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fleet-Oriented Intelligent Operation of Large Scale Edge System

Kravet om å behandle data nær der dataene er generert, for eksempel for å oppnå effektivitet, bedre sikkerhet eller bedret personvern ved at man unngår behovet for å sende sensitive data over nettverket til skyen, har ført til fremveksten av Edge-Computing. Edge-Computing omfatter programvarekomp...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovation Game An AI based meeting place for investors and start-ups.

A meeting place with the current reserved work title business profiler, unlocking the power of using AI ,robotics and algorithms for effective and straight matching investors and start-ups. The meeting place shall assist by means of AI and Algorithms the start-ups through several AI/Algorithm...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES grant for Eurostar project - VisualRepair: 3D Object Scanner for the Repair Market

We are applying for support to write the application for the Eurostar project, please also see the attached document for the project description.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NEPP: Neste generasjon Pure-Pak drikkekartong

NEPP-prosjektets mål er å utvikle og demonstrere neste generasjon melkekartong, og prosessene som trengs for å produsere denne. Den nye melkekartongen vil ha vesentlige forbedringer med hensyn til miljøpåvirkning og resirkulerbarhet. Sentrale forskningsaktiviteter i prosjektet omfatter nye konv...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Plasmabehandlet husdyrgjødsel - gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp

Husdyrgjødsel anses som en verdifull ressurs i landbruket fordi viktige næringsstoffer gjenvinnes til gevinst både for den enkelte bonde og for miljøet. Men håndtering og bruk av husdyrgjødsel er også forbundet med tap av ammoniakk og metan, som hver fører med seg egne utfordringer. Tap av ammoni...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Trygghetsmetodikk for satelittbasert landingssystem for fly

Indra Navia utvikler systemer for Air Traffic Management, og har utstyr installert på mer enn 1400 flyplasser verden over. Systemene våre dekker kommunikasjon, tårnløsninger og landingssystemer. De siste årene har Indra Navia utviklet satellittbaserte landingssystemer, og var de første i verden t...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Application preparation for H2020 project proposal DataCloud for the call id ID: ICT-40-2020

Cloud computing has been a major disruptive technology in the last decade providing resources-as-a-service for diverse Internet applications, poised to grow by around 27.5% and expected to reach $1,250 billion by 2025 . While Cloud offers elastic capacity and customisable connectivity over a larg...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken