0 prosjekter

EUROSTARS-EUROSTARS

E!6628 Alginate derived oligosaccharide G-block as a new drug candidate in the treatment of cystic fibrosis

OligoG er et nytt inhalerbart legemiddel basert på alginat, som utvikles for behandling av cystisk fibrose (CF). Prosjektets mål var å gjennomføre kliniske studier i fase 2 som viser OligoG's effekt i pasienter. I løpet av prosjektperioden har det blitt gjennomført en klinisk studie som viste hvo...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

An Innovative, environmentally friendly CO2/Lubricant Absorption Power System for Highly efficient Power Generation from Low Temperature ind

...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Low Energy Washer Dryer through the Development of an Innovative Load Balancing & High Efficient Heat Recovery System.

...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a novel, low-cost fireproof Insulation Material

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

One component waterborne barrier coatings

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A knee prosthesis entirely made of polymers to enhance implant performance

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Advanced Systems for Wood Fire Protection

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Energy Efficient PhotoBioReactor

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

coHerent measures and environmental interventions to debottleneck hUBs of the multimodal nreWork fAvoured bY Seamless flow of goods

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Oversettelse og publisering av "Historia rerum Norvegicarum fra 1711"

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

NEW TECHNIQUES IN THE FACTORY OF THE FUTURE IN (CORK) MANUFACTURING PROCESSES

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Distributed pico-radar sensor networks for extended security belts around critical infrastructure

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Eco-Neighbourhood

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Cooperation between the aquaculture and agriculture sectors with the intent to use animal manure & fish feces for sustainable production and

...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Demonstration of an Effective Insect Repellent-Fertilizer for Organic Farming of Brassicas

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

3D-Integration of optical sensor

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

OCEAN VENTURE next generation ocean going vessels

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Advancing technology for ADHA

...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Anodix-new generation system for control of Legionella and other harmful microbes in PoE drinking water based on anodic oxidation technology

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestfold og Telemark

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordic Healthcare Conference

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Professional RadiO Technologies for Emergency CommunicaTions

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Automatic Detection of Valve Open/Closed Status and its Transmission Electronically

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Impacts of contaminants in seafood on public health

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

EU-STRA-Strålevern

Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration

-

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Sogn og Fjordane 2011-2013 Samhandlingsprosjektet

VRI-søknaden for perioden 2011-13 byggjer på den vedtekne FoU-strategien for fylket, på erfaringar frå arbeidet i den første VRI-perioden og har vore drøfta med partnarskapen. Begge innsatsområda i VRI-prosjekte; marine næringar, og fornybar energi er vek tlagde i FoU-strategien og Det regionale ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

System for improving accuracy and radiation safety in Image Guided Interventions with laser guided navigation by controlling breath and move

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Optimisation of Construction Processes for Deep Energy Refurbishment of EU Building Stock

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Knowledge Exploitation Platform by Correlate, Dufferin Research and GreenQloud

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

DEVELOPMENT OF CLEANER FISH CULTURE FOR BIOLOGICAL DELOUSING OF ATLANTIC SALMON AND COD

...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

GDE SAFE Solution Training Process for significant improvement of the quality of driver training and for step change reduction of accidents

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Innlandet