0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Annual Framework grant 2020 University of South-Eastern Norway

The University of South-Eastern Norway has had a coordinated and strategic focus on the ECs Research framework programs. During Horizon 2020, USN has been partner in research projects funded through the following programmes SC6, MSCA ITN, FCH JU, Euratom, ECSEL, EMPIR, Eurostars, ERA Net cofund, ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SimulaMet prosjektetableringsstøtte for 2020

SimulaMet ønsker å videreføre sin satsning på H2020 prosjekter gjennom å jobbe med eksisterende samarbeidspartnere slik at vi har en aktivitet mot H2020 tilsvarende det vi hadde i 2019. I tillegg ønsker vi å bruke 2020 til å posisjonere oss for Horizon Europe utlysninger slik at vi står strekt nå...

Tildelt: kr 63 166

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2020

Norsk Treteknisk institutt har en målsetningen om å sikre en omsetning på 4,5 MNOK fra EU-prosjekter per år. Vi har begrenset erfaring med EU-prosjekter, men en historisk suksessrate på omkring 30%. Dette betyr at instituttets målsetning er å være med i søknader hvor vår samlede andel er på minim...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte BI 2020

Se vedlagt søknadsmal

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 FHI rammebevilgning 2020

Folkehelseinstituttet har som overordnet mål å utføre forskning som gir grunnlag for å nå folkehelsemålene nasjonalt og internasjonalt. I Horisont 2020-sammenheng vil FHI derfor posisjonere fagområder og forskergrupper innenfor flere sentrale deler av instituttets virksomhet: i) Søknader forank...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning for NIVA 2020

Prosjektets mål er å fremme NIVAs deltakelse i H2020 og andre europeiske fellesprogrammer med delfinansiering fra rammeprogrammet. I 2020 planlegger instituttet å delta i søknader under pilar 1 og 3 i Horisont 2020. Under Pilar 1 Fremragende vitenskap deltar vi i søknader rettet mot MSCA, ERC og ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Rammebevilgning for 2020: Høgskulen på Vestlandet

Fra 1 januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane og dannet Høgskulen på Vestlandet (HVL). HVL følger opp sentrale signaler gjennom «Langtidsplan for forskning og høyrere utdanning 2015-2024» og «Strategi for forsknings- og innovasjonsarbe...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-ramme NORCE2020

Prosjektet skal bidra til at NORCE lykkes bedre i EU, gjennom å påvirke EUs programmer, ta faglige og strategiske posisjoner på vår satsingsområder, og utvikle og lykkes med et større antall søknader og mer koordineringsansvar enn tidligere. For en nærmere beskrivelse av søknaden vår om PES/POS...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Precision Medicine Interventions in Alzheimer’s Disease

Prosjektet har sammenstilt en omfattende database av pre-demens tilfeller med kognitiv svikt (svikt i hukommelse, andre tankeprosesser) basert på eksisterende studier fra Norge, Nderland og Slovenia der mer enn 2000 pasienter er fulgt gjennom opp til 6 år, med opplysninger om mange typer undersøk...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anvendt havplast - Ute- og innemøbler av eierløs havplast - produkter for en regenerativ verdikjede.

Hva er verdien av å rydde opp? Gjennom de siste hundre årene har næringslivet tjent penger på å gjøre om ikke-fornybare naturressurser til varer med varierende levetid. Dette har skapt en voldsom økonomisk vekst, men også en vekst i forsøpling, forurensing og klimagasser. Et av de tydeligste re...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fiskevelferd ved avlusing - optimalisering

De siste årene har havbruksnæringens vekst vært begrenset av tilveksten av lakselus og krav om å holde et lavt nivå av denne på den enkelte lokalitet. Dette har ført til at bransjen har utviklet en rekke tiltak for å forebygge eller redusere nivået av lakselus, der en gruppe tiltak er IMM (Ik...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, med påfølgende økning i temperaturekstremer og endring i n...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen Europe_Norsk deltakelse 2020 - Ansvarlig for Transport i styret for Hydrogen Europe Research

SINTEFs representasjon i og Steffen Møller-Holsts arbeid som leder for Transport-komiteen av det Europeiske FoU-programmet for hydrogenteknologi, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU), har bidratt til at Norge har hentet hjem et betydelig antall FCHJU-prosjekter. Blant de spesifikke t...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systems Modelling Applied to Synthesis of Resiliency Design Patterns in Distributed Smart City Water Systems

System-modellering basert på økonomisk oppnåelige og enkelt tilgjengelige verktøy kan hjelpe små selskaper innenfor bygg, anlegg og infrastruktur levere pålitelige og robuste systemer som nå er forventet i komplekse prosjekter. Modell-basert ingeniør-arbeid kan støtte opp om evnen til å fange opp...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 6th ACM SIGIR / The 10th International Conference on the Theory of Information Retrieval

The ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR) provides a forum to present and discuss research related to the theory and practice of Information Retrieval (IR). Previous iterations of the conference have been held in the USA, China, and several European cou...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Salt-Mine-prosjektet er en del av Belmont Forums Collaborative Research Action om bærekraftig bruk av havet og marine ressurser (SDG nr. 14 og Ocean-Decade). Prosjektkonsortiet samler syv partnerinstitutter og en rekke interessentorganisasjoner fra Somalia, Kenya, Sør-Afrika og Norge. Pågående fo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Karin Eva Lehnigk

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dissemination of climate change research outcomes in cold climate regions

The cold regions, including Arctic and some parts of the temperate climate regions, have been an emerging research topic in recent years. This is mainly motivated by the unprecedented observed changes in different components of the ecosystems of these regions, e.g. temperature, rainfall, snow, he...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO Operating Agent for the Tecnology Collaboration Programme Energy Technology Systems Analysis Programme

IFE v/Kari Espegren ble valgt til Operating Agent for IEA Technology Collaboration Program (TCP) Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP) i desember 2019, og har vært operating agent siden januar 2020. ETSAP er et av de lengste teknologisamarbeidsprogrammene til det internasjonale ene...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020-søknader - 2020

Det har vært en gradvis økende interesse for å søke EU-midler ved HiØ. I 2019 var vi inne i 10 søknader, hvorav 4 som koordinator. I 2020 ser det ut til å bli tatt 6-8 søknadsinitiativ, hvorav 1 eller 2 COST-søknader. Forskningsadministrasjonen (tidligere kalt forskningsenheten) er HiØs støtteap...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020 UiT

UiT har et ønske og en ambisjon om å være en internasjonal sentral aktør innen forskning. Dette gjelder innen alle fagfelt representert ved UiT, og i særdeleshet innen arktiske problemstillinger hvor UiT med sin beliggenhet og posisjon har en særlig rolle. EU og H2020 er en helt sentral aktør inn...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRICON-Fri prosj.st mobilitetsstipend

Bidrag til utlysning om tverrfaglig forskning

...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: A novel therapeutic option for treating horses with insulin dysregulation and preventing laminitis H-19-47-479

Insulindysregulering med høye nivåer av insulin etter fôring er en av de vanligste årsakene til forfangenhet hos hest. Problemet er størst blant de hardføre og lettfødde rasene, som for eksempel ponniraser og kaldblodshester. Fôringsrestriksjoner har ofte begrenset effekt og behovet for å finne e...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishing and Positioning for HiMolde in 2020

Molde University College (HiMolde) is seeking PES-framework support for activities related to applying to EC program calls that include Horizon 2020 and COST in 2020. In addition, HiMolde seeks support for positioning activities within Horizon Europe. HiMolde offers education at bachelor, master...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - støtte til aktiviteter innen H2020 i 2020 på VID

VID har to sentre for sine phd-programmer; Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP), og Senter for misjon og globale studier (SMG). Phd-studentene ved VID er tilknyttet ett av disse sentrene, i tillegg til at sentrene har et utstrakt og integrerende samarbeid med fagmiljøene på tvers av V...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Rammebevilgning Ruralis 2020

RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning vil jobbe med fem H2020 søknader og en COST Action søknad. I tillegg vil vi innhente og samarbeide med internasjonal ekspertise innen H2020 prosjektutvikling og potensielle vitenskapelige samarbeidspartnere. Forskere samt administrativt persona...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

2020 PES Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høyt fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskeren får informasjon via interne internettsider, påminnelse på mail, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsitnstitute øker kompetanse...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning for prosjektetablering (PES 2020) - TØI - 2020

Formål med prosjektet er å etablere, lede og delta i konsortier med formål å utarbeide og sende søknader til utlysninger i EUs rammeprogram Horisont 2020 med leveringsfrist i perioden januar til og med desember 2020. I tillegg jobber instituttet med å posisjonere seg for Horisont Europa. Prosjekt...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Next-generation flow battery for stationary energy storage

Stationary applications such as utility grids and industrial sites require storage applications that have the ability to combine high power and heavy use, going through multiple deep cycles per day, with a long lifetime and maximum safety. In this project, a novel flow battery will be developed a...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2020 - Norges viktigste klimamøteplass

Zerokonferansen arrangeres av den norske miljøstiftelsen Zero Emission Resource Organisation (ZERO), en stiftelse som utelukkende jobber for å realisere klimaløsninger og løfte nye spydspisser i nullutslippssamfunnet. Zerokonferansen har i løpet av fjorten år blitt en av Nord-Europas største og...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo