0 antall prosjekter

DIP-Design Pilot

Svinn - Produkt. Løsninger for bruk av avkapp fra Massivtreproduksjon

...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Buskerud

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tidlig intervensjon for barnefamilier

Det er stor interesse for å søke kunnskap om å være gode foreldre. Til tross for at det å være foreldre er noe menneskeheten har håndtert i årtusener, så føler mange foreldre seg usikre på hva som er den mest hensiktsmessige måten å forholde seg til barns behov og reaksjoner på. I dag er det vanl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Buskerud

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VideoFYS - Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og unge

Hensikten med prosjektet VideoFYS er å frembringe kunnskap for å utvikle ny praksis der video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge i fysioterapitjenestene. I dag kommuniserer vi alle i utstrakt grad gjennom billed- og videobaserte løsninger. Behovet for å ta i bruk ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Buskerud

BIONÆR-Bionæringsprogram

Dokumentere trevirkets hygrotermiske egenskapers effekt på reell varmeisoleringsevne i bygg

I dette prosjektet er det studert hvordan de hygrotermiske egenskapene til tre påvirker varmegjennomgangen i massive treelementer. All testing i dette forsøket har blitt utført i et klimakammer/klimarom i laboratorium. Det er blitt undersøkt hvor mye varme som går gjennom KLT-elementer (Kryss Lam...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kommersialisering av ny teknologi for energieffektiv og miljøvennlig oppvarming av bolighus

Prosjektforslaget ("søknaden") til fase 1 vil følge den malen som EU-kommisjonen har utarbeidet for SMB-instrumentet. Det tas sikte på å sende inn prosjektforslaget før cut-off 3. mai. Gjennomføringen av EU-prosjektet vil da kunne finne sted i 2. halvår 2018. Fase 1 er i hovedsak en mulighetsstud...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Buskerud

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Additive manufacturing for repair and refurbishment of offshore components to extend structural lifetime

Levetidsforlengelse av offshorekonstruksjoner og komponenter er avgjørende for å sikre økt utvinning av norske petroleumsressurser innenfor et miljømessig bærekraftig rammeverk. Oljeutvinning fra eksisterende oljefelt og kobling av nye felt til eksisterende infrastruktur er viktig både for miljø ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Buskerud

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Dialogkonferanse om bruk av tilbakemeldingssystemer i psykoterapi i Norge

Psykoterapiforskning viser at ca. 40% ikke oppnår ønsket endring, og 10% blir forverret. Disse klientene sier sjelden fra om dette, og terapeuter oppdager heller ikke slike forløp. Vi trenger derfor mer pålitelige måter å evaluere utvikling/framgang (progresjon) i terapi, samt kvaliteten av samar...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Buskerud

PSYKISK-Psykisk helse

Psychotherapy Process Mapping Network: Identification of mediators, moderators, and change mechanisms to improve delivery of care

After decades of research, we do not have evidenced-based explanations for how or why psychotherapy works, and the ?greatest casualty of this lack of knowledge is the public at large? (Kazdin, 2008, pp 147). Although there is a large amount of theoretical explanation about effectiveness drawn fr...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Buskerud