0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Pain-free multiparameter monitoring with an optical microsensor

Prosjektets mål er å utforske om det er mulig å utvikle en optisk sensor som kan måle flere ulike ting med én optisk mikrosensor. Om en sensor er tynn nok - langt tynnere enn en nålespiss - er det ikke smertefullt å få den ført inn i huden, eller å ha den der. Dagens minimalinvasive sensorer base...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

GlucoSet EICA application 2021

GlucoSet kommersialiserer en nanoteknoligisk blodsukkertensor som vil redusere pasientdødelighet og sykehuskostnader. Dårlig blodsukkerkontroll i kritisk syke pasienter fører til uventede og uoppdagede episoder med farlig høyt eller lavt blodsukker. Dette fører videre til unødvendige komplikasjon...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CLICU - Closed-loop glucose control in the ICU

Blodsukkerkontroll er et problem i intensivavdelinger, og dårlig blodsukkerkontroll fører til økt pasientdødelighet, økt komplikasjonsrisiko og økte sykehuskostnader. GlucoSet utvikler en blodsukkermonitor for intensivavdelingene, men på sikt er det et betydelig behov for at monitoren kan styre e...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

GlucoSet FTI application 2020

GlucoSet kommersialiserer en nanoteknoligisk blodsukkertensor som vil redusere pasientdødelighet og sykehuskostnader. Dårlig blodsukkerkontroll i kritisk syke pasienter fører til uventede og uoppdagede episoder med farlig høyt eller lavt blodsukker. Dette fører videre til unødvendige komplikasjon...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

A Norwegian network for ICU glucose control

GlucoSet utvikler en sensor for kontinuerlig monitorering av blodsukker i intensivpasienter. Prosjektet har som mål å avdekke kriteriene for å kunne lansere produktet i det norske markedet først, og vurdere om selskapet kan ta med et norsk sykehus i et EU-prosjekt.

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Safety and performance of an intravascular glucose sensor

Personer som har vært utsatt for ulykker, store operasjoner, alvorlige infeksjoner og liknende betegnes ofte som kritisk syke. Disse utgjør en svært sårbar gruppe, med høy dødelighet. De behandles vanligvis på spesialiserte avdelinger på sykehuset, såkalte intensivavdelinger. En ting som er felle...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

GlucoSet – boronic acid hydrogel sensor for continuous arterial blood glucose monitoring

GlucoSet kommersialiserer en nanoteknoligisk blodsukkertensor som vil redusere pasientdødelighet og sykehuskostnader. Dårlig blodsukkerkontroll i kritisk syke pasienter fører til uventede og uoppdagede episoder med farlig høyt eller lavt blodsukker. Dette fører videre til unødvendige komplikasjon...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A 2nd generation intravascular microsensor

Prosjektet angriper tre utfordringer med GlucoSets sensor som må løses for at sensorteknologien kan nå bred anvendelse golbalt - sensoren skal være ufølsom for temperatur, medikamenter og degradering. Prosjektet oppnådde fungerende løsninger på alle tre utfordringene, tross det relativt høye ambi...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Proof of concept for detection of new parameters within an intravascular fibre optic glucose sensor

Blood glucose levels in critically ill patients require close attention by physicians in the intensive care unit (ICU) because these patients spontaneously develop harmfully high or low glucose values. While glucose is monitored with point measurements today, clinical trials suggest that continuo...

Tildelt: kr 54 381

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Verification of continuous glucose monitoring technology for use in intensive care patients

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Clinical research for the validation of a glucose monitor

Poor glucose control in Intensive Care Units (ICUs) today lead to increased hospital costs and worse patient outcomes. Current glucose monitoring technologies cannot ensure safe glucose control because they are not good enough at detecting or predicting hypoglycaemia (low glucose). Better glucose...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage