0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ASKEPOTT - Utnyttelse av verdiskapingspotensialet i flyveaske og svovelsyre

NOAH tar imot og sluttbehandler uorganisk farlig avfall med opphav hos forbrukere og industri på Langøya utenfor Holmestrand. Forurenset svovelsyre fra norsk industri nøytraliseres med flyveaske fra avfallsforbrenning og resultatet er en gips som stabiliserer tungmetaller og andre miljøgifter i ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-Impact through Gamification submission

Develop the project ideas and presentation. Recruit national and international partners. Contribute to proposal writing, distribute budget and workpackages.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Olvondo HTHP ACC PES

The overall vision of the HighLift Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel heat pump technology. Our patented, reverse Stirling process driven high temperature heat pump, HighLift, is based on a process with high theoretical efficiency and use environmentally friend...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Augment4Impact - prototyping for AI an Natural Language processing.

Public funding is regarded as organization friendly and preferable funding alternatives for owners when it can be used to evolve their strategies. However, writing applications for the EU Horizon 2020 grant is time-consuming, high-risk and requires expert knowledge, as well as a thorough understa...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HTHP ACC PES2020

The overall vision of the HTHP Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel heat pump technology. Our patented, reverse Stirling process driven high temperature heat pump, HighLife, is based on a process with high theoretical efficiency and use environmentally friendly w...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EQART marketplace. A multi-sided platform for art and impact.

We disrupt the value distribution in today’s art market and exploit a new market for the artists. We certify artists on emotional intelligence so they can respond to the demand to impact for better societies, increased productivity, strengthen affiliation, improve efficiency and positive influenc...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HighLift Phase 2

The overall aim of the HighLift project is to mature, pilot, scale-up and commercialise our game-changing high temperature heat pump (HTHP). Olvondo Technology (technology holder, NO) and our consortium partners; AstraZeneca (end-user, SE) and Aabo Akademi University (technology and validation pa...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Et krafttak mot frukttrekreft

KreftKamp har forskningsarbeid i Norge, Tyskland og Finland, med fire hoveddeler; 1: spore-spredning og -modning, 2: sortsforskjeller, 3: tiltak og 4: kunnskapsformidling. 1: Sporespedningsmønsteret til soppen Neonectria ditissima blir undersøkt gjennom å observere kreftsår og sporefeller i Nor...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Mobbing og barn med spesielle behov - kartlegging av forekomst, forløp og risiko i barnehager og skoler, og en beskrivelse av tiltak

Erting og krenkelser blant barn med utviklingsvansker emosjonelle vansker og atferdsvansker I dette forskningsprosjektet ønsket vi å undersøke om barn med utviklingsvansker, emosjonelle vansker og atferdsvansker var mer sårbare for å oppleve erting og krenkelser. Først ønsket vi å undersøke...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Artikulatorisk bevisstgjøring av fonemene og lydmessig feedback på fonemnivå- utprøving av tiltak ved språkvansker og dysleksi

Mange elever med lese-, skrive- og språkvansker har store problemer med å skille språklydene fra hverandre bare ved å lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter på bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som høres li...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cool Coatings for Aluminium Building Materials

Såkalt "cool roofing" henviser til takmaterialer med egenskaper som holder overflaten kald under eksponering for sollys. Slike "kalde" materialer kan være mørke i det synlige området, men "hvite" (sterkt reflekterende) i det nær-infrarøde området av solspekteret. Omtrent halvparten av energien ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar

Som statlig virkemiddel i opplæringssektoren skal Statped gi likeverdige tjenester over hele landet, og Meld St 18 (2010-11) gir klare føringer for at alle tjenester skal gis innenfor rammen av avtalebasert samarbeid med kommunene og bidra til kompetanseu tvikling i PPT. Endring i tjeneste- og ko...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Søknad-Eurostars April 2013

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Global Business Project

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostars søknad Mars 2012

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Knowledge Exploitation Platform by Correlate, Dufferin Research and GreenQloud

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of the seamless Know-In-Time platform for use at the workplace, integrating content specific knowledge management, semantic sear

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Justerbar oljelense

Hele organisasjonen har vært preget over tapet av daglig leder og oljelenseprosjektleder/oppfinner Finn Rygg sin brå bortgang. Oppgaven for dette året når det gjelder oljelensen, var å prøve å løse problemet ved at veldig mye av oljen faktisk strømmer under lensen ved en del strøm i vannet. Vi...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostars - 6 søknad

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Correlate, Share Wisdom, Interact, Collaborate

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestfold og Telemark