0 antall prosjekter

DIP-Design Pilot

AAK Safety – arbeid i høyden

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lighten the load by optimized occupational footwear

Prosjektets overordnede mål er å utvikle optimaliserte arbeidssko som skal innfri krav til god ergonomi, sikkerhet og redusert miljømessig fotavtrykk. Lav tilfredshet med passform og komfort rapporteres ofte i bransjene, og det er høy grad av muskel- og skjelettplager fra korsrygg, knær og føtter...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WONDerful Circular REST

Ved starten av 2021 nådde prosjektet første milepæl, der tallene fra LCA rapporten ble presentert. I rapporten ser vi dagens miljøavtrykk av valgt prosjektseng. Her fremkom det også hvilke deler av sengen som står for det største miljøavtrykket. Et av målene er å utvikle en seng med halvert milj...

Tildelt: kr 18,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Samarbeid mellom industriaktører med etablerte verdikjeder som globalt representerer kjente miljøutfordringer knyttet til produksjon.

Naturen er viktig for raumaværingene, med en visjon om å være verdens beste kommune for naturglade mennesker. Globalisering og internasjonalisering øker konkurransen i næringslivet. Miljøet trues av klimaendringer. I lang tid har vi handlet som om naturens ressurser og bæreevne ikke har grenser, ...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

Test & Training Center (TID) -Et test- og øvingssenter for transportsektoren med bruk av IKT for å fornye, forenkle og forbedre.

TID er et forprosjekt for å undersøke og evaluere om forutsetninger for å etablere et Test og Training Center i Åndalsnes. Åndalsnes ligger i Romsdalen med fjelltopper som perler på en snor. Mulighetene er mange i Romsdalen, både for deg som vil bestige høye topper, vandre innover fjellheimen og ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP086 Søvn som tjeneste

...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ekstra store sprøytestøpte komponenter - MegaMould

Prosjektet har hatt som overordnet ide å utvikle prosesser, verktøy og metoder som muliggjør å sprøytestøpe komponenter på 300kg i termoplast. Prosessmonitorering og prosessoptimalisering ved hjelp av adaptive prosesser er sentrale elementer i prosjektet, og også grunnelementer i metodikken for...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of functional cold weather protection for workers in the Arctic

Innovasjonsprosjektet Arctic Protection ble gjennomført fra Q1 2014 til Q1 2017, og er nå avsluttet. Prosjektpartnere var Wenaas Workwear (prosjektledelse), SINTEF (FoU), Statoil og Eni Norge. Et flerlags bekledningssystem ble utviklet i prosjektet. Dette inkluderer et utvalg av plagg designet fo...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Full scale verification of float steering and positioning system for seismic gun arrays

Formålet med prosjektet er å utvikle et styresystem for å posisjonere bøyer benyttet i marine operasjoner, slik som for eksempel posisjonere slepte seismiske streamere og gun-systemer (kilder). Formålet til seismiske undersøkelser er å kartlegge geologiske strukturer under havbunnen med en størs...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a Low Cost Buoyancy Sphere

...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autovernstolper med retningsbestemte egenskaper

Dagens autovern har en stolpe av impregnert trevirke og er kun godkjent på grunn av manglende alternativer. Plasto har teknologi basert på miljøvennlige, resirkulerbare termoplaster. Ved å videreutvikle denne kompetansen har vi som mål å utvikle miljøvenn lige løsninger som har bedre ytelse. Kons...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Møre og Romsdal