0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Small Scientist: Promoting Ocean Science Literacy in Children

Small Scientist will promote ocean literacy among the youngest members of society within Norway by creating children's literature from peer-reviewed scientific articles. The project will disseminate research findings from the SEA PATCHES (project number 268391) and STRESSOR (287043) projects. The...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Bedre arbeidsflyt og økt effektivisering av nær-pasient diagnostikk på akutt- og intensivavdelinger

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115054 Hematocrit determination for high accuracy

I dette prosjektet vil partnerne utvikle ny type patentert metode for å bestemme hematokritnivået til små fullblodsprøver (f.eks. en fingerstikk) innen få sekunder etter påføring av prøven. Hematokritnivået er sentralt, ettersom det er direkte relatert til plasmavolumet i prøven, som må være kjen...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

Tilgang på elektroniske komponenter er vanskelig verden over i disse dager. Dette er en kritisk tidsfaktor som kan forsinke prosjektet noe dersom uforutsette forhold skulle inntreffe på leveransesiden. Vi har imidlertid bestillinger inne og er optimistiske med hensyn på leveranser så langt. Plan...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Norwegian Gentian AS og Universitetet i Tromsø (UiT)/Norges arktiske universitet har i dette prosjektet samarbeidet for å utvikle en COVID-19 antistofftest. Testen oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod, og gir kvantitativ informasjon om graden av oppnådd immunitet, selv om personen ha...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Lipit - multifunksjonell sensor styrt fra munn

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Økt kompetanse og utvikling av nytt tilbud til forebygging og behandling av skjelettlidelser hos hund

Skjelettsykdommer er en av de viktigste årsakene til sykelighet hos hund og kan påvirke bruksegenskaper og livskvalitet i stor grad. Tidlig og nøyaktig diagnostikk vil gi muligheter for å kunne forebygge sykdomsutvikling og gi medisinsk eller kirurgisk behandling. Medfødte feildannelser i ryggen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AILIVE

AILIVE’s vision of the ‘Smart Hospital of the Future’ sets out a multi-disciplinary model based on the four-dimensional 4P (prevention-prediction-personalization-participatory): (1) to improve prevention -even in the case of unexpected events, including response to disasters, crowd management and...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ventura

Currently, European health care systems face many challenges. In addition to financial and transformational problems caused by increasing patient number and rising of their expectations, the major problem is connected with the health workforce: • The High-Level Commission on Health Employment and...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ARISE

Although developments in remote communication are impressive, achieving adequate functional or social remote presence is still not possible, causing the need for burdensome travel and transport. Additionally, the current health crisis has transformed the world because measures such as social dist...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Doppler Radar and Artificial intelligence for Verification of Anomalities by scanning Thorax Autonomously by a mobile humanoid Robot

The project is related to creating a H2020 application to the above metioned call. The call asks for high TRL activities with a deadline of 2 yrs. We focus on three of the five topics in the call, namely the route from LAB to FAB on the topics: fast, cost-effective and easily deployable sampl...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

G-1001

Millioner av mennesker over hele verden lider av hjertesykdommer. Den globale belastningen av hjertesykdom øker raskt med aldring av befolkningen, og det er et av de viktigste globale folkehelseproblemene. Diagnose utføres tradisjonelt ved undersøkelser som elektrokardiografi eller ekkokardiog...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

(PES) SpectroFlow: Instrument free Point-of-Care diagnostic system with central laboratory quality

WHAT DO YOU WANT TO DO? The partners will develop, validate and bring to the global market an easy-to-use, rapid, whole blood Point-of-Care system for near-patient testing, but with central laboratory quality. The system is based on innovative, patented SpectroFlow technology. This technology all...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Safe Affordable Reliable Avatar for Homecare (SARAH)

The overall vision of the SARAH EIC Accelerator Pilot project is to prototype, pilot and commercialise our complete solution for Halodi’s next generation robot, SARAH, which will be tailor-made for the specific needs of the homecare market, including capability and safety requirements for aging i...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sepsis studies

I mai 2017 anerkjente Verdens helseorganisasjon (WHO) sepsis som en global helseprioritet. Sepsis er kroppens livstruende respons på vanlige infeksjoner (av bakterier, virus, sopp og parasitter) som kan føre til vevskader, organsvikt og død. Opptil 31 millioner mennesker påvirkes av sepsis hvert ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Cooperative missions of marine and aerial robotics for Search and Rescue of people at sea

The aim of the project is to develop an EU project proposal for submission to the call topic ICT-09-2019-2020 Robotics in Applications Areas. Overall goal of the EU project is to develop and test robotics technologies for the use in search and rescue operations The summary of the proposal is en...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12838 Automated multiple marker test for diagnosis and monitoring of bowel diseases

Gastrointestinale (GI) sykdommer er ofte vanskelig å diagnostisere fordi de har lignende kliniske symptomer, som uforklarlig diaré, vekttap, dårlig fordøyelse og magesmerter. For disse symptomene kan diagnosene være irritert tarmsyndrom (IBS), inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Pancreatic Exocrine...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Diagnostic test with novel ultra-sensitive technology

Gentian has invented a technique that allows measurement of low-concentration markers, and is both rapid and inexpensive. We obtained proof of concept for the technology, and at the moment the corresponding patent is under review.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

The development of mobile, onsite / nearsite steel treatment Technology for steel constructions to buildings, and reconfiguration of process

Produsenter og leverandører av stålkonstruksjoner har implementert få eller tilnærmet ingen endringer i produksjons-og verdikonfigurasjons prosessen de siste 100 årene. Bransjen har i liten grad utviklet mer effektive eller smidige (lean) produksjonsprosesser, eller tatt ansvar for at industrien ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prepare fPELA-fHb Eurostars application

Two companies, Norwegian Gentian AS and Swiss Bühlmann AG, will develop, validate and bring to the market the worlds' first diagnostic test for fecal samples that can run on automated clinical analyzers and uses a combination of 3 crucial markers to support diagnosis, exclusion and monitoring of ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New industrial value chains across Europe and different sectors to support SMEs and the development of new innovative products and services

The aim of the project is to develop an EU project proposal for submission to the call topic INNOSUP-01-2018-2020 Cluster facilitated projects for new industrial value chains within H2020. Overall goal of the EU project is to develop new cross-sectoral industrial value chains across EU Member St...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Feasibility study for a diagnostic test with novel ultra-sensitive technology

Gentian has invented a technique that allows measurement of low-concentration markers, and is both rapid and inexpensive. We obtained proof of concept for the technology, and at the moment the corresponding patent is under review. In the current project, we will develop our first prototype immuno...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deteksjon av personer i sjøen ved bruk av radar

Utarbeidelse av søknad til SMB Instrumentet Fase 1

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RS Smart Brake - søknad om prosjektetableringsmidler for SME Instrument fase 1

Overordnet mål: RS Smart Mobility - utvikling av funksjonell, fjernstyrt brems (og fremdrift) til rullende hjelpemidler for eldre, syke og funksjonshemmede. Mål med SME Instrument fase 1: Gjennomføre konsept og mulighetsstudie for å tilpasse utviklet plattformteknologi til mobiltetsprodukter, h...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte Skooler Eurostars søknad

Vi ønsker å skrive søknad til Eurostars 2, Call 8 for et prosjekt som har som hovedmål å lage prototyper i vår programvare som tilbyr ny funksjonalitet i eksisterende og nye markeder, samt funksjonalitet for automatisert leveranse gjennom distributører og forhandlere. Søkerbedriften er Skooler A...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte for deltagelse i EU Preparatory Action on Defence Research

Reise til Wien for å søke partnere i EU Preparatory Action on Defence Research (PADR)

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsteknologi og prosess for Hurtigtester

Forprosjektet ønsker å utvikle et hovedprosjekt for å opprette produksjonsteknologi og prosess av hurtigtester i Norge, som er kommersielt tilgjengelig for diagnostiske bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Resultatet av forundersøkelse skal lede til et hovedprosjekt som skaper mulighetene til p...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10602 Plasma ferritin immunoassay for whole blood samples

Jern og hemoglobinmangel forekommer ofte i blodgivere. Vanligvis har 66% av kvinner og 49% av mannlige blodgivere for lav jernkonsentrasjon, i tillegg til de 10% som allerede har for lav hemoglobinkonsentrasjon. Plasma ferritin er en indirekte markør av totalt jern lagret i kroppen; derfor blir p...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10253 Diagnostic product for patient testing

CD-CARD Forventet levetid for HIV og AIDS-pasienter har økt de siste årene. For å møte den økende pasientbelastning er nye diagnostiske verktøy nødvendig; som er raske, rimelige og enkle å bruke. CD-CARD er en ny oppfinnelse som måler to viktige parametre for overvåking av HIV- og AIDS-pasien...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Effekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

Angrep av mjøldogg er et stort problem i mange spiselige kulturer som dyrkes i veksthus og tunnel. En ny teknologi for å bekjempe mjøldogg med ultrafiolett lys (UV) om natta er nylig utviklet. Formålet med UV-Bio-prosjektet var å undersøke om denne teknologien påvirker viktige skade- og nyttedyr,...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken