0 antall prosjekter

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Multi-scale Sea Ice Code

Det arktiske havisen er ikke en sammenhengende strekning med uberørt is, men krysset av skrugarder og åpne sprekker. Disse er resultatene av isens konstante bevegelse, drevet av vind og havstrømmer. Mens skrugarder kan være 100 m brede og åpningene flere kilometer brede, kan begge være mye lengre...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

MixED Layer hEterogeneitY

Havets overflate påvirkes kontinuerlig av vinden, som produserer bølger som rører og blander den øverste delen av havet. Denne kontinuerlige omrøring skaper et overflatelag i havet, som er kalt for blandelaget. I blandelaget er egenskaper som temperatur, saltinnhold og næringsstoffer jevne over h...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FRActal properties of Sea Ice Leads and their impact on the Arctic physical and biological environments

Arktis har vist seg å være svært følsomt for økte globale temperaturer, og det varmes opp betydelig raskere enn resten av kloden. Dette har resultert i tynning og reduksjon i sjøisdekket, som sprekker oftere enn tidligere. Når isdekket sprekker dannes nye kanaler med åpent vann, også kalt råker. ...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland