0 prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

eVXT next generation subsea

I petroleumssektoren er det et økende globalt fokus på teknologier som vil bidra til reduserte miljøfotavtrykk, reduserte totale installerte kostnader og for å øke bruken av digital teknologi for kostnadsbesparelser. Dette gjelder både i produksjonsfasen og driftsfasen. Utviklingen og arbeid...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EU Green Deal application for SMOOTHPOWER: Scalable offshore power platform: Wind&Wave floating device with integrated Hydrogen system

This application is prepared to seek financial support from Norges Forskningsråd to develop an application to EU Green Deal Call Call: Innovative Land-Based and Offshore Renewable Energy Technologies and Their Integration into the Energy System, Subtopic 2: Demonstration of innovative technologie...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Artificial Intelligence and Mathematical Modelling for Riser Integrity Structural Evaluation

Kunstig intelligens (AI) gir store muligheter for effektiv boring og komplettering av olje- og gassbrønner samt for påfølgende produksjon. Sensorer på offshorefartøy produserer en stor mengde data som kan brukes til å optimalisere systemytelsen i alle faser av offshoreoperasjoner. Å redusere k...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - H2Subsea - Undervanns infrastruktur for lagring og distribusjon av Hydrogen

H2Subsea bygger videre på arbeidet som ble gjort i Deep Purple fase 2 hvor konseptet blir utarbeidet til TRL 5. Arbeidet startet med å identifisere kapabiliteter hos forskjellige leverandører, og institutt for materialtest som tilfredsstiller kravene til Deep Purple. Vi er nå i gang med materialt...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - CO2-fri hydrogenbasert offshore energiproduksjon til installasjoner og maritim sektor

Deep Purple er et innovativt konsept for CO2-fri offshore energiproduksjon basert på hydrogenteknologier og havvind. Teknologiene muliggjør selvstendig leveranse av kraft til offshore installsjoner basert på fornybar energikilde og for leveranse av hydrogen til maritim sektor og andre landbaserte...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of Systems Engineering Methods in the oil and gas industry

Det siste tiåret har energibransjen vært gjennom betydelige endringer, som krever drastiske kostnadsreduksjoner og øker behovet for samarbeid på tvers av aktørene i bransjen. Endringene har ført til økende kompleksitet, både når det gjelder det tekniske systemet og når det gjelder virksomhet og o...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

DP182 MiX - Mixed Reality Interfaces for the Oil and Gas Sector

...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Offshore hydrogen production and storage

I dag forsynes offshore installasjoner på norsk sokkel med kraft fra naturgassfyrte gassturbiner eller med kabel fra land. Med ca 160 gassturbiner i drift bidrar disse til 27% av Norges totale CO2-utslipp. Konseptet utviklet i prosjektet har potensiale til å delvis eller helt erstatte gassturb...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SENTER FOR ADDITIV PRODUKSJON

Additiv produksjon også kjent som 3D printing er en teknologi, som har vært i bruk noen år for produksjon i ikke metalliske materialer. Teknologien har nå nådd ett modenhetsnivå der det også er mulig å fremstille produkter og komponenter i metall. Additiv produksjon representerer helt nye muligh...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

eSpring - electrically powered actuator for fail-safe-close applications

Da oljeindustrien i sin tid "gikk subsea", ble teknologi bare overført fra land til subsea gjennom marinisering for å tåle de nye fysiske og miljømessige belastninger. Og i begynnelsen var subsea produksjonssystemer i grunne farvann med korte avstander til eksisterende plattformer. Nåtidens su...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Reactive Flex Joint

Subsea wells are increasingly seeing higher dynamical loadings on the wellheads (WH) and upper parts of the well construction. This is due to two factors: a. Wells are drilled with larger and heavier mobile offshore drilling units (MODU). With their higher ratings for water depth capacity and...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Avansert toleransesetting og måleteknikk

Prosjektet "Avansert toleransesetting og måleteknikk" utvikler løsninger for å sikre riktig dimensjonsnøyaktighet for mekaniske produkter, med fokus på leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Prosjektet tar for seg kommunikasjonen mellom kunde og underleverandør når det gjelder toleransekr...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

The Development and Qualification of a Compact Subsea Oil/Water Separation System

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Reactive Flex Joint

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation Deepwater Subsea Gas-liquid Separation System

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development and qualification of technical solutions for an electrically controlled subsea x-mas tree

...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

A pilot study of acute health effects from hydraulic oils

Hydraulic oils are used at a large number of work places today, and their use has been increasing the past years. Hydraulic oils are suspected to give both acute and chronic health effects. however, details in this are not known, probably beacause there a re several types of such oils, as well as...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Free convection effects in pipes and complex geometries exposed to cooling

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Full scale test and qualification of well intervention system based on use of composite cable.

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Safe Breakaway Joint

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken