0 antall prosjekter

DIP-Design Pilot

Sko av avfall fra fiskeindustrien

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

NAERINGSPH-Nærings-phd

Lumpfish stress response characterization, health and welfare improvement through nutritional management and selective breeding

CYCLOIMPROVE tar sikte på å forbedre velferdsstatusen til rognkjeks som brukes i produksjonen av atlantisk laks, ved å redusere helseforstyrrelser gjennom ernæringshåndtering. Programmet vil også bidra til sterkere helse hos rognkjeksen ved å bidra til et selektivt avlsprogram med immunologstudi...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of new technology and innovative approaches in monitoring fish welfare of Atlantic Salmon

Fiskevelferd er et sentralt tema i kommersielt lakseoppdrett, og er sentralt for mange viktige beslutninger oppdrettere må ta under sin daglige oppdrettspraksis og langsiktig produksjonsplanlegging. Det er også et fremtredende tema for ulike organisasjoner, som dyrevelferdsorganisasjoner, tilsyns...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AFC Sentinel System - Precision based biomass management for aquaculture

The vision is to have a real-time sensing microcapsule platform as a data collection tool where various components (sensors, transducers, energy source, communication) are integrated in a modular design for easier interchange. The capsule platform and a service for information access represents t...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of an innovative electronic device for accurate biomass control in the aquaculture industry

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Nordland - Nordlánnda

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

25227 Nye drifts- og produksjonsprosesser på det enkelte gårdsbruk

...

Tildelt: kr 10 600

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda