0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Dekning av kontingent for EOSC medlemskap 2023

Medlemskap i EOSC

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Digitalisering i distriktskommuner

Prosjektet Digitalisering i distriktskommuner skal undersøke betydningen av nettverk for digitalisering i distriktskommuner. Herunder rollene nettverkene tar i diskusjoner av mulighetene i innovasjon og digitalisering for å løse utfordringene og møte behovene distriktskommuner står i. Prosjekte...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Dekning av kontingent for EOSC medlemskap

Medlemskap i EOSC

Tildelt: kr 96 836

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTRED-Utredning

Bidrag til evaluering av NSD

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftkonsortium - CERES

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling og bruk av risikoanalysemetodikk for tilsiktede uønskede handlinger

Risikoanalyse er et sentralt virkemiddel i styring og forvaltning. I Norge er det utviklet en egen tilnærming til risikoanalyser for tilsiktede uønskede handlinger, slik som terror eller spionasje – på engelsk «security», utgitt som en norsk standard av Standard Norge (NS 5832:14 Samfunnssikkerhe...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Open Access: en endring av forskningspubliseringen med begrenset rekkevidde?

Forskningslitteraturen står i en særstilling i forskningssystemet, både som valuta for den enkelte forskerkarriere og som fundament for faglig utvikling. Tilgang til forskningslitteratur er derfor blitt et viktig tema, da tilgang til artikler kun oppnås via stadig dyrere abonnementsordninger. De ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hva innebærer rettssikkerhet for ofre for kriminalitet og hvordan kan den ivaretas av strafferettssystemet?

Hva innebærer rettssikkerhet for ofre for kriminalitet og hvordan kan den ivaretas av strafferettssystemet? Denne doktorgradsavhandlingen vil undersøke hvilket ansvar straffesakskjedens ulike aktører har for å ivareta kriminalitetsofrenes rettssikkerhet og hvorledes dette ansvaret har endret s...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Impact of Research on Policy: an empirical study of the use of scientific knowledge in policymaking

Regjeringen har høye ambisjoner for det norske kunnskapssamfunnet, og Stortinget bruker betydelige midler på forskning og utvikling og høyere utdanning. Politikk påvirker på denne måten forskning, men vi har begrenset kunnskap om hvordan forskning påvirker politiske beslutninger i Norge. Idee...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Open Research Data Infrastructure

I NORDi-prosjektet moderniserer Sikt (tidligere NSD) våre dataarkivtjenester samtidig som vi utvikler nye verktøy for å gjøre det enklere å håndtere og dele forskningsdata. Målet med prosjektet er øke verdien av data, blant annet ved å gjøre dataene i Sikts arkiv enklere å finne og bruke. Verkt...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Factors affecting organisations` ability to participate and achieve EU-funding: Evidence from the Norwegian R&D sector

EU satser på forskning og innovasjon, men hvem får delta? I sin doktorgradsavhandling utforsker Enger hvilke underliggende prosesser som påvirker mulighetene til å vinne frem i konkurransen om forskningsmidler til internasjonale samarbeidsprosjekter under EUs rammeprogram for forskning og in...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Fragile Ports

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Security Divas

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Innlandet

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Technical and Legal Alliance for the evaluation of Identification technologies

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Innlandet

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Økonomisk bidrag til konferanse om vanndirektivet

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

EU-DIVERSE-EU – Diverse poster

Thomas Myhrvold-Hanssen - nasjonal ekspert

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Bekjempelse av identitetstyveri og svindel

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Innlandet

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Støtte til workshop "Globalisation and Intercultural Linkages

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo