0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Special cellulose from Laminaria hyperborea for high-value applications, produced according to pharmaceutical standard

Laminaria hyperboea (stortare) er en unik makroalge som inneholder mange interessante komponenter, deriblant cellulose. Som følge av betydelige ulikheter i innhold og komposisjon mellom brune makroalger og tre, kan tarecellulose fremstilles under mildere prosessbetingelser og til en betydelig lav...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

The ANeED IHI Study: Care pathways in Dementia with Lewybodies with comorbid sleep disorders, mental disorders and Alzheimer’s diasease.

In this PES project we will organize a new consortium building on our ANeED Joint Effort21 consortium funded by the NRC by inviting 5 new major clinical DLB centres in Europe and two new industry partners to participate. We will based on our previously successful applications for clinical trials ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2023

Haugesundkonferansen tar opp aktuelle temaer i det maritime området. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og innovasjon står sentralt. Norge har en relativ stor maritim industri og interesse. Samarbeid mellom politikk, myndigheter, forskningsmiljøer og næring er viktig for å lykkes i en gl...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte for Horisont Europa prosjekt kalt "DIRECT Multi-MW Fully Consented" innen tidevannsenergi.

The DIRECT Multi-MW project’s main objective is to build, test and run for 24 months a Pilot tidal power plant rated 6 MW at flow speeds as low as 1.5 m/s (3 knots), for operational verification of full-scale Tidal Sails technology, providing invaluable learnings about the performance, reliabilit...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Lærernes profesjonelle undervisningspraksiser og elevenes læringserfaringer i heldagsskolen.

Doktorgradsprosjektet har som mål å utforske lærernes profesjonelle undervisningspraksis, og elevenes læringserfaringer med heldagsskolen som pedagogisk og organisatorisk kontekst, og med det nye læreverket, fagfornyinga, som pedagogisk rammeverk. Målet er å identifisere og utforske ulike aspekte...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Algefilm fra tare som erstatning for plast i emballasje og engangsartikler.

Plast på avveie er en betydelig miljøtrussel. Store mengder sjøpattedyr, fugl og fisk dør årlig av plastsøppel. Milliarder av små plastbiter havner i hav og jordsmonn, og spises av dyr og organismer som videre spres i næringskjeden. Årlig ender 8 mill tonn søppel i verdens hav og opp mot 80% av d...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Deep machine learning for Ocular Surface Disorder (OSD) – A structured search for new and objective diagnostic criteria

iFocus har igangsatt tre separate PhD prosjekt som alle fokuserer på avvikende tårefilm (Ocular Surface Disorder-OSD) hos pasienter som skal opereres for grå stær (katarakt). Prosjekt I: 306649 - Avvikende tårefilmkvalitets betydning for refraktiv presisjon ved operativ behandling av grå stær -...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

SHIP-AH2OY

LOHC -teknologien tilbyr trygge total løsninger for en hydrogen infrastruktur. Ved å lagre hydrogen i en olje muliggjør LOHC teknologien en sikker og effektiv håndtering av hydrogen i den eksisterende drivstoffinfrastrukturen. Dette gir til betydelige fordeler i mange applikasjoner på land men og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

Formålet med prosjektet er å utvikle arbeidsformer og en digital plattform som støtter tverrsektorielt samarbeid for å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. I Norge er sikkerhetsfremmende oppgaver fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. Dette innbefatter de som skal 1) håndte...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2022

Haugesundkonferansen er en viktig arena i den maritime klyngen, og årets konferanse spiller sannsynligvis en større rolle enn på mange år. Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken. Her møtes politiske ledere, havner og rederier, maritime tjenesteleverandører og offentlige ak...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

Internkontrollsystem

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114505 CARBONOR: Ekstrahering og raffinering av polymerer fra norsk stortare til høy-verdi biotek produkter

Laminaria hyperboea (norsk stortare) er en unik plante som inneholder mange interessante komponenter, deriblant polymerene alginat og cellulose. De fungerer som byggesteiner og holder planten oppreist på lik linje som hos landplanter, men med noen strukturforskjeller som har gunstige fordeler. ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonom tilstandsmåling i merd

Så langt har følgende resultater blitt oppnådd i løpet av prosjektet: Høsten 2020 ble den første kameraprototypen testet i en merd hos Havforskningsinstituttet på Austevoll. Denne prototypen bestod av fire 5MP fargekamera montert i en enkel trykkbeholder. Basert på disse bildene ble en første al...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvikende tårefilmkvalitet hos pasienter med grå stær - Biokjemisk analyse av inflammasjonsparametre i akuttfasen og i et lengre perspektiv

Det foreliggende PhD prosjektet bygger videre på to allerede godkjent PhD program initiert av iFocus Øyeklinikk i Haugesund. Sammen med gradsgivende institusjon, OsloMet Storbyuniversitetet, vil vi studere mulige sammenhenger mellom avvikende tårefilm (Ocular Surface Disorder - OSD) og behandling...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AORTA EIC Accelerator Pilot

Alginor er en SMB lokalisert i Haugesund på vestlandet som utvikler en teknologi for miljøvennlig høsting og totalutnyttelse av stortare. Teknologien skal utnyttes i bedriftens regi, først i et demonstratoranlegg med en årlig kapasitet på 10.000 tonn våt tare, og deretter i et bioraffineri med en...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FucoMed - Fucoidan for biomedisinske applikasjoner

I første halvdel av Fucomed-prosjektet har Alginor fokusert på utvinning og rensing av fucoidan fra Laminaria hyperborea (L.hyp). Utvinningen og rensingen er blitt optimalisert i Alginors egne laboratorier, samt i eksterne pilotanlegg hvor det har blitt produsert flere kilo renset fucoidan. SEC-M...

Tildelt: kr 16,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte for å delta på H2020 & Horizon Europe Financial Management Training i Brussel

Det søkes om støtte til å reise til Brussel på et 3-dagerskurs om finansiell styring og rapportering i Horizon 2020 og Horizon Europe, arrangert av European Fund Management Consulting. Bedriften har per i dag et Horizon 2020-prosjekt gående (SME Instrument Phase II, prosjektnummer 830698) hvor ...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Termisk isolasjon som passiv brannbeskyttelse i olje- og gassindustrien ved endrede krav til beskyttelse mot korrosjon under isolasjon

I olje- og gassindustrien, på landanlegg og offshoreplattformer, er det veldig trangt om plassen. Utstyret står ofte tett. Derfor kan det bli krevende når noe av utstyret må øke i diameter grunnet nye sikkerhetskrav. Prosessutstyr skal nå isoleres slik at isolasjonen ikke kommer i direkte kontakt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte for deltakelse på H2020 - Horizon Europe Financial Management Training course i Brussel.

Det søkes om støtte til å reise til Brussel på et 3-dagerskurs om finansiell styring og rapportering i Horizon 2020 og Horizon Europe, arrangert av European Fund Management Consulting. Kurset finner sted fra 24.09.19 - 26.09.19. Grunnet tidspunkt for oppstart og avslutning av kurset reises det ne...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvikende tårefilmkvalitets betydning for refraktiv presisjon ved operativ behandling av grå stær - forekomst, diagnostikk og behandling

Prosjektet er igangsatt og vi er i gang med en storskala undersøkelse av pasienter som er henvist for en grå stær operasjon. Vi utfører en full undersøkelse av pasienter med fokus på tørre øyne. Pasienter svarer på 2 typer spørreskjema og det blir utført et stort antall diagnostiske tester. Pasie...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvikende tårefilmkvalitet hos pasienter med grå stær – Klinisk betydning for refraktiv presisjon og effekt av intervensjon

Prosjektet er godt i gang. Vi er godt i gang med en stor studie av pasienter som skal opereres for grå stær hvor vi ser på ulike variabler av deres tårefilmen. Til nå har vi sett på 44 pasienter og foreløpig plan er å undersøke 250 pasienter. Dette ser ut til at vi blir ferdige med i løpet av 202...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Analysis and bioprospecting of polyphenols from Laminaria hyperborea for applications as Life Science Ingredients

I 2021 er det gjort to større arbeid rundt analysemetoder for kvantifisering av polyfenoler i Laminaria hyperborea (L.Hyp). Metodeutviklings arbeid ble utført med hovedmål å optimalisere to kvantifiserings metoder for polyfenol analyse, «total phenolyphenol content (TPC) assay» og kvantitativ NMR...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2020

Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling, samt sjøsikkerhet og beredskap. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad på MarTera CALL 2019

SUMMARY The project aims to develop a deep sea sensor system for subsea survey, data collection and light intervention by use of a semi-autonomous underwater vehicle (AUV) as the sensor platform. The AUV will be brought out to the desired offshore location by an unmanned small surface vessel (USV...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering for FTI-forslag (TidalSails2MW)

Tidal Sails AS har utviklet og testet sin nyeste løsning, TackReach, som er klar for kommersialisering og således ’close to market’. Vi vil derfor forberede et FTI-prosjektforslag innen cut off-dato 23.10.2018. Prosjektet innebærer at et 2MW TackReach-anlegg installeres i Kvalsund i Finnmark, fin...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Optimisation of high-quality fucoidan for medical devices

Som et ledd i Alginors fremtidsplaner søker bedriften nå støtte via Horizon2020, Eurostars, for å finansiere utvikling og optimalisering av et av bedriftens nøkkelprodukter, Fucoidan. Dette inkluderer testing av teknologi i mindre produksjonsskala, forskning på produktets virkning i medisinsk enh...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2019

Haugesundkonferansen tar opp aktuelle temaer i det maritime området. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og innovasjon står sentralt. Norge har en relativ stor maritim industri og interesse. Samarbeid mellom politikk, myndigheter, forskningsmiljøer og næring er viktig for å lykkes i en ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TackReach demonstrator - Prosjektetablering for FTI-forslag

Saktestrømmende vann representerer en betydelig energiressurs pa° verdensbasis. Av spesiell verdi er havstrømmers regulære og forutsigbare natur, som gjør designkriteriene mye sikrere enn for vind- og bølgekraft. Tidal Sails AS har utviklet og testet sin nyeste løsning, TackReach, som potensiel...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte til Hannover Messe 2018

Alginor ASA ønsker å søke om reisestøtte til Hannover Messe 2018 etter å ha mottatt en invitasjon fra EASME om å delta. Den langsiktige målsetningen med aktiviteten er å skaffe nye kontakter som kan ha positiv innvirkning på fremtidige søknader innenfor Horisont2020 programmet. Alginor har flere ...

Tildelt: kr 69 843

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2018

Haugesundkonferansen er sannsynligvis den eneste konferansen som samler et så bredt maritimt miljø i Norge. En rekke aktører innen rederinæring, leverandører industri, forskning og utvikling, offentlige myndigheter og havner / logistikk. Målgruppen er beslutningstagere, bruker og FoU miljøer. Mål...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland