0 antall prosjekter

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Corporate Innovation Day 2017 - Real insight, real innovators

Målet er at CID skal bli den mest sentrale møteplassen for ledere i nærngslivet, innovatører, forskere og studenter med interesse for entreprenørskap og kommersialisering. Derfor er det en rekke initiativer og konsepter som plasseres inn i denne dagen, slik at vi utover selve konferansen i "Domen...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Støtte til strategiworkshop Instituttsektor 2025

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Innovasjonskonferanse 2009, Støtte til Abelia, Norsk Industri og OLF

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

E-handel gir mer! Kundebehov og læring i elektronisk varehandel

To sentrale utfordringer innen e-handel i dag er (1) å innhente og utnytte sikker og riktig kunnskap om kundene, og (2) å øke kundenes kompetanse slik at de selv kan treffe riktige beslutninger angående valg av varer og tjenester. Den elektroniske kjøpman nen må kjenne sine kunder, og kunne yte d...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Green RoSE - (CR)

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Software Process Improvement based on Knowledge and Experience - SPIKE

Bransjens fokus på å gjennomføre utviklingsprosjekter i høyt tempo samtidig som resultatene skal være iht. markedets forventninger mht. blant annet pris og kvalitet, stiller krav til nye og forbedrede metoder og teknikker for systemutvikling. Bransjens fo kus på kortsiktig inntjening fordrer at v...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo