0 prosjekter

HAVKYST-Havet og kysten

Validation of methods and data for Environmental Risk Assessment off-shore

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

LLNW: Physics/Biology Based Approach to Satellite Monitoring of Primary Production and Algae Blooms, Dr.gr.stip.

Project summary: In Norway's vast territorial economic zone, commercial fisheries and aqua-culture industry contribute substantially to the nation's export. But in recent years the aqua-culture industry has suffered major economic losses due to toxic algal blooms. Also in the development of tour...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Exploitation of zooplankton as bio-resource for fish feed and industrial raw material - A complete value chain evalution.

There is a growing demand for marine bio-resources, and the salmon industry is already preparing for temporary limitations in resources for fish feed in the coming decade. Significantly higher quantities of bio-resources are available only if some harvest ing is done at grazer or plants levels. T...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

ACOUSEC - System for Acoustic Seabed Classification. Samfinansiering med Området Industri og energi - prosj.nr.146213/221.

Bakgrunn: Det er økende forståelse for betydningen av systematisk kartlegging av marine ressurer. Det er påvist klare sammenhenger mellom sedimenttyper på havbunnen og oppvekst/livsvilkår for skalldyr og mange typer fisk, samtidig som en del bunnty per kan utgjøre en marin ressurse i seg s...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestfold og Telemark

HAVKYST-Havet og kysten

Telleprogram for beregning av tallrikhet av vågehval i det nordøstlige Atlanterhavet

Norske myndigheter baserer forvaltningen av vågehval på den Reviderte forvaltningsprosedyren (RMP) som er utviklet av Hvalfangstkommisjonens Vitenskapskomitè. Denne prosedyren krever at tallrikhetsestimater foreligger minst hvert sjette år. Det foreliggen de estimatet refererer seg til 1989, og e...

Tildelt: kr 64,0 mill.

Prosjektperiode: 1996-2013

Sted: Vestland