0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EHiN 2022

Siden 2014 har EHiN vært en fysisk møteplass der helsesektoren, beslutningstakere, brukere og næringslivet møtes for å dele kompetanse, erfaringer og meninger om nåtidens og fremtidens e-helse. Som hvert år ønsker EHiN å samle disse aktørene og skape en plattform der de kan snakke sammen, dele ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

EHiN 2021

Siden 2014 har EHiN vært en fysisk møteplass der helsesektoren, beslutningstakere, brukere og næringslivet møtes for å dele kompetanse, erfaringer og meninger om nåtidens og fremtidens e-helse. Som hvert år ønsker EHiN å samle disse aktørene og skape en plattform der de kan snakke sammen, dele ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EHiN webinar-trio - desember 2020 og januar 2021

Siden august 2020 har EHiN hatt en webinarserie gående, om viktige og relevante teamer innen e-ehelse. Grunnen til at dette foregår i webinar-form, og ikke som vanlig seminarer er Covid-19 pandemien. Dermed foregår produksjonen på Kreftforeningens Vitensenter uten publikum, og strømmes ut gratis ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EHiN 2020 - "E-helse i Norge 2020".

Siden 2014 har EHiN vært en fysisk møteplass der helsesektoren, beslutningstakere, brukere og næringslivet møtes for å dele kompetanse, erfaringer og meninger om nåtidens, og fremtidens e-helse. Som hvert år ønsker EHiN å samle disse aktørene og skape en plattform der de kan snakke sammen, dele k...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EHiN 2019 - Norges største konferanse for digitalisering av helse

EHiN handle rom å bygge en møteplass/plattform for digitalisering av helse, på tvers av offentlig sektor og næringslivet. Mange forskere og forskningsintstituter er innvolverte.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Støtte til EHiN 2018 - Norges nasjonale møteplass for e-helse

EHiN (EHelse i Norge) har utviklet seg til den nasjonale møteplassen for e-helse på tvers av organisasjoner, næringsov og offentlig sektor, med en politisk Organiseringen av EHiN med 7 parallelle spor, 1300 deltakere og 140 talere liger på IKT-Norge. I samarbeid med mange aktører blir programme...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo