0 prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Safe and Competitive Concepts with Enabling Technologies

I petroleumsvirksomheten utvikles det spennende ideer og teknologi. Det er likevel anerkjent at det er en utfordring å implementere og ta i bruk disse. Nye ideer og teknologi blir ikke inkludert i nye konsepter og prosjekter, noe som kan påvirke verdien av prosjektet på en negativ måte. Prosjekte...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Robust and accelerated full waveform inversion

Seismiske data er viktig for å karakterisere de fysiske egenskapene til undergrunnen. I innsamlingen av seismiske data sendes et signal ned i mediet. Dette signalet blir reflektert og returnert til overflaten når det påtreffer endringer i bergartene i undergrunnen. Ved å ta opp signalet når det k...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital transformation in the offshore E&P supply chain operations

Den norske lete- og produksjonssektoren har behov for en digital transformasjon og har tatt i bruk teknologi og digitale løsninger for å håndtere disse utfordringene. Teknologien som er anbefalt og implementert har imidlertid for det meste vært fokusert på bransjens ingeniøraktiviteter (f.eks. bo...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

HMS- og driftserfaringer med konsortieorganisering. Om små operatørselskaps samarbeid rundt innleie av borerigger

Aktørbildet i den norske petroleumsvirksomheten i kontinuerlig endring. Flere små aktører, fusjoner og oppkjøp, og nye samarbeidskonstellasjoner mellom aktørene skaper nye utfordringer for såvel aktørene i bransjen, som tilsyn og lovgivere. På grunn av e n norsk og internasjonal mangel på leteri...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken