41 709 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Seamless User-oriented semantic InTeroperable smartgrid-ready buildings

SUIT develops and demonstrates innovative solutions that enable and increase the potential of buildings on individual scale, within energy communities, and aggregated over distributed locations to provide services that contribute to the overall energy grid robustness. Building upon contemporary o...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Ungdata i kommunal bruk. Hva fremmer og hemmer bruk av Ungdata i kommunal tiltaksutforming?

Det brukes mye ressurser på gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen. Siden 2010 og fram til nå har ca. 946 000 ungdommer fra nesten samtlige norske kommuner deltatt i Ungdata. Hvert 3. år gjennomfører de fleste kommuner og fylkeskommuner Ungdata, for elever fra 8. trinn på ungdomsskolen til og med...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

SF6- and PFAS-free MV switchgear

Mellomspennings gassisolerte brytere er viktige komponenter i strømnettet, hvor de bidrar til sikker operasjon under feil, vedlikehold og den vanlige driften. Teknologien er avgjørende for en vellykket overgang til et elektrifisert nullutslippssamfunn, men bryterne kan også bidra til drivhusgassu...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Wise Design and Operations of Smart Buildings

xxx Overall conceptual framework to build a research-driven digital twin for existing buildings focusing on maintenance and LCA-novelLCC-IPT technologies, based on recent funded projects VICINITY (RIA), GIFT (IA), AURORAL (IA) and SPADE (RIA) Data collection framework: - Novel sensor technologies...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA-publiseringer ved STHF

Sykehuset Telemark oppfordrer sine forskere til å publisere forskningsartikler i OA-tidsskrifter. Vi søker herved om å få dekket inntil 50 % av publiseringskostnadene STHF hadde til OA-publiseringer i 2021.

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Digital twin for Hydro Power Plants

Overall conceptual framework to build a research-driven digital twin for existing hydro power plants focusing on maintenance and novel sensor technologies, based on recent funded projects VICINITY (RIA), GIFT (IA), AURORAL (IA) and SPADE (RIA) Data collection framework: • Novel sensor technologie...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

3Drill

Hovedmålet er å utvikle et system for automatisk deteksjon av slitasje for borekroner og borestrengskomponenter ved hjelp av 3D-skanning og maskinlæring. Målet skal oppnås gjennom å 3D-skanne borekroner / borestrengskomponenter med varierende grad av slitasje. Skanningen skal frembringe en punkts...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Telemark

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Nanopower technology enabling limitless IoT deployment

Batteridreven elektronikk har i dag en imponerende kombinasjon av ytelse og strømforbruk. Dette har gitt en eventyrlig vekst i bruk, både med hensyn på omfang og bruksområder. Samtidig med at nye muligheter skapes, gir dette også negative effekter i form av ressursbruk og avfall fra elektronikken...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

ATTUNE - An intelligent predictive fault identification system for the railway industry

x

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!255 Smart-Bin development to quickly identify, sort & trace multiple forms of waste for recycling (Acronym: Capture)

Minst 30 % av resirkulert avfall er forurenset. Forurenset resirkulert materiale blir ofte omdirigert til deponi eller mister betydelig verdi i gjenvinnings- og resirkuleringsøkosystemet. Resultatet av dette prosjektet vil være en innovativ Smart Bin (Capture) som tar sikte på å møte det udekkede...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Telemark

DIP-Design Pilot

OMGI - et digitalt økosystem for bærekraftig fritidsbolig

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Swarm Intelligence for Sustainability

Use case crossing manufacturing, building and rescue are identified for deep analysis: Manufacturing use case for energy efficient operation: Use Case will grant integration and interoperability between several types of edge/cloud systems. To improve the solution’s scalability and manage energy c...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Telemark

DIP-Design Pilot

Fleksible emballasjeløsninger

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

dekke artikkelavgifter (APC) fra 2020 for Sykehuset Telemark

Ikke aktuelt

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

SPatial Agriculture Digital twin interoperablE platform

SPADE focuses on delivering a digital environment of interoperable services through available drone platforms able to reduce the risks of the use of drones and other remotely piloted aircrafts. Thus, SPADE contributes to the stock-taking of innovation in the use of drones as multi-purpose vehicle...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Knowledge Platform for Indoor Air Quality

The current way of life, mostly urban, forces people to spend most of their time indoors for reasons of work, education, and even exercise, IAQ is now recognized as an important parameter that needs to be controlled, not only to provide thermal comfort but to protect occupants' health. To create ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Soraytec Smart Meter SSM - transformation of the old European grid into a digitalised smart grid

In most regions, the electricity distribution market is a natural monopoly ruled by authorities and Distribution System Operators (DSO). The most important market trends are grid digitalisation, the need to optimise grid operations and the decentralisation of energy resources. Our target customer...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Capture is a digital plattform that connects and incentivises all stakeholders in the recyling chain and revolutionises the way we recycle.

With the capture project we aim for: 1: Making it easier and more attractive for waste creators to separate waste, especially outside the home to improve rule adherence 2: Helping waste creators to access higher-value waste, especially in countries with less developed recycling infrastructure, re...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Telemark

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

SmartLaken - løsning for kontinuerlig monitorering av infeksjonsutvikling på institusjon og i hjemmet

Prosjektet SmartLaken har som mål å utvikle et høyabsorberende lakensystem for engangsbruk med integrerte sensorer for kontinuerlig monitorering av fysiologiske parametre, i hensikt å raskt kunne detektere en forvererret tilstand med begynnende infeksjon eller sepsis. Aktuelle måleparametre er t...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Dielectric solutions for solid insulating components in eco-efficient medium-voltage switchgear

Innkapslete, gassisolerte koblingsanlegg for mellomspenning er sentrale enheter i primære og sekundære distribusjonsnett. Bryterne og lederne i disse kompakte anleggene er spenningssatte på flere titalls kilovolt. Elektrisk isolering av de spenningssatte delene i bryteranlegget oppnås typisk ved ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert næringsutvikling - FORREGION-VT

Vestfold og Telemark fylkeskommune styrker FOUI-arbeidet ved økt satsing både med personressurser og økonomiske midler til FORREGION-VT, og ved å integrere arbeidet sterkere i fylkets strategier og virkemidler. Gjennom velprøvde verktøy og metoder vil FORREGON-VT mobilisere forskningssvake virks...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Make Every Day Earth Day - Sustainable Choices towards Green Lifestyles to Act on Climate Change

Over two and a half decades, systematic EU climate change targets and action plans have led to significant emission reductions, and EU has put forward a plan to further cut emissions by at least 55% by 2030. To achieve this goal, the active role of citizens and their direct involvement is essenti...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital twin for COVID-19 in Nursing home

The COVID-19 pandemic is impacting the global population in drastic ways. In the EU/EEA and the UK, older people are facing the most serious threats and challenges of COVID-19. Nursing homes, a type of Long-Term Care Facilities (LTCF), are high-risk setting for COVID-19, owing to both the advance...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ontology Representation for Basic security of Information Systems

The main goal is to provide an intelligent, collaborative, open, distributed and dynamic platform (a set of tools and services) for sharing information about cyber-threats, vulnerabilities, coordinated attacks and its targets. It will integrate existing ontologies, taxonomies, models and sharing ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Cost-effective Rotational Switch for SF6-free Gas Insulated Switchgears

Gassisolerte koblingsanlegg (GIS) for mellomspenning (MV) er sentrale komponenter i distribusjonsnettet, både på primær- og sekundærsiden. ABB Electrification Norway i Skien produserer gassisolerte koblingsanlegg for tre ulike spenningsnivå (12, 24 og 36 kV) med eksport til hele verdensmarkedet. ...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Banebrytende crowd sourcing av gjenvinnbare materialer ved bruk av blokkkjedeteknologi og utstyr for smarte innsamlings punkter

Selskapet har under utvikling en ny avfallsinnsamlingsteknologi (Capture). Den oppnår forbedret kildesortering, muliggjør mer effektiv gjenvinning og økt bruk av avfall som råvare i ny produksjon. Løsningen som er under utvikling (TRL6) består av smarte innsamlingsstasjoner (heretter SmartBins) s...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CEMIT Visualizer -beslutningsstøtte for effektivt drift av tog - infrastruktur og passasjer og godstrafikk på jernbane

CEMIT skal søke IEC Accelerator 2020 (mai), for å komme dit må vi ferdigstille vår MVP - dette prosjektet er startet sammen med vår partner innen IKT utvikling - MVP skal kunne sample lab data og live data innhentet fra sensorer i infrastrukturen for å kunne bevise teknologien og herved oppnå TRL...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Boost Rural Economies Digitalisation

The main idea is to address “DT-ICT-09-2020 - Boost rural economies through cross-sector digital service platforms” with different interconnected digital platforms that are provided by leading European innovators such as SINTEF. Then those platforms should host cross-sector digital services provi...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Datamarked for transport, energi og klima

Prosjektet vil utvikle prosjekter til det nye lavutslippssamfunnet basert på samfunnsutfordringer. Prosjektet vil fortsette deltakelsen i ERRIN arbeidsgruppene - Energy and Climate - Blue Growth - ICT - Smart Cities - Smart Specialisation - Transport - andre relaterte samlinger innen Internet of...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forprosjekt til å utvikle et nytt aktivitetshjelpemiddel for voksne mennesker med funksjonsnedsettelse som skal brukes i hjemmet.

Formålet med prosjektet er å jobbe frem et produkt / konsept, hvor funksjonshemmede voksne kan utføre trening i hjemmet. Vi skal først jobbe frem et kosept som det i neste omgang søkes penger til gjennom EU sitt program Horison 2020 eller via andre finansielle kanaler.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Telemark