0 antall prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

En integrert verdikjede for hydrogenbasert klimanøytral luftfart

Hydrogen er en energibærer med et stort potensial innen klimanøytral luftfart. Dette gjelder både når hydrogen benyttes direkte som drivstoff i fly enten knyttet til hydrogen-elektrisk drift, til direkte forbrenning av hydrogen i flymotorer eller når hydrogen benyttes som råstoff til produksjon s...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

HY4MAR - Utvikling av ny hydrogen fylleteknologi for maritim anvendelse.

HY4MAR-prosjektet krever en kompleks teknisk utvikling basert på avansert prosessutvikling og simulering. Grunnlaget er kort som følger: Hydrogen som energibærer kan spille en viktig rolle i maritim transport og industri i Norge. Spesielt innen den maritime sektoren har nordområdene i Norge, Sver...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

National Conference for Additive Manufacturing

NCAM2024 representerer en plattform for kunnskapsutveksling og samarbeid, nødvendig for å holde Norge i forkant av global utvikling innen additiv fabrikasjon. Gitt den eksponentielle veksten siden kommersialiseringen av 3D-printing, er dette feltet mer relevant enn noen gang, spesielt i nøkkelind...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

High Temperature Plasma for Converting Industrial Byproducts into Critical Raw Materials

Critical Raw Materials (CRM) are in the political spotlight due to their key role in the green and digital transition and geopolitical developments. The European CRM value chain is threatened by limited availability, high prices and dependence on few suppliers, specially from China and other thir...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Switching off Neuropathic Pain–a chronic and globally unmet NEED affecting 100M+ patients–with a tried-&-tested drug family: EGFR-inhibitors

Neuropathic pain (NeuP) results from direct nerve damage. It is an intense and often chronic form of pain with burning, lancinating and electric characteristics. It impacts significantly on the physical, emotional, and economic well-being of sufferers. With increasing prevalence rates already in ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Disruptive biomarker platform for Antibody Drug Conjugates

Antibody Drug conjugates (ADCs) is an explosively growing class of anticancer therapeutics. The drugs in ADCs have to enter into the cancer cells. We have found the biological markers, the rab GTPase family of proteins, regulating the entering into the cells and thus the therapeutic outcome in ea...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Student Voice and Participation - Developing and Enabling Student Agency and Potential in Schools

Dette doktorgradprosjektet vil undersøke forholdet mellom skoleledere som kulturbyggere og elevers medvirkning, for å fremme elevers handlekraft (Student Agency) og potensiale i skolen. Student Agency, eller elevers handlekraft, forstås her som elevers kapasitet til å sette et mål, reflektere ove...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Teknologi-plattform for deteksjon av giftige gasser

Giftige gasser kan være dødelige selv i svært lave konsentrasjoner, og over tid kan de medføre livstruende sykdommer ved enda lavere konsentrasjoner. Det er derfor viktig å ha gode sensorer som kan detektere disse gassene. Optronics har sammen med SINTEF tatt fram to nye og unike konsepter for d...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fremme av bærekraftige statlige gjeldsbyrder gjennom ansvarlig investering i statlige gjeldsinst En vei mot økonomisk og sosial ansvarlighet

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

At-the-Bit Piggyback Drilling Solution - an integrated while drilling solution for mud loss control.

Å håndtere store slamtap under boring er en stor utfordring for oljeindustrien. Dagens løsninger er tidkrevende og kostbare. Innovasjonen At-the-Bit Mud Loss Control inkluderer nedihullsteknologier en kontrollert og umiddelbar håndtering av slike tap. Nøkkelegenskapene til det nye verktøyet invol...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GrønnPuls: Digitalt visualiseringsverktøy for måling og rapportering av bærekraft i verdikjeden

Prosjektet GrønnPuls har som mål å utvikle en effektiv metode og et digitalt verktøy for å innhente, analysere og dele bærekraftsinformasjon i energisektoren. Prosjektpartnerne inkluderer entreprenørselskapet Compera, Equinor og Interwells leverandørkjeder, revisjonsselskapene Zirkel og Ecoxy, sa...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilot gjenvinningsanlegg til behandling og nyttegjøring av petroleumsavfall med borekaks som råvare i tilslags masse til mørtel og betong

Risavika Gjenvinning jobber med en pilot å finne nye løsninger som gjør avfall om til verdi. Finne bærekraftige løsninger for en mer energi effektiv resirkulering og gjenvinning av avfall. Bruk av teknisk prosess med separering, varme, spalting av fraksjoner og gjenbruk av materialer fra ulike fr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

PASG 2024 OSLO: Promoting the child´s best interests

PASG Norway is a non-profit voluntary organization aiming to building and disseminating knowledge about parental alienation and how children can be negatively influenced to distance themselves from a parent for no real reason, especially in connection with conflict between parents after a break-u...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

EcoUpgrade EU, Eurostars, PES

The overall objective of the Eurostars EcoUpgrade EU project is to develop, and pilot test an AI tool that equips construction professionals and providing property owners with clear, actionable information about their renovation decisions and benefits in compliance with EU regulations such as the...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Springfart for Nord

Bakgrunn: Springfart for Nord er en næringskonferanse som søker å tilgjengeliggjøre temaer fra Arctic Frontiers, spesielt fokusert på kunstig intelligens (KI) og muliggjørende teknologier for det nordnorske næringslivet. Med støtte fra ProTromsø og andre samarbeidspartnere, har konferansen som må...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Development of a CRISPR-enhanced point-of-care diagnostic system for animal infection disease

I verden av veterinærmedisin har molekylær diagnostikk blitt den foretrukne metoden for å identifisere smittsomme sykdommer hos våre pelskledde venner. Denne teknologien er avgjørende for å tilpasse behandlinger og holde kjæledyrene våre sunne. Men det er en hake: disse avanserte testene krever v...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Cross-border credit scoring, and fair risk profiles for lenders to accurately assess creditworthiness based on up-to-date information

At goscore, we're passionate about financial inclusion. We achieve this through cross- border credit scoring, fair risk profiles, and a portable financial history that moves from country to country with you. Using partners' and Open Banking data, ML and AI, we help banks and credit providers to g...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Building Emotional Resilience. Understanding the connection between emotions and optimal learning to elicit robust development.

Tidligere ble mennesker sett på som rasjonelle beslutningstakere. Nyere forskning viser imidlertid at vi ikke er tenkende maskiner som føler, men at vi er følende maskiner som av og til tenker. Vi tar beslutninger basert på følelsene våre. Denne nye forståelsen har konsekvenser for hvordan vi led...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Interoperable Multipoint Megawatt Charging System for Heavy-Duty trucks

In this PES project we will study the HEU call and scope thoroughly to understand its specific requirements. We search for competent partners that have the aspiration and capability to make a difference in transforming the heavy-duty transport sector to become a zero-emission sector. We will draf...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FoodFutures: The community driven transition toward novel food systems for more healthy, sustainable and resilient cities

Prosjektkoordinatorene ved Humboldt-University i Berlin er hovedansvarlig for å skrive EU-prosjektforslaget. I Evas Grønne Hage jobber to ansatte med EU-prosjektforslaget og bidrar til planlegging, utvikling og skriveprosessen av søknaden. De deltar i planleggingsmøter med andre prosjektmedlemme...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Surfact Accelerator PES

The overall vision of the Surfact Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our innovative asset tracking service. Cold chain failure results in waste of 1.3 billion tons of food and 30 % of pharma deliveries each year. Asset tracking devices are crucial to ensure an effective...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Buskerud

FORNY20-FORNY2020

Ultrasonic polymer transducers applied to microplastics in water

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

High efficiency Flow Battery technology to enable the green energy transition

This project will have a focus on writing a winning application to EIC Accelerator. To ensure the company's success, Bryte will commit approximately 350 hours to preparation and writing. The work will be supported by an external consultant, Tecnologías Avanzadas Inspiralia, S.L. based in Spain to...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Biofertilisers with high nutrient and carbon retention capacity to accelerate circular bioeconomy

The overall objective of SoilBoost project is to produce a new type of nutrient- and carbon-rich biofertiliser, solely by recycling of organic waste, i.e. domestic animal slurry waste and forest-based residue biomass. In contrast to current chemical fertilisers’ production routes, the SoilBoost c...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Sparkel - Bridging the gap between design and buildings

70%+ av nye byggeprosjekter opplever kostnadsoverskridelser og forsinkelser som skyldes feiltolkninger av krav og tegninger eller andre planleggingsfeil fra entreprenørs side. Ved å feiltolke krav og tegninger kan entreprenører risikere å vinne ikke-lønnsomme prosjekter (eller tape prosjekter de ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Sensor system for PM measurements in the Norwegian recycling industry

Et system for måling av finpartikkel støv i kategoriene PM2.5, PM10 og PM100 (Partikler med aerodynamisk diameter under 2.5, 10 og 100 um henholdsvis) har blitt utviklet og nå blitt grundig testet innenfor resirkuleringsbransjen. Systemet ble bevist å kunne måle de relevante støvnivåene og gi nyt...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of a downhole electrolytic cell to reduce the environmental footprint during Plugging & Abandonment of oil & gas wells.

På bakgrunn av at det på verdensbasis er millioner av olje- og gassbrønner som må plugges og forlates (P&A), og at det i Norge alene er tusener av disse, er det viktig at det raskt utvikles teknologi for å redusere både miljøskadelige utslipp og kostnader for disse nedstengingsprosessene. For pe...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

EIC - AI4Factory-Twin

Together with our assiting consultants, AlienTT, and with the quality support from Innovation Norway we will work to develop all elements of the EIC Accellerato (Full Application). The documents we will develop are these: 1. Proposal with work plan with all work packages bith technical develop...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Mainstream: making Ocean and Water issues mainstream knowledge

WP and proposal writing, consortium meetings (in-person and digital), drafting ideas, securing additional partners and artists, preliminary track development to pitch to potential partners, drafting of licensing and IP agreements as per industry and grant stipulations. Meetings with potential non...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Support for writing an EU Transition Grant Application for the company Lace Lithography AS based on the EU FET-Open project Nanolace.

In this project we will write a transition grant proposal with the assistance of Ada della Pia from the consultancy office PNO. Ada della Pia has confirmed her availablility and we have already receivde support from the NFR for 20 hours consultancy support as a preparation for this proposal. Ada...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland