0 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exploiting the full potential of SiO2 anodes for Li-ion Batteries

Li-ion batterier er den dominerende teknologien for bærbar elektronikk og elektriske kjøretøy, og forventes å spille en betydelig rolle i energisystemet i nær framtid. For å kunne være en attraktiv teknologi, gitt den store veksten i etterspørsel eller teknologier for lagring av elektrisk energi,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA: Replacing food-competing feedstocks with Methanol, CO2 and Methylamine for a Sustainable Bioeconomy

En utfordring for den bærekraftige bioøkonomien er å erstatte petrokjemiske eller andre ikke-fornybare energikilder som råstoff for bioteknologi, og også å unngå bruk av fornybar energi som har konkurrerende bruksområder i fôr- og matindustrien. Dagens bioteknologiske produksjon av bulk kjemikali...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climate Change Impacts and Biodiversity Interactions in Nordic Salt Marshes

NordSalt skal undersøke trekk, diversitet, utbredelse og endringer over tid i nordiske kystsaltmyrer for å vurdere deres rolle i klimareguleringen (netto utslipp av drivhusgasser og lagring av «blått karbon»). Nordsalt vil også vurdere deres sårbarhet og endringer i økologiske strukturer og funks...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Snow bunting reproduction in a changing environment: effects of altered predation rates versus earlier spring onset (RiS ID 11613)

This project focuses on the effects of, and potential interplay between, advanced timing of spring onset and changes in predation pressure by the Arctic fox (Vulpes lagopus) on breeding dates and reproductive success of snow buntings (Plectrophenax nivalis) in Adventdalen. Spring onset and early ...

Tildelt: kr 60 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Monitoring of the Longyearelva river and river delta focusing on the potential effects of climate change, Svalbard. RiS ID: 11641

The aim of this project is to continue investigating and monitoring the hydro- and geological system and the dynamical changes of Longyearelva, Svalbard. It is a continuation of the 2020 project “Sediment Erosion and Transport in the Longyearelva catchment system, Svalbard” by Martin Løvaas, NTNU...

Tildelt: kr 36 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Geofencing strategies for implementation in urban traffic management and planning

GeoSence prosjektet vil utarbeide løsninger for bruk av geofence-teknologi og -systemer som skal bidra til å forbedre sikkerhet, trafikkflyt og miljøkonsekvenser i byområder. Prosjektet vil også adressere tema som brukeraksept, myndighetsperspektiv, personvern og lovgivning. For å takle disse...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Monitoring of the Longyearelva catchment system and the influence of permafrost degradation in moraines through climate change, RiS ID 11641

This project will continue the monitoring of hydrological processes and sediment transport in Longyearelva from 2020 by Martin Løvaas and expand to investigations further upstream towards the glaciers. Techniques including drone photography, sediment sampling, and river-gauging stations will be u...

Tildelt: kr 36 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PerformFISH – Norway: Increased involvement of Norwegian stakeholdes in the H2020 PerformFISH aquculture project

Målet med FORSTERK-prosjektet er å spre relevante funn knyttet til Horizon2020-prosjektet PerformFISH til den norske akvakulturindustrien. Hovedmålet med det tilknyttede PerformFISH-prosjektet er å øke konkurranseevnen til havbrukssektoren i Middelhavet ved å håndtere biologiske, tekniske og ope...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New gases for GIS - long-term reliability and fundamental understanding of insulation properties

Gassisolerte koblingsanlegg (ofte kalt GIS-anlegg) er essensielle komponenter i et robust, sikkert og fleksibelt energisystem. Bryterne i koblingsanleggene kobler ut strømmen når det oppstår feil, beskytter mot overspenninger når man må gjøre vedlikehold på nettkomponenter, og kan brukes til å om...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

MoleculAr harvesTing with electroporation, microfluidics and nanoparticles for dIagnoSticS and thErapy of heterogeneous solid tumours

En stor utfordring innen kreftbehandling er at kreftsvulster ofte består av områder med svært ulike egenskaper. De ulike områdene reagerer ulikt på samme behandling. Diagnose og valg av behandlingsregime er ofte basert på resultater fra biopsiprøver - små vevsprøver som tas fra kreftsvulsten. Hvi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

STudies of environmental footprint in Brøggerdalen After Rocket launching in Ny-Ålesund RiS-ID: 11599

This Arctic Field Grant will cover essential fieldwork in RIS-ID project 11599 connected to my master project within the international master program in Environmental Toxicology and Chemistry at Department of Chemistry NTNU. Main goal is to study the potential impact of the recent rocket launchin...

Tildelt: kr 42 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkning - TotalControl

Energikostnaden er en avgjørende faktor for bygging av ny fornybar energiprodusksjon og både investerings- og drift- og vedlikeholdskostnader inngår som en del av kostnadsbildet. En forbedret styring og kontroll knyttet til drift av enkelt-turbiner og vindparken som helhet vil direkte bidra til l...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Glaciofluvial Microplastic Deposition (GMP), RiS-ID 11417

This project aims to quantify microplastic pollution (concentration, type, form) across several environmental matrices (snow, riverine sediments, marine sediments) in a populated Arctic catchment. It is a multi-year project examining year-on-year change at select stations, and how plastic debris ...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Field based oil depletion processes in temperate and Arctic seawater

Oil spill preparedness is an important part in the treatment of accidental oil spills. Computer models are used to estimate the fate of the oil and help to decide for the most appropriate action. However, these models lack of field data to make their estimations more precise. Especially natural d...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Predicting population dynamics in Arctic breeding barnacle geese under future climate change scenarios

The aim of this msc is to predict population dynamics under likely future climate change scenarios, and under changing trophic interactions. My main source of data, in addition to existing climate scenarios from the breeding and overwintering grounds, is mark-recapture data from the population of...

Tildelt: kr 80 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Diurnal and seasonal rhythmicity of hormones and behaviour in arctic-breeding barnacle geese (Branta leucopsis). RiS ID 11237.

Endogenous biological clocks are important for animals, as they regulate rhythmic biochemical, physiological and behavioural processes, which can be expressed daily or seasonally. Biological clocks function through the excretion of hormones and are entrained by external cues, such as the light-da...

Tildelt: kr 81 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous robot missions with AI-based planning and acting

Industrien og offentlig sektor ønsker robotløsninger med høy grad av autonomi som kan operere trygt og effektivt i stadig mer komplekse operasjoner. Og det er gjort mye forskning på å realisere slike systemer. Spesielt har forskning og utvikling på automatiserte funksjoner for robothandlinger (f....

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

LOng-Range transport of pollutants to Arctic area by Seabirds RiS-ID: 11631

This AFG project (RIS-ID 11631) involves sampling connected to my master thesis dealing with migratory seabirds as potential source for long-range transport of pollutants to the arctic environment beeing a part of a larger research activity at Department of Chemistry NTNU. Migratory seabirds have...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Assessment of Endocrine effects of POPs and heavy metals on an Arctic char population in the Arctic Lake Diesetvatnet RiS-ID: 11617

This AFG project (RIS-ID 11617) involves sampling activity for my master thesis dealing with endocrine disruptive effects on Arctic char. Among the pollutants that will be investigated are a selection of persistent organic pollutants (POPs) and some heavy metals such as mercury (Hg), arsenic (As)...

Tildelt: kr 55 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – a Nordic perspective (HOPE)

Prosjektsammendrag De nordiske landene sikter mot et karbonnøytralt Norden. Maritim transport er en av de viktigste gjenværende sektorene å avkarbonisere og er viktig fra et nordisk perspektiv på grunn av det relativt store nordiske engasjementet i denne næringen. HOPE-prosjektet tar for seg hv...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Examining how past demography affects genetic load using Ancient DNA

DNA can survive millennia post-mortem, spanning ecological and evolutionary transitions and providing a unique window into the processes underlying biodiversity. As such sequencing ancient DNA from temporally spaced samples can allow the testing of hypotheses related to evolutionary responses to ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Optimal Rate of Penetration

Down-the-Hole (DTH) perkussive boreverktøy foretrekkes på grunn av sin høye effektivitet ved utgraving av harde bergformasjoner, for eksempel i gruvedrift og geotermiske systemer. Optimalisering av boreeffektiviteten er utfordrende i felt på grunn av stor usikkerhet og betydelig kompleksitet til ...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GreenGlass: Co2-redusert isolerglass i bygninger

Formålet med forprosjektet er å berede grunnen for et hovedprosjekt om løsninger knyttet til økt bruk av CO2 redusert isoler- og funksjonsglass i Norge. CO2 redusert isolerglass gjennom redusert materialbruk og vekt, vil kunne ha store ringvirkninger for byggebransjen på store deler leveransekje...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Autonom anleggplass

Fremtiden er autonom og utslippsfri. Dette gjelder også anleggsplasser og infrastruktur. I dag står anleggsmaskiner for 1.6% av Norges årlige klimagassutslipp, og omtrent halvparten av tiden de er i operasjon går maskinene på tomgang. Anleggsbransjen er en bransje med stor global konkurranse - og...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bio4Metal - Verdikjede for økt materialgjenvinning og produksjon av biobasert reduksjonsmiddel til norsk metallurgisk industri

Formålet med Bio4Metal er å etablere en plattform for å realisere produksjon av biobasert reduksjonsmiddel til metallurgisk industri i Norge og bidra til økt materialgjenvinning og bedre ressursutnyttelse av kontaminert organiske næringsavfall som idag går til direkte forbrenning. Bio4Metal skal...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Smart Insole system FOr Older WORkers to reduce bacK pain

The European population is ageing, and thus it is of paramount importance to ensure that older workers can stay actively involved in the labour market while retaining a healthy and meaningful life. However, several studies show that almost 60% of the retired workers 50-59 of ag...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Automatiske Dronehub'er Infrastruktur for autonome droner med parkering, lading, lasting og lossing.

Droner i fremtidens tjenester mangler infrastruktur. I dag må dronen fraktes dit behovet er, og en dronepilot styrer dronen i et begrenset område. I fremtiden vil autonome droner utføre mange oppgaver og fly over store distanser. Utfordringen er at dronene ikke er der behovet er. Behovet for dron...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Verdikjedeutvikling for storskala, havbasert CO2-fangst, biomasseproduksjon og -utnyttelse

Ocean GeoLoop skal industrialisere innovativ miljøteknologi med svært stort globalt skaleringspotensiale. Selskapets grunnpilar er fangst av CO2 gjennom biologiske prosesser i havet. Prosjektets arbeidspakker/hovedaktiviteter (HA) skal lede fram til de definerte prosjektresultatene HA1: Identifi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Industry 4.0 production of offshore wind structures (INPROWE)

Norwegian industry has the potential to generate revenues amounting EUR 7.2- 12.9 billion in 2050 for services and supplies towards the international offshore wind market. In the base case near-term scenario, bottom-fixed offshore wind is expected to be the key source of turnover for Norwegian pl...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Technology for effective and sustainable resource control.

Prosjektet R-Control vil utvikle generiske metoder og teknologier som gjør det mulig å estimere fangstsammensetningen som ankommer fiskefartøyet, og som kan brukes på flere fiskerier. Fangstsammensetningen fra hver fiskeinnsats vil automatisk bli analysert med hensyn til artssammensetning og stør...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage