0 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

DAT - Precision Agriculture Sensor for Weed Species Recognition and Targeted Weed Control

Unødvendig bruk av plantevernmidler i jordbruket har klare negative effekter på natur og nærmiljø. FN, Environmental Protection Agency(USA), og EUs Farm to Fork-initiativ har alle spesifisert plantevernmiddel-reduksjon som et primærmål. Sammen med NIBIO vil Dimensions Agri Technologies gjennomfør...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Smart, scalable and agnostic IoT device management platform to bridge the competence gap in the industry 4.0 revolution

Our company has developed the qbee.io platform, a unique platform that is vendor agnostic and does not require software development or containers, thus saving time and costs to IoT companies and ensuring IoT devices are secured, updated, connected and remotely accessible. The solution provides cl...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Fremtidens klimarobuste, desentraliserte vann-, avløps- og avfallsanlegg

I Norge i dag finansieres Vann og avløps- (VA) tjenester av selvkost-prinsippet som skal dekke alle aktiviteter innenfor kommunal tjenesteleveranse. Dessverre viser det seg at denne finansieringsmodellen ikke fungerer med det resultat at infrastruktur og anlegg forfaller. Mange kommuner har store...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DEVISE - Smart integrated edge device management platform for the IoT industry with added focus on security

Our company has developed the qbee.io platform, a unique platform that is vendor agnostic and does not require software development or containers, thus saving time and costs to IoT companies and ensuring IoT devices are secured, updated, connected and remotely accessible. The solution provides cl...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Next Generation Electro Membrane Extraction (EME) for Sample Preparation

Prosjektet utvikler en prøveopparbeidelsesteknologi som vil revolusjonere nåværende prøveopparbeidelse innen kliniske analyser. Teknologien benytter strømledende plastmaterialer i en form (prøvebeholder) som er identisk med nåværende industristandarder. Dette gjør det enkelt å introdusere teknolo...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeide søknad om støtte fra EIC Accelerator - Green Deal

Vi har utviklet en forbrenninskatalysator som reduserer utslipp av bl.a. CO, SOx, NOx, HCN og PM ved å forbedre forbrenningsprosessen for fast brennstoff som kull, biomasse og søppel. I har mulighet for pilotinnstallasjoner hos 3 kunder i Polen ( se spesifikasjon ovenfor ) men dette vil være kap...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Patented modular tyres system for multiple vehicles

Overall concept and objectives of EU project: reTyre is a tyre system with detachable tread surfaces for bicycles, wheelchairs and prams which allow the user to easily change the tyre surface without removing the tyre itself. The method and technology is patented can also be utilized for scooter...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Anomaly detection combining time series and unstructured data using Artificial Intelligence algorithms in a cloud/edge device scenario

QBee was founded in 2017 to help industrial IoT companies managing their embedded Linux devices. Ensuring distributed Linux IoT devices are secure, updated, connected and remotely accessible is a challenge, especially when they are from different vendors, and when there is a mix of old legacy uni...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Modulære dekksystemer: FORSTERK

Retyres AS sin patenterte løsning for modulære dekksystemer innebærer en betydelig forenkling av sykkelpendleres hverdag og vil således bidra til økt helårssykling i urbane områder. Det modulære systemet åpner også for nye produksjonsmetoder og materialtyper som på sikt vil kunne bringe produksjo...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A feasibility study on the development of Asacor for emergency use to reduce the risk of vascular mortality in patients with suspected AMI

Asamedic AS, a Norwegian biotech company, is developing Asacor, which is an innovative, soluble formulation of acetylsalicylic acid (ASA), i.e. a drug which is supposed to reduce the risk of vascular mortality in patients with a suspected acute myocardial infarction (AMI). Asacor consists of a d...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 10 714

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

reTyre - Ekspansjon til USA - Del 2

Formålet med reisen er å møte samarbeidspartnere som skal hjelpe oss å finne veien inn i det Amerikanske markedet for produktene våre under brandet vårt "reTyre". Reisen må sees i sammenheng med læringen vi oppnådde på forrige reise til New York i Oktober, og går derfor denne gangen til Minneapo...

Tildelt: kr 19 415

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automation in pre-vulcanization of tyres and assembly line automation

Ved bruk av et patentert glidelåssystem, er reTyre først til å utvikle en fungerende og skalerbar løsning for modulære dekk. Med dette menes at selve dekk-overflaten (den delen av dekket som er i kontakt med underlaget) blir separert fra resten av dekket, og kan således byttes ved behov, f.eks ve...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

reTyre - Development of enhanced components for the Modular Tyre System

Hensikten med prosjektet er å videreutvikle den patenterte teknologien for utskiftbare sykkeldekkoverflater med en mer robust tilkoblingsmekanisme for å øke produktets levetid, pålitelighet, brukertilfredshet og sluttproduktopptak. Videre vil det utvikles tilpassede verktøy for masseproduksjo...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 19 419

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Scandi Energy slambehandlingsprosess - kommersiell og teknologisk mulighetsstudie

Scandi Energy har utviklet en patentert teknologi for miljøvennlig behandling av organisk avfall. Teknologien er generisk og vil løse særskilte utfordringer i flere markeder og har følgelig et betydelig kommersielt potensial. Teknologien er testet ut i småskala i Norge. Scandi Energy har indentif...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

reTyre - Ekspansjon til USA

Formålet med reisen er å møte samarbeidspartnere som skal hjelpe oss å finne veien inn i det Amerikanske markedet for produktene våre under brandet vårt "reTyre". Reisen går til New York, USA. Det er booket møte med Jorgen Flood fra JF Financials INC, som skal hjelpe oss med å ekspandere selskape...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om støtte for å reise til Brussel for å Pitche prosjekt Asterix i H2020 fase 2

Søker om støtte til reise, kost og losji i forbindelse med pitch i Brussel. Hvis vi får prosjektstøtte ønskes det også støtte til eventuelle oppfølgingsmøter med komiteen. Det antas at vi må reise til brussel på nytt ved eventuelle kontraktsforhandlinger.

Tildelt: kr 16 942

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksj...

Tildelt: kr 6 353

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Model based testing to support dynamic generation of complex test data

Dette PhD-prosjektet er motivert ut fra praktiske utfordringer ved utvikling og test av moderne og komplekse administrative systemer i offentlig sektor. IT-systemer i offentlige systemer samler, lagrer og administrerer en stor mengde data fra befolkningen og gir et bredt spekter av tjenester til ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Dig Product Office

The objectives are to build a highly scalable product business, underpinned by a business plan for rolling out a unique innovation solution and with ambitions to scale up with focusing on: * Prototype product development (continue to build on existing prototype, test and learn) * Customer develop...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Konsortium for økt innovasjon i Europas vedbransjen

Utvikling og bruk av bioenergiløsninger på stor skala er avhengig av forbrukernes generelle forståelse om produktene. Konkurransen om pris mot sammenlignbare fossile energikilder er fremdeles en stor grunn for at bruk av disse produktene utvikler seg sakte. I tillegg til å utvikle flere funksjone...

Tildelt: kr 13 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

reTyre: reinventing the tyre

Planlagt H2020 prosjekt: Etter at vi fikk fase 1 som SME H2020, søker vi på fase 2 for vår produktportefølje reTyre. EU prosjektet går i hovedsak ut på å videre kommersialisere og ekspandere nedslagsfeltet (Europeisk lansering) det første produktet, reTyre Urban Winter, såvel som å industrialis...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Asterix H2020 fase 2

Adigo utvikler en autonom robot som skal navigere i grønnsaksåkre og håndtere ugress. Roboten tar bilde av plantene, finner ugresset og skyter ugressmiddel kun på ugresset. Ikke på nytteplanten og ikke på bakken. Adigo har fått støtte til utviklingen av systemet gjennom miljøteknologiordningen, s...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Konsortium for økt innovasjon i Europas vedbransjen

Utvikling og bruk av bioenergiløsninger på stor skala er avhengig av forbrukernes generelle forståelse om produktene. Konkurransen om pris mot sammenlignbare fossile energikilder er fremdeles en stor grunn for at bruk av disse produktene utvikler seg sakte. I tillegg til å utvikle flere funksjone...

Tildelt: kr 25 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

PROFORSK-Skole og samfunn

Hvorfor det? - en utstilling der barn viser fram egen forsking

"Hvorfor det?" er en forskerutstilling for barn i alderen 8-13 år inspirert av amerikanske science fairs. Utstillingen er i hovedsak blitt arrangert av foreldre, hvor barna deltar frivillig og arbeidet gjøres i fritiden. De velger sine egne spørsmål og bruker Nysgjerrigper-metoden, en forskningsm...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Produksjon og lansering av reTyre Urban Winter

Konseptet reTyre består i å kunne bytte overflaten på sykkeldekket ved bruk av glidelås. Ved å benytte en kjent og intuitiv måte å montere overflaten på, gjør reTyre deg istand til å tilpasse dekkets funksjon og design til veiforhold og dine personlige preferanser like enkelt som å bytte sko. Ved...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Asterix PES H2020 søknad

Adigo utvikler en autonom robot som skal navigere i grønnsaksåkre og håndtere ugress. Roboten tar bilde av plantene, finner ugresset og skyter ugressmiddel kun på ugresset. Ikke på nytteplanten og ikke på bakken. Adigo har fått støtte til utviklingen av systemet gjennom miljøteknologiordningen og...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Endre sommerdekket til vinterdekk i løpet av sekunder (sykkel)

Prosjektet tar sikte på å kommersialisere et produkt som radikalt forbedrer brukervennligheten når det kommer til sykling på vinterlig føre. I tillegg vil det skapes et paradigmeskifte innenfor sykkelmarkedet, ved å kunne tilby å endre sykkeldekkets overflate uten å måtte skifte selve dekket. Det...

Tildelt: kr 37 249

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Tilstandsovervåkning av spenningssatte kabler med LIRA (Line Resonance Analysis)

Elektriske kabler for kraftdistribusjon kan regnes som arteriene i kraftnettverket som skal levere kraft fra kraftverk til kritisk offentlig infrastruktur, olje og gass-installasjoner og ikke minst husholdninger. Tilstanden til veldig mange av disse kablene er ukjent og de representerer derfor en...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken