1 prosjekter

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Agder 2004-05

...

Tildelt: kr 78 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder