0 antall prosjekter

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 16

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 19

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 15

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 18

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt - Testing og kvalifisering av Dual Pipe Separatoren

Seabed Separation AS ble etablert for et år siden med formål å utvikle og kvalifisere ny teknologi for havbunns-separasjon. Personer bak denne firmaetableringen, har imidlertid arbeidet med den nye teknologien over noen år. Prinsippene som DPS separatoren er basert på, er patentomsøkt, og i følg...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Telemark

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

I august 2014 ble det lagt ut Phytophthora-agn i Glommavassdraget. Agn vil si nettingposer som inneholder grønne blad av rododendron og eventuelt bøk og or. Blada tiltrekker seg, og blir infisert av, svermesporer av Phytophthora dersom de fins i vannet og Phytophthora kan dermed isoleres fra blad...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES RiskFlows

In the proposed project we will contribute to a H2020 proposal for DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST H2020-DS-2014-1, Sub call of: H2020-DS-2014-2015 Topic: Privacy Innovation Action

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Hydraulically Pressure Operated valve system

Rundt 10 % av produksjonsbrønnene i USA har installerte gassinjeksjonsenheter, også kalt gas-lift-ventiler, i brønnene. Disse injiserer gass/trykk i brønnen for å øke produksjonen (løfte produksjonen med gass). Gas-lift er statiske enheter, som monteres n ær reservoaret, innenfor casing annulus. ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Complex Automated Learning Modules: Zoaring Adaptive

En annen type av denne teknologien har smått blitt brukt i web og annen online teknologi for markedsføringsformål. Dette eksemplifiseres gjennom f.eks skreddersydd reklame som oppstår på Google og Facebook. Slik det fungerer i dag, så er det basert på kon septet big data. Det vil si at alle ord d...

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Studying abroad

Studying abroad: I attached my Letter of Motivation

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

The Role of Temporary Agents in European Political Order

This project assesses the role of seconded national officials (SNEs) in the European Political Order via two studies of the decision-making processes of SNEs in the Commission and European External Action Service (EEAS). Both studies are part of the EUROD IV project ('Integration and Division: To...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Erasmus exchange to the NHH Economics program

Erasmus exchange in the fifth semester (Fall 2014/2015) from the Bachelor of Economics program at the University of Mannheim, to the Norwegian School of Economics (NHH) in Bergen.Special interest in the courses: Petroleum Economics, Empirical Analysis of Energy Markets, Development Economics, No...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Huddle Intelligent Trading Technology EU Collaboration Project.

Huddlestock Capital AS er et spin-off selskap fra Universitetet i Stavanger. Selskapet utvikler finansielle modeller og formler for internasjonal handel for å optimalisere avkastning samtidig som teknologien også minimerer tap. Huddlestock vil automatiser e mye av analysearbeidet i forhold til ev...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norsk medlemskap i Alter-Net og LTER

LTER-Norge: LTER: Se vedlegg til sluttrapport for en fullstendig beskrivelse av arbeidet med LTER. Det har vært arbeidet med å etablere et norsk LTER-konsortium siden oppstarten i 2014, og følgende institusjoner er med: NINA, NIVA, Nibio, UiO NHM og NTNU VM. Interessen og oppfølgingen fra de ul...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research, development and test of an effective and inexpensive portable mHealth Promotion System

The rapid growth in the elderly population in many countries has highlighted the importance of exercise training to decrease the likelihood of disability and age-associated diseases. There is currently no science based exercise-training regimen broadly av ailable in the field to increase physical...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A new biomaterial available for wound healing

Agroplas AS/ Biovotec AS has successfully established a consortium of outstanding academic and industrial partners with expertise covering the whole value chain from eggshell raw material sourcing to wound healing (BIA project). The project has a goal of building a strong R&D basis for developme...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Organizing for internal security and crisis management: - A comparative study of central agencies in Norway, Sweden and Germany.

My upcoming project is concerning internal security and crisis management, and it is a comparative project on Norway, Sweden and Germany. My starting point is that internal security and crisis management are so called wicked issues that cannot be solved within the traditional sector boundaries...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Professional competence, standardization and safety in aviation and the maritime industry

Profesjonskompetanse regnes gjerne som en viktig faktor for sikker praksis i både sjø- og luftfart. Det er allikevel usikkert hva en kompetanse som "sjømannskap" egentlig er, og dessuten hvordan sikkerhet påvirkes. PROCOM har undersøkt hvordan profesjon og kompetanse har endret seg fundamenta...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Pluralisation, the welfare state and civil associations

I en tid med økende mangfold møter den universalistiske norske velferdsstaten nye utfordringer. I denne situasjonen er det økende antallet frivillige organisasjoner viktig. På den ene siden artikulerer disse mer varierte interesser slik at de kan øke presset på velferdsstaten. På den andre siden ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Staying competitive: Challenges for a small open economy

Prosjektet studerer hvordan en liten åpen økonomi som den norske tilpasser seg til økt globalisering. Det tar for seg endringer som økt handel, offshoring og innvandring, og ser på virkninger på produktivitet, lønn, fagforeningsoppslutning og på etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft. Hva ...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Temporary employment: Dead-end or gateway to permanent labour market establishment? A comparative study

Adgang til midlertidig arbeid (MA) kan påvirke integreringen av grupper med lav sysselsetting. Siden reglene for MA er langt mer liberale i Sverige enn i Norge, har dette prosjektet sammenliknet arbeidsgivermotiver og virkninger av MA i de to landene. Et hovedfunn er at andelen midlertidige, ande...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester at NHH

I am applying for a personal mobility grant (IS-Ruhr) for my upcoming semester at Norges Handelshøyskole (NHH ) in Norway.

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Participation in a three-semester Master Programme at the University of Oslo

I am applying for a Participation in a three-semester Master Programme at the University of Oslo (Universitetet i Oslo) beginning with the autumn semester 2014. I intend to complete the LLM-Programme in 'Information and Communication Technology Law', offe red by the University, as well as studyin...

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Personal mobility grant application (political science) for a study stay at the University of Oslo in the autumn term of 2014

At the University of Oslo, I will continue my studies in the research areas of working mechanisms of international institutions and peaceful conflict resolutions. I am especially interested in the master´s courses such as 'Introduction to Peace and Confli ct Studies' and on specific issues in for...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Term abroad

After I had graduated successfully in Politics, Public Administration and Public Law (Bachelor of Arts), it has been important to me to focus on Public Administration and Policy in my further education. As a student assistant at the Chair for Political Sc ience, Administration and Organization of...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 10

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

MudCam Demonstrator and Pilot Project

Teknologien til Vision Io As har blant annet blitt nominert til ONS Innovation Award for 2014, og selskapet planlegger videre profilering av prosjektet gjennom publiseringer i journaler og populærvitenskapelige tidsskrift.

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 14

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 2

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 5

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke