0 antall prosjekter

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

BlueMusselFeed. Nordic Poultry Feed Made from Ocean Cleaning Blue Mussels BlueMusselFeed – Poultry feed made from blue mussels

Blåskjell som for til kyllinger Norge kan lage kyllingkjøtt av blåskjellprotein! Kyllinger trenger å spise mye høykvalitets protein for å dekke sitt behov. Forbruket av kyllingkjøtt er økende, men Norge mangler proteinråvarer. Det importeres derfor mye soya og maisgluten, i tillegg bruker vi også...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Grovpellets – Bedre produksjonsresultater og lavere energiforbruk ved forbedringer i prosesseringsmetoden for fjørfefôr

Fjørfeet er fra naturens side en frøspiser, som søker og plukker opp maten med nebbet og maler fôrpartiklene i muskelmagen kalt kråsen. Kråsen utvikles og stimuleres av harde partikler av en viss størrelse, og aktiviteten i denne delen av fordøyelsesystemet påvirkes dermed av maten som tas inn. Ø...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Disruptive Service Robot for agile manufacturing

We’re entering the early stages of the golden age of robotics. Robotics is already a huge multibillion-dollar market that is dominated by industrial robotics (IR) found, e.g., on automotive assembly lines around the world. These robots perform basic tasks repeatedly and are usually separated by c...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av elektrisk nedihulls-boremotor med kontinuerlig borestreng for olje og gass-brønner

Norhard Oil & Gas AS er et spinn-off selskap fra Norwegian Hard Rock Drilling AS og skal utvikle teknologi for elektrisk nedihulls-motor for boring i oljebrønner offshore basert på sistnevntes felt-testede teknologi for tunnelboring på land. FoU-utfordri nger inkluderer bl.a. nedskalering av bor...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland